เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บประปา ราคาท่อน้ำ ราคาแป๊ปน้ำ

ราคาท่อกาว์วาไนส์

ราคาท่อชุบสังกะสี ราคาท่อประปา มอก ราคาท่อเหล็กน้ำ

 

 

อยากรู้เรื่องน้ำ อยากได้อุปกรณ์ท่อน้ำ ติดต่อ

ได้ที่เบอร์ 082-954-2286 089-838-4499

2456

ราคาท่อประปา

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499 

ขนาด

  ราคาท่อประปา

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1/2 ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

4.00 kg.

 

 1.5 มิล        บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

4.20 kg.

 

 1.8 มิล   บาท

 ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน M

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

5.80 kg.

 

2.0 มิล    บาท

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 1/2 " ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

  มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ หนามาก มาก รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499   6.80 kg.

 

2.5 มิล    บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3/4 ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

5.20 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3/4 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

6.0 kg.

 

1.8 มิล    บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3/4 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน M

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

6.80 kg.

 2.0 มิล   บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3/4 " ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม  

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก   บาท

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

8.80 kg.

 

2.5 มิล    บาท
 

ราคาท่อประปา  แป๊บประปา 1" ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

6.50 kg.

1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเรียบ-คาดแดง

 รุ่น H D   ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

6.50 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

รุ่น H Dท่อประปาโบราณ 

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

8.40 kg.

 

2.0 มิล    บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

12.00 kg.

 

2.6 มิล    บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

13.80 kg.

 

 3.0 มิล   บาท

ราคาท่อประปา    แป๊บประปา 1"1/4  ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

8.30 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

12.0 kg.

 

 2.0 มิล     บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

15.0 kg.

 

2.50 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

17.60 kg.

 

  3.0 มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2  ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

10.0kg.

 

1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเรียบ-คาดแดง

   รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

10.5 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

13.80 kg.

 

2.0 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

17.20 kg.

 

2.50 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

20.40 kg.

 

  3.0  มิล      1,190 บาท
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

12.00 kg.

 

   1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

17.40 kg.

 

2.0 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

22.00 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 2" ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

28.20 kg.

3.30  มิล     บาท

ราคาท่อประปา  แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

22.00 kg.

 

2.20 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

28.00 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ BKS STEEL โทร.สั่ง 082-954-2286 089-838-4499

36.20 kg.

 

 3.20  มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

28.50 kg.

 

2.40 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

35.0kg.

 

2.80 มิล     บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3" ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม  

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

48.80 kg.

 

 4.0  มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

42.0 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

50.0 kg.

 

3.20 มิล      บาท

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก.277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

69.60 kg.

4.5มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 5" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

57.50 kg.

 

2.80 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 5" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

 

มิล    เลิกผลิต  
 

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 5"  ปลายเรียบ - คาดน้ำเงินเข้ม

มอก.  277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

94.50 kg.

 

4.8 มิล  บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 6" ปลายเกลียว-คาดเหลือง  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

68.50 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 6" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

87.50 kg.

 

3.60 มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 6" ปลายเรียบ - คาดน้ำเงินเข้ม

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

111.00 kg.

 4.80  มิล      บาท
       
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 8" ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ ปลายเรียบ

มาตราฐาน รับรองสินค้า JIS 3452

119.50 kg.

 

 4.0  มิล     บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 8" ปลายเรียบ -  คาดน้ำเงินเข้ม มอก. 277 เต็มโรงใหญ่

ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ  หนามาก มาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

237.00 kg.

 

 7.40  มิล    บาท

 

 

เช็คราคาเหล็กประปา ราคาท่อน้ำเหล็กประปา ประปา ราคาเหล็กประปาวันนี้ จำหน่ายเหล็กประปา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กประปาถูกถูก ราคาเหล็กประปา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กประปา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กประปา ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็กประปา ราคาเหล็กประปารูปพรรณ  ราคาเหล็ก   

   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้น ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

 
 

 

thaiflag small  Thailand