เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล ราคาL

 

 

2456

ราคาเหล็กฉาก ขนาด 

โทรสั่งของ 082-954-2286. bks steel

.................................................................................

ราคา บาท

.....................     

น้ำหนัก ต่อเส้น

 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1" x 3.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 25 มม x 3.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

175  บาท

10/04/62. 11.26

 6.30   กิโลกรัม/เส้น 
 2 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1" x 5.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 25 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 290 บาท

10/04/62. 11.26

10.20   กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก

Lเหล็กฉาก 1" 1/4 x 1/8 (3.0 มม.)

L เหล็กฉาก 30 มม x 3.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 210 บาท

10/04/62. 11.26

  7.90  กิโลกรัม/เส้น
  2

Lเหล็กฉาก 1" 1/4 x 5.0 มม.

L เหล็กฉาก 30 มม x 5.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

380  บาท

10/04/62. 11.26

 12.60  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 1/8 (3.0 มม.) 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 3.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

245  บาท

10/04/62. 11.26

   10.80 กิโลกรัม/เส้น

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 3/16 (4 มม.)

ราคาLราคาเหล็กฉาก 40 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

310  บาท

10/04/62. 11.26

   14 กิโลกรัม/เส้น

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 5 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

410  บาท

10/04/62. 11.26

  17.40  กิโลกรัม/เส้น
 4

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 6 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 450 บาท

09/04/62.12.5110/04/62. 11.26

  20.80  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 45 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

435  บาท

10/04/62. 11.26

 16.40  กิโลกรัม/เส้น
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 45 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

590  บาท

10/04/62. 11.26

20.30   กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 1/8 (3 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 3.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

325  บาท

10/04/62. 11.26

  13.40  กิโลกรัม/เส้น
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 3/16 (4 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

395  บาท

10/04/62. 11.26

   17.80 กิโลกรัม/เส้น
 3

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 5 มม.

ราคาLราคา เหล็กฉาก 50 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 490 บาท

10/04/62. 11.26

  22  กิโลกรัม/เส้น
 4

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 1/4 (6 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 580 บาท

10/04/62. 11.26

  25.80  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 ราคา บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 60 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

590 บาท

10/04/62. 11.26

 22  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 60 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

790  บาท

10/04/62. 11.26

 27.30  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 1 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 5 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

690  บาท

10/04/62. 11.26

   30 กิโลกรัม/เส้น

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 6 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

790  บาท

09/04/62.12.5110/04/62. 11.26

 34.80  กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 8 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 8.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,090  บาท

10/04/62. 11.26

 46  กิโลกรัม/เส้น
 

   ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 70 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,090  บาท

10/04/62. 11.26

  38.40 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 1/4 (6 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

890  บาท

10/04/62. 11.26

  40.80 กิโลกรัม/เส้น 
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 3/8 (9 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 9.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,395  บาท

10/04/62. 11.26

 59  กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 1/2 (12 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,845  บาท

10/04/62. 11.26

  75.80 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 ราคา บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 80 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,260  บาท

10/04/62. 11.26

44  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,390  บาท

10/04/62. 11.26

  50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 7.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,490 บาท

10/04/62. 11.26

 57.50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 10.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

1,980  บาท

10/04/62. 11.26

 80  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

2,600  บาท

10/04/62. 11.26

  91 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 7.0  มม.

ราคา L ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 7.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 1,580 บาท

10/04/62. 11.26

  64.20 กิโลกรัม/เส้น 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 10.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 10.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

2,140  บาท

10/04/62. 11.26

 89.50  กิโลกรัม/เส้น 

 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 12.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 12.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

2,550  บาท

10/04/62. 11.26

 103.20  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 13.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 13.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

  บาท 114.60   กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 120mm x 8.0 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 120 มม x 8.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

2,950  บาท

10/04/62. 11.26

  88.20 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 9.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130 มม x 9.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

3,325  บาท

10/04/62. 11.26

107.50  กิโลกรัม/เส้น
   

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 12.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130 มม x 12.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

4,415  บาท

10/04/62. 11.26

   140.50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 15.0 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 130 มม x 15.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

5,290  บาท

10/04/62. 11.26

173  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 12 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 150 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

4,980  บาท

10/04/62. 11.26

 164  กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 15 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 150 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

 6,240 บาท

10/04/62. 11.26

 201.50  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 19 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 150 มม x 19.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

7,870  บาท

10/04/62. 11.26

251.50 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 175 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

5,940  บาท

10/04/62. 11.26

191  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 175 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

7,400  บาท

10/04/62. 11.26

 236.50 กิโลกรัม/เส้น 
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 200 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

8,260  บาท

10/04/62. 11.26

 272 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 200 มม x 20.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

10,950  บาท

10/04/62. 11.26

 358 กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 200 มม x 25.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

13,550  บาท

10/04/62. 11.26

441.60  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

ราคา  บาท น้ำหนัก
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 250 มม x 25.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

17,480  บาท

10/04/62. 11.26

562.20  กิโลกรัม/เส้น
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 250 มม x 35.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286. 081-735-9191.

24,000  บาท

10/04/62. 11.26

768  กิโลกรัม/เส้น

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand