เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กตัวซีC ราคาเหล็กแปร ราคาเหล็กทำหลังคา

ราคาเหล็กตัวซี มอก. ขายแต่ของเกรด A คนไทยผลิต 

 

    โทรสั่ง 081-735-9191

     

ใบเสนอราคาตัวซี
ราคาเหล็กตัวซี

ราคาเหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

bks steel.co.th

โทร.สั่ง081-735-9191

.........................................................................................................................................

ราคาต่อเส้น 

.................................

ราคาต่อเส้น

.................................

ราคาต่อเส้น

.................................

1.ราคาตัวซี C 60x30x10มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

บาท

1.6มิล มอก.

9.0 kg.

บาท

2.0มิล มอก.

10.9 kg.

บาท

2.3มิล มอก.

12.3 kg.

2.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

1.6มิล มอก.

11.5 kg.

บาท

2.0มิล มอก.

15.6 kg.

บาท

2.3มิล มอก.

17.5 kg.

3.ราคาตัวซีC 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC100x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

1.6มิล มอก.

14.5 kg.

บาท

2.0มิล มอก.

19.5 kg.

บาท

2.3มิล มอก.

21.5 kg.

4.ราคาตัวซีC 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

3.2มิล มอก.

30.0 kg.

บาท

4.0มิล มอก.

37.6 kg.

5.ราคาตัวซีC 5"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

2.3มิล มอก.

24.5 kg

บาท

3.2มิล มอก.

33.5kg

บาท

4.0มิล มอก.

40.8 kg

6.ราคาตัวซีC 6"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

2.3มิล มอก.

26.8 kg

บาท

3.2มิล มอก.

37.0 kg

บาท

4.5มิล มอก.

50.5 kg

7.ราคาตัวซีC 150x65x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

2.3มิล มอก.

30.2 kg

บาท

3.2มิล มอก.

40.8 kg

บาท

4.0มิล มอก.

50.0 kg

8.ราคาตัวซีC 150x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

3.2มิล มอก.

43.8kg

บาท

4.0มิล มอก.

53.4 kg

บาท

4.5มิล มอก.

60.3 kg

9.ราคาตัวซีC 200x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

3.2มิล มอก.

50.4 kg

บาท

4.0มิล มอก.

62.4 kg

บาท

4.5มิล มอก.

69.8 kg

10.ราคาตัวซีC 250x75x25มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 250x75x25มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

4.5มิล มอก.

83.0 kg

   
       

1.ราคาตัวซี C 60x30x10x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

     

2.ราคาตัวซี C 60x30x10x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

     

3.ราคาตัวซี C 60x30x10x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

     
       

4.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

5.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

6.ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       
 

7.ราคาตัวซีC 4"x2"x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
 

8.ราคาตัวซีC 4"x2"x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
 

9.ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
 

10.ราคาตัวซีC 4"x2"x2.8 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.8มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
 

11.ราคาตัวซีC 4"x2"x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
 

12.ราคาตัวซีC 4"x2"x4.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 100x50x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       
 

13.ราคาตัวซีC 5"x2"x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

14.ราคาตัวซีC 5"x2"x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
 

15.ราคาตัวซีC 5"x2"x4.0 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 125x50x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

     

16.ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

17.ราคาตัวซีC 6"x2"x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

18.ราคาตัวซีC 6"x2"x4.5 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x50x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       

19.ราคาตัวซีC150x65x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

20.ราคาตัวซีC150x65x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

21.ราคาตัวซีC150x65x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x65x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       

22.ราคาตัวซีC150x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

23.ราคาตัวซีC150x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

24.ราคาตัวซีC150x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       

25.ราคาตัวซีC150x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

26.ราคาตัวซีC150x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

27.ราคาตัวซีC150x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 150x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       

28.ราคาตัวซีC200x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

29.ราคาตัวซีC200x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

30.ราคาตัวซีC200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       

31.ราคาตัวซีC200x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

32.ราคาตัวซีC200x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x25x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

33.ราคาตัวซีC200x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 200x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     
       
 

1.ราคาตัวซีC 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

โทร.สั่ง 081-735-9191 bks steel

ราคาตัวซีC 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กไม่ถูก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณตัวซี

       เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต  เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้  เหล็กตัวซี ก็ คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี  มีความยาว  6 M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand