เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม

 

 

 

ราคาเหล็กไอบีม ขนาด 

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

.............................................................................................

BKS STEEL

 ยาว 6 เมตร

.................................

BKS STEEL

ยาว 9 เมตร

...................................

BKS STEEL

ยาว 12 เมตร

.....................................

ราคาไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 นน 17.10 kg/m 

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 102.60 Kg. บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 154.90 Kg.

4,480 บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน. 205.20 Kg.

6,130 บาท 

ราคาไอบีม 200 x 100 x 7x 10 นน 26 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน.  Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน.  Kg.

6,600 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน.  Kg.

8,700 บาท 

ราคาไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 นน 50.4 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 302.40 Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน. 453.60 Kg.

12,650 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 604.80 Kg.

16,890 บาท 

ราคาไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 นน 38.30 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 229.80 Kg.

  บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 344.70 Kg.

9,650 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 459.60 Kg.

12,900 บาท 

ราคาไอบีม  250 x 125 x 10 x 19 นน 55.50 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 333 Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน. 499.50 Kg.

14,500 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 666 Kg.

19,240 บาท 

ราคาไอบีม 300 x 150 x 8 x 13 นน 48.30 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 289.80 Kg.

  บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 434.70 Kg.

12,200 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 579.60 Kg.

16,150 บาท 

ราคาไอบีม  300 x 150 x 10 x 18.5 นน 65.50 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 393.60 Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน. 589.50 Kg.

17,050 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 786 Kg.

22,800 บาท 

ราคาไอบีม  300 x 150 x 11.5 x 22 นน 76.80 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 460.80 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 691.20 Kg.

19,950 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 921.60 Kg.

26,600 บาท 

ราคาไอบีม  350 x 150 x 9 x 15 นน 58.50 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 351.00 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 526.50 Kg.

15,200 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 702.00 Kg.

20,300 บาท 

ราคาไอบีม  350 x 150 x 12 x 24 นน 87.20 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 523.20 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 784.80 Kg.

22,800 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,046.40 Kg.

30,200 บาท 

ราคาไอบีม  400 x 150 x 10 x 18 นน 72 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 432 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 648 Kg.

18,100 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 864 Kg.

24,100 บาท 

ราคาไอบีม  400 x 150 x 12.5 x 25 นน 95.80 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 574.80 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 862.20 Kg.

24,100 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,149.60 Kg.

32,100 บาท 

ราคาไอบีม  450 x 175 x 11 x 20 นน 91.70 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 550.20 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 825.30 Kg.

22,999 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,100.60 Kg.

30,700 บาท 

ราคาไอบีม  450 x 175 x 13 x 26  นน 115 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 690 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 1,035 Kg.

28,900 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,380 Kg.

38,500 บาท 

ราคาไอบีม  600 x 190 x 13 x 25 นน 133 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 798 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 1,197 Kg.

36,930 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,596 Kg.

50,840 บาท 

ราคาไอบีม  600 x 190 x 16 x 35 นน 176 kg/m

 BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286

 ยาว 6 เมตร

นน. 1,056 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 1,584 Kg.

48,870 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 2,112 Kg.

67,260 บาท 
ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กไอบีม จำหน่ายเหล็กไอบีมทุกชนิด ราคาเหล็กไอบีมใหม่ ราคาเหล็กไอบีมถูกถูก ราคาไอบีมเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็กไอบีม สอบถามราคาเหล็กไอบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งไอบีมเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณไอบีม ราคาเหล็ก

         เหล็กไอบีม (I-Beam) ไอบีม   มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ไอบีม   เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างไอบีม  นิยมใช้ทำเสาคานและรางเครนที่ต้องการรับน้ำหนักมากไอบีม มองจากหน้าตัดเหล็กจะเป็นรูปตัวไอไอบีม นอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับแรงกระแทกได้ดีไอบีม จึงนิยมนำไปทำเป็นรางวิ่งเครนยกของตามโรงงานอุตสาหกรรม

 
 

 

thaiflag small  Thailand