เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาH ราคาไวด์แฟรงค์

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

 

ราคาH

ราคาไวร์แฟรงค์ 

bks steel โทรสั่งได้เลย 082-954-2286

..............................................................................................................

......................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 6 เมตร

 

ราคาH ต่อเส้น

....................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 9 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 12 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

1. ราคาH 100 x 50 x 5 x 7 mm.นน 9.30 kg/m.  

 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

  ยาว 6 เมตร

นน 55.80 kg.

 บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 83.70 kg.

2,240 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 111.60 kg.

2,950 บาท 

2.ราคา H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

ยาว 6 เมตร

นน 126.60 kg.

  บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 189.90 kg.

5,020 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 253.20 kg.

6,700 บาท 

3.ราคา H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.     

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

 

ยาว 6 เมตร

นน 84 kg.

  บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 126 kg.

3,320  บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 168 kg.

4,450 บาท

4.ราคาH 175x90x5x8  mm. นน. 18.10 kg/m. 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

ยาว 6 เมตร

นน 108.60 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 162.90 kg.

 4,600 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 217.20 kg.

6,100 บาท

5.ราคาH 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.    

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

ยาว 6 เมตร นน.183.6 Kg.

    บาท

  ยาว 9 เมตร

นน 275.40 kg.

 7,300  บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 367.20 kg.

   9,700 บาท 

6. ราคาH 198x99x4.5x7mm.นน.18.20 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

ยาว 6 เมตร

นน 109.20 kg.

   บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 163.80 kg.

4,850 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 218.40 kg.

6,500 บาท

  6.1 ราคาH 200x100x5.5x8mm.นน.21.30 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 

ยาว 6 เมตร

นน 127.80 kg.

    บาท

 

  ยาว 9 เมตร

นน 191.70 kg.

  5,100 บาท 

ยาว 12 เมตร 

นน 255.60 kg.

6,800 บาท 

7.ราคาH 200x204x12x12mm. นน. 56.20 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

ยาว 6 เมตร

นน 337.20 kg.

   บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 505.80 kg.

14,950 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 674.40 kg.

19,950 บาท

8.ราคาH 208x202x10x16 mm. นน. 65.70 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 

ยาว 6 เมตร

นน 394.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 591.30 kg.

16,900 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 788.40 kg.

22,500 บาท

9.ราคาH 244x175x7x11mm. นน. 44.10 kg/m.   

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

ยาว 6 เมตร

นน 264.60 kg.

   บาท 

ยาว 9 เมตร

นน 396.90 kg.

11,300 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 529.20 kg.

15,060 บาท 

10.ราคาH 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m.    

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 

 ยาว 6 เมตร

นน 386.40 kg.

   บาท

  ยาว 9 เมตร

นน 579.60 kg.

17,200 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 772.80 kg.

22,900 บาท 

11.ราคาH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m.    

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 ยาว 6 เมตร

นน 154.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 231.30 kg.

  6,400 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน 308.40 kg.

8,500 บาท

 

12.ราคา H 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

ยาว 6 เมตร

นน 399 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 598.50 kg.

 17,700 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 798 kg.

 23,600 บาท

13.ราคาH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

 

 

ยาว 6 เมตร

นน 177.60 kg.

   บาท 

 

 

ยาว 9 เมตร

นน 266.40 kg.

7,050 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน 355.20 kg.

 9,400 บาท 

14.ราคาH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

ยาว 6 เมตร

นน 340.80 kg.

     บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 511.20 kg.

 13,500 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 681.60 kg.

 17,990 บาท 

15.ราคาH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน 507 kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน 760.50 kg.

  22,450 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน 1,014 kg.

 29,940 บาท

16.ราคา H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน 192 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 288 kg.

8,500 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 384 kg.

11,340 บาท

17.ราคาH 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน 392.40 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 588.60 kg.

 18,000 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน 784.80 kg.

24,000 บาท

18.ราคาH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน 522 kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน 783 kg.

 23,940 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 1,044 kg.

31,990 บาท

19.ราคาH 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

   บาท

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

 8,790 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

11,700 บาท 

20.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

   ยาว 6 เมตร

นน 636 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 954 kg.

 29,160 บาท

ยาว 12 เมตร

นน 1,272 kg.

38,900  บาท

21.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

   ยาว 6 เมตร

นน 220.20 kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน 330.30 kg.

29,180  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน 440.40 kg.

40,240 บาท

22.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 19,700 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

27,140 บาท

23.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 30,200 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

41,600  บาท

 24.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

21,940 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

30,240 บาท 

25.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

32,730 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

45,090 บาท

26.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 38,600 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 53,100 บาท

27.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

11,400 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

15,710 บาท 

28.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 13,650 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

18,820 บาท

29.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

45,890 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

63,200 บาท

30.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 16,450 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 22,680 บาท

31.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

27,740 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

38,200 บาท

32.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

41,200 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

56,700  บาท

33.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

31,500 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

43,310 บาท

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 43,240 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

59,500 บาท

35.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 15,600 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 21,500 บาท

36.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

   บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

16,910  บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 23,400 บาท 

37.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 50,600 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 69,650 บาท

38.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

21,500 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

29,610 บาท

39.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

68,250  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

93,900  บาท

40.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร 

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

41.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร 

นน  kg.

บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

42.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

19,500  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

26,800  บาท

43.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

    ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

     บาท

44.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 20,910 บาท

   ยาว 12 เมตร

นน  kg.

28,840 บาท

45.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

46.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

35,220 บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

48,600 บาท

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

บาท

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

21,900  บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

30,200 บาท

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.   

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  24,650 บาท 

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

32,870 บาท 

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m.   

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  บาท

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

37,800 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

52,000  บาท

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

41,600  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  57,300  บาท

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 48,140 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 66,400 บาท

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

26,920  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

  35,900 บาท

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

  ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 29,160  บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

40,220 บาท 

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

35,290 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

48,600 บาท

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 39,410  บาท

  ยาว 12 เมตร

นน  kg.

54,250 บาท

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

  ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

 47,240 บาท

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

62,990 บาท

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

 บาท

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

50,900  บาท 

   ยาว 12 เมตร

นน  kg.

 70,200 บาท

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg. 

บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

57,980 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

79,720 บาท 

 

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน  kg.

63,750  บาท 

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

87,650 บาท

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

64,700  บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

89,250 บาท 

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร 

นน  kg.

 บาท

ยาว 9 เมตร

นน  kg.

71,460 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน  kg.

98,350 บาท 

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   ยาว 6 เมตร

นน  kg.

 บาท 

   ยาว 9 เมตร

นน  kg.

86,820 บาท

ยาว 12 เมตร

นน  kg.

119,400 บาท 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand