เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน. ราคาท่อแบน

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสี่เหลี่ยมแบน ราคากล่อง. 

ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 

 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กแป๊บแบน
ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

bks steel.co.th

โทรสั่งของ 095-232-6296 

...............................................................................................................................................................................

1.  เหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม.  ยาว 6 เมตร

1.1 เหล็กกล่อง 25x12x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 3.6กก

1.2 เหล็กกล่อง 25.x12x1.4มม bks steel  ราคา บาท นน 4.4กก

1.3 เหล็กกล่อง 25x12x1.6มม bks steel  ราคา บาท นน 5.0กก

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง  1" x 1/2 ยาว 6 เมตร 

2. เหล็กกล่อง 30x20x1.2มม  bks steel  ราคา บาท นน 5.1กก

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel 

เหล็กกล่อง 30 มม.x20มม.หนา 1.2มม.  ยาว 6 เมตร

3. เหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร

3.1 เหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 4.5กก.

3.2 เหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. bks steel ราคา บาท นน 5.4กก.

3.3 เหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม. bks steel ราคา บาท นน 6.0กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม.  ยาว 6 เมตร

4. เหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร

4.1 เหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน   5.8กก.

4.2 เหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม. bks steel ราคา บาท นน   6.8กก.

4.3 เหล็กกล่อง 38x19x1.6 มม. bks steel ราคา บาท นน   7.4กก.

4.4 เหล็กกล่อง 38x19x2.0 มม. bks steel ราคา บาท นน   9.2กก.

4.5 เหล็กกล่อง 38x19x2.4 มม.p bks steel ราคา บาท นน 12.3กก.

4.6 เหล็กกล่อง 38x19x2.6 มม.p bks steel ราคา บาท นน 13.8กก.

4.7 เหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม. bks steel ราคา บาท นน 14.3กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร 

5. เหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

5.1 เหล็กกล่อง 40x20x1.1มม. bks steel ราคา บาท นน 6.1กก.

5.2 เหล็กกล่อง 40x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท นน 7.5กก.

5.3 เหล็กกล่อง 40x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท นน 8.9กก.

5.4 เหล็กกล่อง 40x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท นน 10.0กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

6. เหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตร

6.1 เหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. bks steel ราคา บาท นน 7.4กก.

6.2 เหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. bks steel ราคา บาท นน 8.5กก.

6.3 เหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. bks steel ราคา บาท นน 10.3กก.

6.4 เหล็กกล่อง 50x20x1.9มม. bks steel ราคา บาท นน 11.5กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตร

7. เหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่

7.1 เหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.p bks steel ราคา บาท นน 7กก.

7.2 เหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 9.1กก.

7.3 เหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 11.2กก.

7.4 เหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 12.3กก.

7.5เหล็กกล่อง50x25x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 13.5กก.

7.6เหล็กกล่อง50x25x3.2มม.มอก. bks steel ราคา 390บาท นน 18.0กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง50มมx25มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

8. เหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

8.1เหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.    bks steel ราคา บาท นน 10.0กก.

8.2 เหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 11.4กก.

8.3 เหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 12.9กก.

8.4 เหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 15.2กก.

8.5 เหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 16.6กก.

8.6 เหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 20.0กก.

8.7เหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 22.4กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

9. เหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

9.1 เหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.6กก.

9.2 เหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 25.0กก.

9.3 เหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 30.9กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

10. เหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

10.1 เหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม. bks steel ราคา บาท นน 15.1กก.

10.2 เหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม. bks steel ราคา บาท นน 16.6กก.

10.3 เหล็กกล่อง 65x35x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.7กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 65 มม.x 35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

11. เหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่

11.1  เหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา350บาท นน 12.5กก.

11.2  เหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา 450บาท นน 15.2กก.

11.3  เหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา 650บาท นน 16.7กก.

11.4  เหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา 750บาท นน 18.4กก.

11.5  เหล็กกล่อง 75x25x2.7 มม.                 bks steel ราคา 800บาท นน 22.8กก.

11.6  เหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา 850บาท นน 25.4กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 25 มมx 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

12. เหล็กกล่อง 3"x1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

12.1  เหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 12.2กก.

12.2  เหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 14.0กก.

12.3  เหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.3กก.

12.4  เหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 19.1กก.

12.5  เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 20.8กก.

12.6  เหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม. bks steel ราคา บาท นน 23.5กก.

12.7  เหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม. bks steel ราคา บาท นน 25.6กก.

12.8  เหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 28.5กก.

12.9  เหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 35.0กก.

12.10  เหล็กกล่อง 75x38x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 39.4กก.

โทร.สั่ง095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 38 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

13. เหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่

13.1  เหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 15.3กก.

13.2  เหล็กกล่อง 75x45x1.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.3กก.

13.3  เหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

13.4  เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 22.6กก.

13.5  เหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 27.9กก.

13.6  เหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 30.7กก.

13.7  เหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 37.8กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 45 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่ 

14. เหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

14.1 เหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 18.2กก.

14.2 เหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 21.2กก.

14.3 เหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 24กก.

14.4 เหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 28.9กก.

14.5 เหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 32.2กก.

14.6 เหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 40.1กก.

14.7 เหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 44.7กก.

14.8 เหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 57.6กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 75 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

15. เหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

15.1 เหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน 16.3กก.

15.2 เหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 19กก.

15.3 เหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 23.1กก.

15.4 เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 25.5กก.

15.5 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 28.1กก.

15.6 เหล็กกล่อง 100x50x2.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 32.4กก.

15.7 เหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 34.6กก.

15.8 เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 38.4กก.

15.9 เหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 47.7กก.

15.10 เหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 53.8กก.

15.11 เหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 59.3กก.

15.12 เหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 70.2กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 100 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

16. เหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

16.1 เหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

16.2 เหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 64.5กก.

16.3 เหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 85.3กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 100x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

17. เหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

17.1 เหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 27กก.

17.2 เหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 30.8กก.

17.3 เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 34กก.

17.4 เหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 41.5กก.

17.5 เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 46.4กก.

17.6 เหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 57กก.

17.7 เหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 63.8กก.

17.8 เหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 83.4กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 125x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

18. เหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

18.1 เหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 31.1กก.

18.2 เหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 38.1กก.

18.3 เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 52.5กก.

18.4 เหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 65.4กก.

18.5 เหล็กกล่อง 125x75x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 72.9กก.

18.6 เหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JISg bks steel ราคา บาท นน 96.6กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 125x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

19. เหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่

19.1 เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 38.2กก.

19.2 เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 52.4กก.

19.3 เหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 65.2กก.

19.4 เหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 73.4กก.

19.5 เหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 80.7กก.

19.6 เหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 95.6กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 150x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

20. เหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

20.1 เหล็กกล่อง 150x75x2.3 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 43.7กก.

20.2 เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

20.3 เหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 74.8กก.

20.4 เหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 82.4กก.

20.5 เหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 108.4กก.

 

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 150x75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21. เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21.1  เหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 61กก.

21.2   เหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 84.6กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

22. เหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

22.1 เหล็กกล่อง 150x100x2.7 มม.bks steel ราคา บาท นน 59.6กก.

22.2 เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 66.1กก.

22.3 เหล็กกล่อง 150x100x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 81.8กก.

22.4 เหล็กกล่อง 150x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 91.8กก.

22.5 เหล็กกล่อง 150x100x6.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 121.8กก.

22.6 เหล็กกล่อง 150x100x9.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 177.4กก.

โทร.สั่ง095-232-6296bks steel

เหล็กกล่อง 150x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

23. เหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

23.1 เหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 48.8กก.

23.2 เหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

23.3 เหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 66.7กก.

23.4 เหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 83.1กก.

23.5 เหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 91.5กก.

23.6 เหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 122.9กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

24. เหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

24.1 เหล็กกล่อง 200x100x2.3 มม. bks steel ราคา บาท นน 67กก.

24.2 เหล็กกล่อง 200x100x2.7 มม. bks steel ราคา บาท นน 72กก.

24.3 เหล็กกล่อง 200x100x3.2 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 80.6กก.

24.4 เหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 99.7กก.

24.5 เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 111.2กก.

24.6 เหล็กกล่อง 200x100x5.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 123กก.

24.7 เหล็กกล่อง 200x100x6.0 มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 147กก.

24.8 เหล็กกล่อง 200x100x7.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 169.3กก.

24.9 เหล็กกล่อง 200x100x8.0 มม.JISbks steel ราคา บาท นน 195.5กก.

24.10 เหล็กกล่อง 200x100x9.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 217.7กก.

24.11 เหล็กกล่อง 200x100x10.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 236.7กก.

24.12 เหล็กกล่อง 200x100x12.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 280.9กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 200x 100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

25. เหล็กกล่อง 8"x 6"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

25.1 เหล็กกล่อง 200x150x4.5 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 130.4กก.

25.2 เหล็กกล่อง 200x150x6.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 172.9กก.

25.3 เหล็กกล่อง 200x150x9.0 มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 256กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 200x150 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ 

26. เหล็กกล่อง 10"x4"JISมาตราฐานโรงใหญ่

26.1 เหล็กกล่อง 250x100x4.5 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 129.9กก.

26.2 เหล็กกล่อง 250x100x6.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 170.6กก.

26.3 เหล็กกล่อง 250x100x9.0 มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 256.7กก.

โทร.สั่ง095-232-6296 bks steel

เหล็กกล่อง 250x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

27. เหล็กกล่อง 10"x6"JISมาตราฐานโรงใหญ่

27.1