เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB ราคาSD 40 

(Steel Deformed Bar)

       

 ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

ใบเสนอราคาเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย

ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 มอก. เต็มโรงใหญ่

www.bks-steel.co.th โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

.......................................................................................................................

ราคาเหล็กเส้นราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย 10 เมตร พับ

..........................

น้ำหนัก

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร พับ  

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

49 บาท 

23/04/62 16.09

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร พับ

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

110 บาท 

23/04/62 16.09

4.99

ราคาข้ออ้อย DB 10 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร พับ

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

149 บาท

23/04/62 16.09

6.17

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร พับ

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

..................................................................................................................

185 บาท 

23/04/62 16.09

8.88

ราคาข้ออ้อย DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร พับ

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

315 บาท 

23/04/62 16.09

15.78

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม  มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 

ยาว 10 เมตร พับ

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

485  บาท

23/04/62 16.09

 24.66

ราคาข้ออ้อย DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร พับ

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

755  บาท

23/04/62 16.09

 38.53

ราคาข้ออ้อย SD40 10 เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

ราคาเหล็กเส้นราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย10 เมตร ตรง 10 เมตร

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

49 บาท 

23/04/62 16.09

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

110 บาท

23/04/62 16.09

4.99

ราคาข้ออ้อย DB 10 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 

ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

149 บาท

23/04/62 16.09

6.17

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

185 บาท

23/04/62 16.09

8.88

ราคาข้ออ้อย DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

320 บาท

23/04/62 16.09

15.78

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

495 บาท

23/04/62 16.09

24.66

ราคาข้ออ้อย DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

765 บาท 

23/04/62 16.09

38.53

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

987  บาท

23/04/62 16.09

48.34

ลวดผูกเหล็ก ราคาถูกมาก

www.bks-steel.co.th โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

85 บาท 

23/04/62 16.09

ลวดราคาถูกมาก

        ราคาข้ออ้อย SD40 12เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 ราคาเหล็กเส้นราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย 12 เมตร 12เมตร 

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

49 บาท 

23/04/62 16.09

2.22

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

110 บาท 

23/04/62 16.09

4.99

ราคาข้ออ้อย  DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

229 บาท

23/04/62 16.09

10.656

ราคาข้ออ้อย  DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

410 บาท

23/04/62 16.09

18.936

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

598  บาท

23/04/62 16.09

29.592

ราคาข้ออ้อย  DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 

ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

899 บาท

23/04/62 16.09

46.236

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  1,295 บาท 

23/04/62 16.09

58.008

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40

 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  1,669 บาท

23/04/62 16.09

75.756

ลวดผูกเหล็ก ราคาถูกมาก

www.bks-steel.co.th  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 

85 บาท

23/04/62 16.09

ลวดราคาถูกมาก

 

 

 โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 www.bks-steel.co.th 

ราคาเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง ราคา SD30,ราคา SD40,ราคา SD50 เหล็กข้ออ้อยราคา มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB16,ราคา DB20,ราคา DB25, ราคาDB28, ราคาDB32

 เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand