เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน ราคาท่อแบน

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสี่เหลี่ยมแบน ราคากล่อง 

 

 ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

โทร.สั่ง082-954-2286

โทร.089-838-4499

โทร.081-887-9449

โทร.095-456-3044 


 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

bks steel.co.th

โทร.สั่ง082-954-2286

............................................................................................................................

  ราคาเหล็กกล่อง

....................................

 

ราคาเหล็กกล่อง 25มมx12มมx1.2 มิล ยาว 6 เมตร 

   บาท
ราคาเหล็กกล่อง 25มมx12มมx1.4 มิล  ยาว 6 เมตร .   บาท
ราคาเหล็กกล่อง 30มมx20มมx1.2 มิล  ยาว 6 เมตร .   บาท
ราคาเหล็กกล่อง 32มมx14มมx1.5 มิล  ยาว 6 เมตร .   บาท

ราคาเหล็กกล่อง 38มมx18มมx1.5 มิล  ยาว 6 เมตร .

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4 x1.5 มิล ยาว 6 เมตร .

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 50มมx25มมx1.2 มิล ยาว 6 เมตร .

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1" x 1.2 มิล ยาว 6 เมตร.

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 50มมx25มมx1.5 มิล ยาว 6 เมตร .

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 1" x 1.5 มิล ยาว 6 เมตร.

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 1" x 2.0 มิล  ยาว 6 เมตร.

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 1" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร.

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 1" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร.

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 1" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร. 

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  2"x 1" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 2"x 1" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) ยาว  1.2  มิล.

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) ยาว  1.6 มิล .

  บาท

ราคากล่อง  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว  1.8 มิล .

  บาท

ราคากล่อง  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 2.0 มิล

 

  บาท

ราคากล่อง  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว 2.3 มิล .

  บาท

ราคากล่อง  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) ยาว 2.5 มิล

  บาท

ราคากล่อง  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 3.0 มิล

  บาท

ราคากล่อง  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  ยาว 3.2 มิล  .

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 1.2 มิล ยาว 6 เมตร .

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 1.6 มิล ยาว 6 เมต .

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 1.8 มิล ยาว 6 เมตร .

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร 

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร .

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 2.5 มิล ยาว 6 เมตร

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

  บาท

ราคาเหล็กกล่อง  4"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร 

 

ราคาเหล็กกล่อง   4"x 2" x 4.5 มิล ยาว 6 เมตร 

 

ราคาเหล็กกล่อง  5"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง  5"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง  5"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6เมตร 

 
ราคาเหล็กกล่อง  5"x 2" x 4.5 มิล ยาว 6เมตร   

ราคาเหล็กกล่อง   6"x 2" x 2.0 มิล ยาว 6 เมตร 

 

ราคาเหล็กกล่อง   6"x 2" x 2.3 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง   6"x 2" x 2.5 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง 6"x 2" x 3.0 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง   6"x 2" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร

 
ราคาเหล็กกล่อง   6"x 3" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร   

ราคาเหล็กกล่อง   6"x 4" x 3.2 มิล ยาว 6 เมตร

 

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.5 มิลมอก.เต็มโรงใหญ่

   บาท
ราคาเหล็กกล่อง  8"x 4" x 6.0 มิล ยาว 6 เมตร
 

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีดแป๊ปแบนสี่เหลี่ยมแบนท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

       เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand