เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ท่อดำ แป๊ปดำ ท่อกลมดำ ไปป์ดำ กลม กลม ดำ ดำ   ท่อสตีม AS3M ท่อสะเก็ตด้วน เบอร์40 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ

 

 

โทรสั่ง 081-735-9191

 

 2456

                         ราคาท่อกลมดำ

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

.................................................................................

  ราคาบาท

..............................

ราคาบาท

.............................

ราคาบาท

...........................

 ราคาบาท

...........................

 

1.ราคาท่อกลมดำ  3/8 ท่อกลมดำสามหุน

 1.1 ราคาท่อดำ 3/8x1.2mm = 79 บาท

 1.2 ราคาท่อดำ 3/8x 2mm = 179 บาท

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 1.1 ราคาท่อดำ OD15.7x1.2mm = 79 บาท

 1.2 ราคาท่อดำ OD17.2x 2mm = 179 บาท

ท่อกลมดำ OD 17 มิล .

 79 บาท

OD 15.7mm  1.2mm.

2.65 Kg.

179 บาท

OD 17.2mm  2.0mm.

4.7 Kg.

   
 

2.ท่อกลมดำ  1/2 ท่อกลมดำสี่หุน 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 20 มิล .

 บาท

OD 19.7mm  1.2mm.

3.1 Kg.

 บาท

OD 21.5mm  2 mm.มอก.

5.5 Kg.

 บาท

OD 20.6mm  2.4mm.

6.7 Kg.

บาท

OD 21mm  2.9mm.

8.0 Kg.

  3.ท่อกลมดำ  3/4 ท่อกลมดำหกหุน 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 27.2 มิล .

 บาท

OD 25.8mm  1.2mm.

4.2 Kg.

บาท

OD 27.0mm  2mm.JIS.

7.0 Kg.

บาท

OD 27.4mm  2.3 mm.มอก.

7.8 Kg.

 บาท

OD 27.3mm  3.2mm.JIS.

10.9 Kg.

  4.ท่อกลมดำ  1" ท่อกลมดำหนึ่งนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 33.4 มิล .

 บาท

OD 33.5mm  1.7mm.JIS.

8.2 Kg. bks

 บาท

OD 34.0mm 

2.0mm.JIS.

9.0 Kg. bks

 บาท

OD 33.6mm  2.3mm.มอก.

9.9 Kg. bks     

 บาท

OD33.5mm 

3.2mm.JIS.

13.4 Kg. bks

5.ท่อกลมดำ  1"  ท่อกลมดำหนึ่งนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 33.4 มิล .

 บาท

OD 33.6mm 

4.0mm.JIS.

16.4 Kg. bks    

 

6.ท่อกลมดำ  1"1/4 ท่อกลมดำนิ้วสองหุน 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 42.7 มิล .

 บาท

OD 41.7mm  1.4mm.

8.2 Kg. bks

 บาท

OD 42.2mm 

2.3mm.มอก.

12.5 Kg. bks

บาท

OD 42.5mm 

3.2mm.มอก.

17.1 Kg. bks

บาท

OD 42.5mm 

4.0mm.JIS.

21.0 Kg. bks

7.ท่อกลมดำ  1"1/2 ท่อกลมดำนิ้วครึ่ง 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล .

 บาท

OD 48.7mm  2.0mm.JIS

13.2 Kg. bks

 บาท

OD 48.5 mm  2.3mm.มอก.

17.8 Kg. bks

 บาท

OD 48.7mm  2.8mm.JIS

21.5 Kg. bks

 บาท

OD 48.6mm  3.2mm.JIS

24.6 Kg. bks

 

8.ท่อกลมดำ  1"1/2 ท่อกลมดำนิ้วครึ่ง 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล .

 บาท

OD 48.2mm  3.5mm.JIS.

21.5 Kg. bks

 บาท

OD 48.1mm  4.0mm.JIS

24.6 Kg. bks

 บาท

OD 48.6mm  4.5mm.JIS

27.2 Kg. bks

 บาท

OD 48.7mm  5.0mm.JIS

30.3 Kg. bks

 

9. ท่อกลมดำ  2" ท่อกลมดำสองนิ้ว 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 60.5 มิล .

 บาท

OD 60.4mm  2.3mm.JIS

18.2 Kg. bks

 บาท

OD 60.0mm  3.2mm.มอก.

24.6 Kg. bks

 บาท

OD 60.2mm 

3.5mm.JIS

28.2 Kg. bks

 บาท

OD 60.0mm  4.0mm.มอก.

30.8 Kg. bks

  10.ท่อกลมดำ 2"  ท่อกลมดำสองนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 60.5 มิล .

 บาท

OD 60.5mm  4.5mm.JIS

34.6 Kg. bks

 บาท

OD 60.5mm  5.0mm.JIS

38.0 Kg. bks

 
  11.ท่อกลมดำ 2"1/2  ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 76.3 มิล .

 บาท

OD 75.9mm  2.3mm.JIS

22.9 Kg. bks

 บาท

OD 75.6mm  2.8mm.JIS

28.8 Kg. bks

 บาท

OD 76.4mm  4.5mm.JIS

44.1 Kg. bks

 บาท

OD 76.5mm  5.0mm.JIS

48.6 Kg. bks

  12.ท่อกลมดำ 2"1/2  ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 76.3 มิล .

 บาท

OD 76.6mm  3.2mm.มอก.

31.5 Kg. bks

 บาท

OD 76.40mm  4.0mm.มอก.

39.1 Kg. bks

   

13..ท่อกลมดำ  3" ท่อกลมดำสามนิ้ว 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 88.9 มิล .

บาท

OD 89.0mm 

2.3mm.JIS.

27.2 Kg. bks

บาท

OD 89.0mm  2.8mm.JIS

33.8 Kg. bks

 บาท

OD 88.5mm  4.5mm.JIS

52.2 Kg. bks

 บาท

OD 89.1mm  5.0mm.JIS

57.4 Kg. bks

 

14.ท่อกลมดำ  3" ท่อกลมดำสามนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  88.9มิล .

 บาท

OD 88.6mm  3.2mm.มอก.

37.2Kg. bks

 บาท

OD 88.4mm  4.0mm.มอก.

45.8 Kg. bks

 บาท

OD 89.2mm  6.0mm.JIS

68.0 Kg. bks

15.ท่อกลมดำ 3"1/2 ท่อกลมดำสามนิ้วครึ่ง 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 101.6 มิล .

 บาท

OD 101.7mm 

2.3mm.JIS

31.4 Kg. bks

 บาท

OD 102.0mm  4.5mm.JIS

59.9 Kg. bks

 บาท

OD 101.6mm  5.0mm.JIS

68.9 Kg. bks

 บาท

OD 101.9mm  6.0mm.JIS

78.3 Kg. bks

 

16.ท่อกลมดำ  3"1/2 ท่อกลมดำสามนิ้วครึ่ง

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 101.6 มิล .

 บาท

OD 101.4mm 

3.2mm.มอก.

42.3 Kg. bks

 บาท

OD 101.6mm  4.0mm.มอก.

53.0 Kg. bks

  17.ท่อกลมดำ 4" ท่อกลมดำสี่นิ้ว 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 114.3 มิล .

 บาท

OD 114.0mm 

2.3mm.JIS

34.5 Kg. bks

 บาท

OD 114.2mm  3.5mm.JIS

53.3 Kg. bks

 บาท

OD 117.0mm  4.0mm.JIS

59.5 Kg. bks

 บาท

OD 114.7mm  5.0mm.JIS

73.8 Kg. bks

18.ท่อกลมดำ 4" ท่อกลมดำสี่นิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 114.3 มิล .

 บาท

OD 114.6mm 

3.2mm.มอก.

48.4 Kg. bks

 บาท

OD 114.0mm  4.5mm.มอก.

67.6 Kg. bks

 บาท

OD 115.0mm  5.6mm.มอก.

86.8 Kg. bks

 บาท

OD 114.9mm  6.0mm.JIS

87.4 Kg. bks

19.ท่อกลมดำ 5" ท่อกลมดำห้านิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 139.8 มิล .

 บาท

OD 139.0mm 

2.5mm.JIS.

55.2 Kg.

 บาท

OD 140.0mm  2.8mm.JIS

59.7 Kg.

 บาท

OD 140.2mm  3.2mm.JIS

67.4 Kg.

 บาท

OD139.5 mm  3.6mm.JIS

73.8 Kg.

20.ท่อกลมดำ 5" ท่อกลมดำห้านิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 139.8 มิล .

 บาท

OD 140.0mm 

4.0mm.JIS.

73.8 Kg.

 บาท

OD 141.0mm  4.5mm.มอก.

108.8 Kg.

 บาท

OD 140.0mm  6.0mm.มอก.

108.8 Kg.

 บาท

OD 140.0mm  8.0mm.JIS

160.0 Kg

21.ท่อกลมดำ  6" ท่อกลมดำหกนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 165.2 มิล .

 บาท

OD 165.2mm 

3.2mm.JIS

71.1 Kg.

 บาท

OD 164.0mm  4.0mm.JIS

87.4 Kg.

 บาท

OD 165.3mm  5.0mm.JIS

108.1 Kg.

 บาท

OD 165.7mm  7.0mm.JIS

153.0 Kg.

22.ท่อกลมดำ 6" ท่อกลมดำหกนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 165.2 มิล .

 บาท

OD 165.6mm 

4.5mm.มอก.

98.9 Kg.

 บาท

OD 166.3mm  6.0mm.มอก.

128.8 Kg.

 บาท

OD 166.3mm  8.0mm.JIS

174.2 Kg.

23.ท่อกลมดำ 7"  ท่อกลมดำเจ็ดนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  190.7 มิล .

บาท

OD 190.6mm 

4.0mm.JIS

101.8 Kg.

 บาท

OD 191.2mm  5.0mm.JIS

125.6 Kg.

บาท

OD 189.8mm  6.0mm.JIS

151.4 Kg.

บาท

OD 191.6mm  8.0mm.JIS

202.1 Kg.

24.ท่อกลมดำ  8" ท่อกลมดำแปดนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  216.3 มิล .

 บาท

OD 215.8mm 

4.0mm.JIS

114.0 Kg.

 บาท

OD 215.9mm  4.5mm.JIS

129.9 Kg.

 บาท

OD 217.2mm  5.0mm.JIS

143.0 Kg.

 บาท

OD 218.2mm  7.0mm.JIS

205.3 Kg

25.ท่อกลมดำ 8"  ท่อกลมดำแปดนิ้ว 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 216.3 มิล .

 บาท

OD 220.0mm 

6.0mm.มอก.

173.4 Kg.

 บาท

OD 217.9mm  8.0mm.มอก.

227.4 Kg.

 บาท

OD 217.0mm  9.0mm.JIS

259.5 Kg.

26.ท่อกลมดำ 10" ท่อกลมดำสิบนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  264.7 มิล .

 บาท

OD 267.8mm 

4.5mm.JIS

163.7 Kg.

 บาท

OD 265.0mm  5.0mm.JIS

185.0 Kg.

 บาท

OD 268.0mm  6.0mm.JIS

216.6 Kg.

 บาท

OD 268.4mm  7.0mm.JIS

254.3 Kg.

27.ท่อกลมดำ  10" ท่อกลมดำสิบนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD 264.7 มิล .

 บาท

OD 269.0mm 

8.0mm.JIS

290.0 Kg.

 บาท

OD 269.0mm  12.0mm.JIS

429.3 Kg.

28.ท่อกลมดำ  12" ท่อกลมดำสิบสองนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  318.5 มิล .

 บาท

OD 322.0mm 

4.5mm.JIS

194.8 Kg.

บาท

OD 3148mm  5.0mm.JIS

217.2 Kg.

 บาท

OD 317.0mm  6.0mm.JIS

260.3 Kg.

 บาท

OD 319.0mm  7.0mm.JIS

305.7 Kg.

29.ท่อกลมดำ  12" ท่อกลมดำสิบสองนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  318.5 มิล .

 บาท

OD 318.0mm 

8.0mm.JIS

342.7 Kg.

 บาท

OD 319.0mm  9.0mm.JIS

386.5 Kg.

 บาท

OD 318.2mm  10.0mm.JIS

434.7 Kg.

 บาท

OD 318.0mm  12.0mm.JIS

509.5 Kg.

30.ท่อกลมดำ  14" ท่อกลมดำสิบสี่นิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  355.6 มิล .

 บาท

OD 353.0mm 

4.5mm.JIS

217.0 Kg.

 บาท

OD 355.0mm  8.0mm.JIS

377.0 Kg.

บาท

OD 356.0mm  9.0mm.JIS

428.0 Kg.

 บาท

OD 358.0mm  12.0mm.JIS

560.0 Kg.

31.ท่อกลมดำ 16" ท่อกลมดำสิบหกนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  406.4 มิล .

 บาท

OD 406.0mm  6.0mm.JIS

326.0 Kg.

 บาท

OD 408.0mm  8.0mm.JIS

431.6 Kg.

 บาท

OD 405.0mm  9.0mm.JIS

489.6 Kg.

 บาท

OD 409.0mm  12.0mm.JIS

679.3 Kg.

32.ท่อกลมดำ 18" ท่อกลมดำสิบแปดนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  มิล .

 บาท

OD mm  7.9mm.

525.0 Kg.

 บาท

OD mm  9.5mm.

630.0 Kg.

 บาท

OD mm  12.7mm.

835.0 Kg.

 บาท

OD mm  14.2mm.

935.0 Kg.

33.ท่อกลมดำ 20" ท่อกลมดำยี่สิบนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  มิล .

 บาท

OD mm  7.9mm.

586.0 Kg.

 บาท

OD mm  9.5mm.

702.0 Kg.

 บาท

OD mm 

12.7 mm.

930.0 Kg.

 บาท

OD mm 

15.0 mm.

1,100.0 Kg.

34.ท่อกลมดำ 24"ท่อกลมดำยี่สิบสี่นิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  มิล .

 บาท

OD mm 

7.9mm.

705.0 Kg.

 บาท

OD mm

9.5 mm.

845.0 Kg.

 บาท

OD mm 

17.4 mm.

1,531.0 Kg.

35.ท่อกลมดำ 28"ท่อกลมดำยี่สิบแปดนิ้ว

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ท่อกลมดำ OD  มิล .

 บาท

OD mm  7.9mm.

 Kg.

 


 

ราคาท่อสตีมดำASTM สเก็ตด้วน

                      A53  

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

ASTM#40

มี ตะเข็บ

A53A  ERW

..............................

ASTM#40 

อบ ตะเข็บ

A53B  FM

.............................

ASTM # 40

ไม่มีตะเข็บ

Seamless SML

.............................

ASTM # 80

ไม่มีตะเข็บ

Seamless SML

.............................

 

ท่อสตีมดำ 1/4

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

     บาท

Seamless # 40

นน 3.6 Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 4.6 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 3/8

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

     บาท

Seamless # 40

นน 4.6Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 6.3 Kg.

 

 ท่อสตีมดำ 1/2

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 6.9 Kg.

บาท

A53B

นน 7.4 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 7.2 Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 9.7 Kg.

 ท่อสตีมดำ 3/4

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 8.8 Kg.

บาท

A53B

นน 9.8 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 9.8 Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 13.1 Kg.

ท่อสตีมดำ   1"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

บาท

A53A

นน 13.3 Kg.

 บาท

A53B

นน 13.9 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 14.4Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 19.4 Kg.

ท่อสตีมดำ 1"1/4

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 18.6 Kg.

 บาท

A53B

นน 18.9 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 26.8 Kg.

ท่อสตีมดำ 1"1/2

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 21.5 Kg.

 บาท

A53B

นน 22.2 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 23.4Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 32.5 Kg.

ท่อสตีมดำ 2"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 29.5 Kg.

บาท

A53B

นน 29.9 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 32.0Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 44.9 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 2"1/2

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 46.3 Kg.

A53B

นน 46.8 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 50.5Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 68.5 Kg.

ท่อสตีมดำ 3"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 60.5 Kg.

 บาท

A53B

นน 62.3 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 65.5Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 91.6 Kg.

ท่อสตีมดำ 3"1/2

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53B

นน 75.0 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 76.0Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 103.0 Kg.

ท่อสตีมดำ 4"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 86.1 Kg.

 บาท

A53B

นน 88.2 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 97.0Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน 133.9 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 5"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 117.5 Kg.

 บาท

A53B

นน 119.5 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 121.0Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 185.8 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 6" 

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 152.4 Kg.

 บาท

A53B

นน 155.2 Kg.

บาท

Seamless # 40

นน 170.5Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 255.4 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 8"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

A53A

นน 230.3 Kg.

บาท

A53B

นน 230.7 Kg.

บาท

Seamless # 40

นน 251.0 Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 387.9 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 10"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 

 บาท

A53B

นน 329.4 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 367.8 Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 550.0 Kg.

 

ท่อสตีมดำ 12"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel


 บาท

A53B

นน 436.3 Kg.

 บาท

Seamless # 40

นน 478.2Kg.

บาท

Seamless # 80

นน 765.0 Kg.

           
 

ท่อสตีมดำ  14"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel


 บาท

A53B

นน 523.5 Kg.

บาท

Seamless # 40

นน 567.3Kg.

บาท

Seamless # 80

นน Kg.

 

ท่อสตีมดำ  16"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

บาท

A53B

นน 678.3 Kg.

บาท

Seamless # 40

นน 739.8 Kg.

บาท

Seamless # 80

นน Kg.

 

ท่อสตีมดำ  18"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

   

73,900+7บาท

Seamless # 40

นน 739.8 Kg. 14.27mm

 
 

ท่อสตีมดำ  20"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 บาท

Seamless # 40

นน Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน Kg.

 

ท่อสตีมดำ  24"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

 

 บาท

Seamless # 40

นน Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน Kg.

 

ท่อสตีมดำ  28"

โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel

   บาท

Seamless # 40

นน Kg.

 บาท

Seamless # 80

นน Kg.

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand