เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บโปร่ง

 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

 

ราคาเสาเหล็ก ราคาไลน์เกรต

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLG 

           เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

โทร.สั่ง082-954-2286

โทร.089-838-4499

โทร.081-887-9449

โทร.095-456-3044 

ใบเสนอราคา

BKS STEEL

ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

โทร.สั่ง 082-954-2286

..................................................................................

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

.......................................

ราคากล่อง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม.มอก.

โทร.สั่ง 082-954-2286 bks steel

  บาท

 

ราคากล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.

โทร.สั่ง 081-735-9191bks steelโทร.สั่ง 082-954-2286 bks steel

  บาท

BKS STEEL

โทร.สั่ง 082-954-2286

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  1/2 x 1/2 x1.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.2 มม. เต็ม

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.6 มม.

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 1.8 มม.

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 2.0 มม.

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 2.3 มม.

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1"x1"x 2.5 มม. 

 

ราคาป๊ปโปร่ง 1" x 1" x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.2 มม..

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.6 มม.

 
ราคาป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 1.8 มม.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.0 มม.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.3 มม. 

 
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.5 มม.   
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 3.0 มม.   

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4 x 3.2 มม. 

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.2 มม.

 
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.6 มม.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 1.8 มม.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.0 มม.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.3 มม.  
ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 2.5 มม.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 3.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2 x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.6 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 1.8 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.3 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 2.5 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 3.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2" x 2" x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 2"1/2 x 2"1/2 x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 1.6 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 1.8 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 2.0 มม. 

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 2.3 มม.

 
ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.0 มม  

ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 3.2 มม.

 
ราคาแป๊ปโปร่ง 3" x 3" x 4.5 มม.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 1.6 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 1.8 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.3 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 2.5 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 3.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  4.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  4.5 มม.

 
ราคาแป๊ปโปร่ง 4" x 4" x  6.0 มม.  

ราคาแป๊ปโปร่ง 5" x 5" x 2.3 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 5" x 5" x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 3.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 3.2 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 4.5 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 6" x 6" x 6.0 มม.

 

ราคาแป๊ปโปร่ง 8" x 8" x 4.5 มม.

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 

โทร.082-954-2286 โทร.095-456-3044. 

 

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand