เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน. ราคาท่อแบน

 

โทรสั่งของ095-232-6296ค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กแป๊บแบน

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

bks steel.co.th

โทรสั่งของ095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

.................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็กกล่องดำ 400x200x6mm.JISg3466 ยาว6เมตร bks steelขาย 13,900บาท

น้ำหนัก 300.7Kg/เส้น โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x2"x2.3mm มอก.107 ยาว6เมตร bks steel ขาย 497บาท

น้ำหนัก13.4 Kg/เส้น โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x4"x2.3mm มอก.107 ยาว6เมตร bks steel ขาย1,039บาท

น้ำหนัก28กิโล/เส้น โทรสั่ง095-232-6296.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

1.ราคาเหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม.  ยาว 6 เมตร

1.1ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2มม bks steel ราคา บาท 3.6kg.

1.2ราคาเหล็กกล่อง 25.x12x1.4มม bks steel  ราคา บาท 4.4kg.

1.3ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6มม bks steel  ราคา บาท 5kg.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  เหล็กกล่อง 1" x 1/2 ยาว 6 เมตร 

2. ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2มม  bks steel  ราคา บาท 5.1kg.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 30 มม.x20มม.หนา 1.2มม.  ยาว 6 เมตร

3.ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร

3.1ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 4.5kg.

3.2ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. bks steel ราคา บาท 5.4kg.

3.3ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม. bks steel ราคา บาท 6kg.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม.  ยาว 6 เมตร

4.ราคาเหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

4.1ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 5.7kg. 

4.2ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม. bks steel ราคา บาท 7kg.

4.3ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.7 มม. bks steel ราคา บาท 8.4kg.

4.4ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0 มม. bks steel ราคา บาท 9.4kg.

4.5ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.5 มม.p bks steel ราคา บาท 11.8kg.

4.6ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6 มม.p bks steel ราคา บาท 12.5kg.

4.7ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม. bks steel ราคา บาท 14.3kg

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel  ราคาเหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร 

5.ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

5.1ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1มม. bks steel ราคา บาท 6.1kg. 

5.2ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท 7.4kg.

5.3ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท 8.9kg.

5.4ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท 9.8kg.

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

6. ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

6.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. bks steel ราคา บาท 

6.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท 

6.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท 

6.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

7.ราคาเหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่

7.1 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.p bks steel ราคา บาท 

7.2 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JIS bks steel ราคา บาท 

7.3 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.JIS bks steel ราคา บาท 

7.4 ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.JIS bks steel ราคา บาท 

7.5ราคาเหล็กกล่อง50x25x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

7.6ราคาเหล็กกล่อง50x25x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

8. ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

8.1ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.    bks steel ราคา บาท 

8.2 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JIS bks steel ราคา บาท

8.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

8.4 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท

8.5 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

8.6 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

8.7ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

9. ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

9.1ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

9.2ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

9.3 ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

10.ราคาเหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

10.1 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม. bks steel ราคา บาท 

10.2 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม. bks steel ราคา บาท 

10.3 ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 65 มม.x 35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

11. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่

11.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคบาท 

11.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

11.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

11.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

11.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7 มม.                 bks steel ราคา บาท 

11.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 25 มมx 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

12. ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

12.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม. bks steel ราคา บาท 

12.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

12.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

12.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

12.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม. bks steel ราคา บาท 

12.7  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม. bks steel ราคา บาท

12.8  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

12.9  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

12.10  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง095-232-6296bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 75 x 38 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

13. ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

13.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

13.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

13.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

13.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

13.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

13.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

13.7  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

14. ราคาเหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

14.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

14.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

14.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

14.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

14.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

14.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

14.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

14.8 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 75 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

15. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

15.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม. bks steel ราคา บาท

15.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา

15.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

15.4 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

15.5 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

15.6 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

15.7 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

15.8 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

15.9 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

15.10 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

15.11 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

15.12 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 100 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

16. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

16.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

16.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

16.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 100x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

17. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

17.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

17.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

17.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

17.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

17.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

17.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

17.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

17.8 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 125x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

18. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

18.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

18.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

18.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

18.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

18.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

18.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JISg bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 125x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

19. ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่

19.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

19.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

19.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

19.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

19.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

19.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาเหล็กกล่อง 150x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

20. เหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

20.1 เหล็กกล่อง 150x75x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท

20.2 เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

20.3 เหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

20.4 เหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

20.5 เหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท

 

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 150x75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21. เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21.1  เหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

21.2   เหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

22. เหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

22.1 เหล็กกล่อง 150x100x2.7 มม.bks steel ราคา บาท

22.2 เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

22.3 เหล็กกล่อง 150x100x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

22.4 เหล็กกล่อง 150x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

22.5 เหล็กกล่อง 150x100x6.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

22.6 เหล็กกล่อง 150x100x9.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

โทร.สั่ง095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 150x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

23. เหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

23.1 เหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

23.2 เหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

23.3 เหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

23.4 เหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

23.5 เหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

23.6 เหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

24. เหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

24.1 เหล็กกล่อง 200x100x2.3 มม. bks steel ราคา บาท 

24.2 เหล็กกล่อง 200x100x2.7 มม. bks steel ราคา บาท 

24.3 เหล็กกล่อง 200x100x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 

24.4 เหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

24.5 เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท

24.6 เหล็กกล่อง 200x100x5.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท 

24.7 เหล็กกล่อง 200x100x6.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท 

24.8