เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บโปร่ง ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

 

ราคาเสาเหล็ก ราคาไลน์เกรต

 

 

03 pap pong

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLG 

           เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

ใบเสนอราคา

ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

 

 

    รุ่นน้ำหนัก    

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  1/2 x 1/2 x1.2 มม.

รุ่น 2.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.

 รุ่น 3.5 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.2 มม. เต็ม

รุ่น 4.4 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.6 มม.

รุ่น 5.0 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.8 มม.

รุ่น 6.0 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 2.0 มม.

รุ่น 6.5 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 2.3 มม.

รุ่น 7.0 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1"x1"x 2.5 มม. 

รุ่น 9.0 กก.  

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 3.2 มม.

รุ่น 8.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม..

รุ่น 5.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.6 มม.

รุ่น 7.3 กก.  
ราคาป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.8 มม. รุ่น 8.5 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.0 มม. รุ่น 10.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.3 มม. 

รุ่น 11.5 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.5 มม.  รุ่น 12.0 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 3.0 มม.  รุ่น 12.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 3.2 มม. 

รุ่น 13.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม.

  รุ่น 7.3 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม. รุ่น 8.7 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.8 มม. รุ่น 9.80 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม. รุ่น 11.5 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม. รุ่น 12.5 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.5 มม. รุ่น 13.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 3.0 มม.

รุ่น 14.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม.

รุ่น 15.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.2 มม.

รุ่น 9.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.6 มม.

รุ่น 11.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.8 มม.

รุ่น 13.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.0 มม.

รุ่น 15.8 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.3 มม.

รุ่น 18.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.5 มม.

รุ่น 19.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 3.0 มม.

รุ่น 21.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 3.2 มม.

รุ่น 24 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 2"1/2 x 2"1/2 x 3.2 มม.

รุ่น 29.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 1.6 มม.

รุ่น 17.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 1.8 มม.

รุ่น 19.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 2.0 มม. 

รุ่น 20.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 2.3 มม.

รุ่น 30.0 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.0 มม รุ่น 33.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.2 มม.

รุ่น 37.5 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 4.5 มม. รุ่น 54 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 1.6 มม.

รุ่น 25.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 1.8 มม.

รุ่น 28.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.0 มม.

รุ่น 33.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.3 มม.

รุ่น 37.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.5 มม.

รุ่น 42.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 3.0 มม.

รุ่น 46.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 3.2 มม.

รุ่น 52.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  4.0 มม.

รุ่น 66.5 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  4.5 มม.

รุ่น 95.0 กก.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  6.0 มม. รุ่น 95.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 5" x 5" x 2.3 มม.

 รุ่น 53.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 5" x 5" x 3.2 มม.

รุ่น 66.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 3.0 มม.

 รุ่น 70.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 3.2 มม.

รุ่น 74.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 4.5 มม.

รุ่น 95.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 6.0 มม.

รุ่น 105.0 กก.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 8" x 8" x 4.5 มม.

รุ่น 110.0 กก.  

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลยคะ  โทร...

 

 

 

 โทรทรูด้วยกันฟรี 082-954-2286 ไอดีไลน์ 0829542286

โทรทรูด้วยกันฟรี 095-456-3044 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand