เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาท่อดำ ราคาแป๊ปดำ

ราคาท่อกลมดำ. ราคาไปป์

 

 

 

โทรสั่งท่อกลมดำ095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 2456

                        ราคาท่อกลมดำ Round Pipe

โทรสั่งท่อกลมดำ095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ    bks steel ต้องการใบเสนอราคา เรายินดีทำให้ค่ะ

.................................................................................

 

1.ราคาท่อกลมดำ Round Pipe  3/8 ท่อกลมดำสามหุน bks steel 

 1.1 ราคาท่อดำ 3/8 x1.2mm bks steel (วัดนอกได้ OD 15.7mm ) ราคา   บาท 

1.2 ราคาท่อดำ 3/8 x2.0mm bks steel (วัดนอกได้ OD 17.2mm ) ราคา   บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

2. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe   1/2 ท่อกลมดำสี่หุน bks steel

2.1 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.2mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.7mm )  ราคา   บาท 

2.2 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.6mm )  ราคา   บาท

2.3 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.7mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.8mm )  ราคา   บาท

2.4 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.9mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.8mm )  ราคา   บาท

2.5 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 2.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 21.5mm )  ราคา   บาท

2.6 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 2.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 20.6mm )  ราคา   บาท 

2.7 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 2.9mm bks steel (วัดนอกได้ OD 21mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  3. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe  3/4 ท่อกลมดำหกหุน bks steel

3.1 ราคาท่อดำ 3/4 x 1.2mm bks steel (วัดนอกได้ OD 25.8mm )  ราคา   บาท 

3.2 ราคาท่อดำ 3/4 x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 25.9mm )  ราคา   บาท 

3.3 ราคาท่อดำ 3/4 x 1.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 25mm )  ราคา   บาท 

3.4 ราคาท่อดำ 3/4 x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 27mm )  ราคา   บาท

3.5 ราคาท่อดำ 3/4 x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 27.4mm )  ราคา   บาท

3.6 ราคาท่อดำ 3/4 x 2.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 26.6mm )  ราคา   บาท 

3.7 ราคาท่อดำ 3/4 x 3.2mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 27.3mm )  ราคา   บาท

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ท่อกลมดำ JIS G 3444 ERW STK 400 NB 3/4" ( 20 ) x 2.0 mm x 6000 mm ISO 9001 BKS STEEL

  4. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 1" ท่อกลมดำหนึ่งนิ้ว bks steel

4.1 ราคาท่อดำ 1"x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 28mm )  ราคา   บาท

4.2 ราคาท่อดำ 1"x 1.7mm.JISg3444  bks steel (วัดนอกได้ OD 33.5mm) ราคา บาท 

4.3 ราคาท่อดำ 1"x 2.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 34mm) ราคา บาท 

4.4 ราคาท่อดำ 1"x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 33.6mm )  ราคา   บาท 

4.5 ราคาท่อดำ 1"x 2.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 32mm )  ราคา   บาท 

4.6 ราคาท่อดำ 1"x 3.2mm.JISg3444  bks steel (วัดนอกได้ OD 33.5mm) ราคา บาท 

4.7 ราคาท่อดำ 1"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 33.6mm) ราคา บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

5. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 1"1/4 ท่อกลมดำหนึ่งนิ้วสองหุน bks steel

5.1 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 41.3mm )  ราคา   บาท 

5.2 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 1.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.2mm )  ราคา   บาท 

5.3 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 1.8mm bks steel (วัดนอกได้ OD 41mm )  ราคา   บาท 

5.4 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 1.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.6mm )  ราคา   บาท 

5.5 ราคาท่อดำ  1"1/4 x 2.0mm JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.8mm )  ราคา   บาท 

5.6 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 42.2mm )  ราคา   บาท 

5.7 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 2.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.7mm )  ราคา   บาท 

5.8 ราคาท่อดำ  1"1/4 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.4mm )  ราคา   บาท

5.9 ราคาท่อดำ  1"1/4 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 42.6mm )  ราคา   บาท

5.10 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.5mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

6. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 1"1/2 ท่อกลมดำหนึ่งนิ้วครึ่ง bks steel

6.1 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 1.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 44mm )  ราคา   บาท 

6.2 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 1.7mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 49mm) ราคา บาท

6.3 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท

6.4 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 48.5mm) ราคา บาท

6.5 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท

6.6 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 48.6mm) ราคา บาท

6.7 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท 

6.8 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD48.1mm) ราคา บาท

6.9 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.6mm) ราคา บาท 

6.10ราคาท่อดำ 1"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

7. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2" ท่อกลมดำสองนิ้ว bks steel 

7.1 ราคาท่อดำ 2"x 1.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 59mm )  ราคา   บาท 

7.2 ราคาท่อดำ 2"x 1.7mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60mm )  ราคา   บาท

7.3 ราคาท่อดำ 2"x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )  ราคา   บาท 

7.4 ราคาท่อดำ 2"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )  ราคา   บาท

7.5 ราคาท่อดำ 2"x 2.7mm bks steel (วัดนอกได้ OD 58.2mm )  ราคา   บาท 

7.6 ราคาท่อดำ 2"x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60mm )  ราคา   บาท 

7.7 ราคาท่อดำ 2"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.2mm )  ราคา   บาท 

7.8 ราคาท่อดำ 2"x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )  ราคา   บาท

7.9 ราคาท่อดำ 2"x 4.5mm.JIS. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )  ราคา   บาท 

7.10 ราคาท่อดำ 2"x 5.0mm.JIS. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

8. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2"1/2 ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง bks steel 

8.1 ราคาท่อดำ 2\"1/2 x 1.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )  ราคา  บาท

8.2 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )  ราคา   บาท 

8.3 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 75.9mm )  ราคา บาท 

8.4 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.2mm )  ราคา   บาท 

8.5 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 75.1mm ) ราคา บาท 

8.6 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 76.6mm ) ราคา บาท 

8.7 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.1mm ) ราคา บาท 

8.8 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm ) ราคา บาท 

8.9 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm ) ราคา บาท

8.10 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.5mm ) ราคา บาท

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

9. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3" ท่อกลมดำสามนิ้ว bks steel 

9.1 ราคาท่อดำ 3"x 1.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )  ราคา   บาท

9.2 ราคาท่อดำ 3"x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm ) ราคา บาท

9.3 ราคาท่อดำ 3"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm ) ราคา บาท 

9.4 ราคาท่อดำ 3"x 2.5mm bks steel (วัดนอกได้ OD 88mm )  ราคา   บาท 

9.5 ราคาท่อดำ 3"x 2.8mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )  ราคา   บาท 

9.6 ราคาท่อดำ 3"x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 88.6mm )  ราคา   บาท 

9.7 ราคาท่อดำ 3"x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 88.4mm ) ราคา บาท 

9.8 ราคาท่อดำ 3"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.5mm ) ราคา บาท

9.9 ราคาท่อดำ 3"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89.1mm ) ราคา บาท

9.10ราคาท่อดำ 3"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89.2mm ) ราคา บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

10. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3"1/2 ท่อกลมดำสามนิ้วครึ่ง bks steel

10.1 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.7mm ) ราคา บาท 

10.2 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 2.8mm bks steel (วัดนอกได้ OD 101.8mm )  ราคา   บาท 

10.3 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 101.4mm )  ราคา   บาท 

10.4 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 101.6mm )  ราคา   บาท 

10.5 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 102mm )  ราคา   บาท 

10.6 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.6mm )  ราคา บาท 

10.7 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.9mm )  ราคา  บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  11. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 4" ท่อกลมดำสี่นิ้ว bks steel 

11.1 ราคาท่อดำ 4"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm )  ราคา   บาท 

11.2 ราคาท่อดำ 4"x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 114.6mm )  ราคา   บาท

11.3 ราคาท่อดำ 4"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.2mm )  ราคา   บาท

11.4 ราคาท่อดำ 4"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 117mm )  ราคา   บาท

11.5 ราคาท่อดำ 4"x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm )  ราคา   บาท

11.6 ราคาท่อดำ 4"x 5.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 114.7mm )  ราคา   บาท

11.7 ราคาท่อดำ 4"x 5.6mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 115mm )  ราคา   บาท 

11.8 ราคาท่อดำ 4"x 6.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 114.9mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  12. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 5"  ท่อกลมดำห้านิ้ว bks steel 

12.1 ราคาท่อดำ 5"x 2.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 139mm )  ราคา   บาท

12.2 ราคาท่อดำ 5"x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท 

12.3 ราคาท่อดำ 5"x 3.2mm.JISg34444 bks steel (วัดนอกได้ OD 140.2mm )  ราคา   บาท

12.4 ราคาท่อดำ 5"x 3.6mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 139.5mm )  ราคา   บาท

12.5 ราคาท่อดำ 5"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท

12.6 ราคาท่อดำ 5"x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 141mm )  ราคา   บาท

12.7 ราคาท่อดำ 5"x 5.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 140.3mm )  ราคา   บาท 

12.8 ราคาท่อดำ 5"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท 

12.9 ราคาท่อดำ 5"x 8.0mm. bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

13. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 6" ท่อกลมดำหกนิ้ว bks steel

13.1 ราคาท่อดำ 6"x 2.8mm bks steel (วัดนอกได้ OD 165.2mm )  ราคา   บาท

13.2 ราคาท่อดำ 6"x 3.2mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.2mm )  ราคา   บาท 

13.3 ราคาท่อดำ 6"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165mm )  ราคา   บาท 

13.4 ราคาท่อดำ 6"x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 165.6mm )  ราคา   บาท 

13.5 ราคาท่อดำ 6"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.3mm )  ราคา   บาท

13.6 ราคาท่อดำ 6"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm )  ราคา   บาท

13.7 ราคาท่อดำ 6"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.7mm )  ราคา   บาท 

13.8 ราคาท่อดำ 6"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

14. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 7" ท่อกลมดำเจ็ดนิ้ว bks steel

14.1 ราคาท่อดำ 7"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm )  ราคา   บาท 

14.2 ราคาท่อดำ 7"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm )  ราคา   บาท 

14.3 ราคาท่อดำ 7"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.2mm )  ราคา   บาท

14.4 ราคาท่อดำ 7"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 189.8mm )  ราคา   บาท 

14.5 ราคาท่อดำ 7"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.4mm )  ราคา   บาท

14.6 ราคาท่อดำ 7"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.6mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

15. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 8" ท่อกลมดำแปดนิ้ว bks steel

15.1 ราคาท่อดำ 8"x 4.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 215.8mm )  ราคา   บาท 

15.2 ราคาท่อดำ 8"x 4.5mmJISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 215.9mm )  ราคา   บาท

15.3 ราคาท่อดำ 8"x 5.0mmJISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217.2mm )  ราคา   บาท

15.4 ราคาท่อดำ 8"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 220mm )  ราคา   บาท

15.5 ราคาท่อดำ 8"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 218.2mm )  ราคา   บาท 

15.6 ราคาท่อดำ 8"x 8.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 217.9mm )  ราคา   บาท

15.7 ราคาท่อดำ 8"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

16. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 10" ท่อกลมดำสิบนิ้ว bks steel

16.1 ราคาท่อดำ 10"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267.8mm )  ราคา   บาท 

16.2 ราคาท่อดำ 10"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 265mm )  ราคา   บาท

16.3 ราคาท่อดำ 10"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267mm )  ราคา   บาท

16.4 ราคาท่อดำ 10"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 268.4mm )  ราคา   บาท 

16.5 ราคาท่อดำ 10"x 9mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm )  ราคา   บาท

16.6 ราคาท่อดำ 10"x 12mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm )  ราคา   บาท 

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

17. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 12" ท่อกลมดำสิบสองนิ้ว bks steel

17.1 ราคาท่อดำ 12"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 322mm )  ราคา   บาท 

17.2 ราคาท่อดำ 12"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 314.8mm )  ราคา   บาท 

17.3 ราคาท่อดำ 12"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 317mm )  ราคา   บาท 

17.4 ราคาท่อดำ 12"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 319mm )  ราคา   บาท 

17.5 ราคาท่อดำ 12"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm )  ราคา   บาท 

17.6 ราคาท่อดำ 12"x 9.0mm.JISg34444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm )  ราคา   บาท 

17.7 ราคาท่อดำ 12"x 10.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318.2mm )  ราคา   บาท 

17.8 ราคาท่อดำ 12"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm )  ราคา   บาท

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

18. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 14" ท่อกลมดำสิบสี่นิ้ว bks steel

18.1 ราคาท่อดำ 14"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 353mm )  ราคา   บาท 

18.2 ราคาท่อดำ 14"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm )  ราคา   บาท 

18.3 ราคาท่อดำ 14"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm )  ราคา   บาท

18.4 ราคาท่อดำ 14"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 356mm )  ราคา   บาท 

18.5 ราคาท่อดำ 14"x12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 358mm )  ราคา   บาท

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

19. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 16" ท่อกลมดำสิบหกนิ้ว bks steel

19.1 ราคาท่อดำ 16"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 406mm )  ราคา   บาท

19.2 ราคาท่อดำ 16"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 408mm )  ราคา   บาท

19.3 ราคาท่อดำ 16"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 405mm )  ราคา   บาท 

19.4 ราคาท่อดำ 16"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 409mm )  ราคา   บาท

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand