เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ท่อดำ แป๊ปดำ ท่อกลมดำ. ไปป์ ท่อสตีม ASTM ท่อสะเก็ตด้วน เบอร์40 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ เบอร์80 ไม่มีตะเข็บ

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 

 

 2456

                         ราคาท่อกลมดำ Round Pipe

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

.................................................................................

 

1.ราคาท่อกลมดำ Round Pipe  3/8 ท่อกลมดำสามหุน bks steel 

 1.1 ราคาท่อดำ 3/8 x1.2mm bks steel (วัดนอกได้ OD 15.7mm ) ราคา   บาท นน 2.6กก.

1.2 ราคาท่อดำ 3/8 x2.0mm bks steel (วัดนอกได้ OD 17.2mm ) ราคา   บาท นน 4.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

2. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe   1/2 ท่อกลมดำสี่หุน bks steel

2.1 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.2mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.7mm )  ราคา   บาท นน 3.1กก.

2.2 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.6mm )  ราคา   บาท นน 3.7กก.

2.3 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.7mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.8mm )  ราคา   บาท นน 4.5กก.

2.4 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 1.9mm bks steel (วัดนอกได้ OD 19.8mm )  ราคา   บาท นน 5.0กก.

2.5 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 2.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 21.5mm )  ราคา   บาท นน 5.5กก.

2.6 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 2.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 20.6mm )  ราคา   บาท นน 6.7กก.

2.7 ราคาท่อกลมดำ 1/2 x 2.9mm bks steel (วัดนอกได้ OD 21mm )  ราคา   บาท นน 8.1กก.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

  3. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe  3/4 ท่อกลมดำหกหุน bks steel

3.1 ราคาท่อดำ 3/4 x 1.2mm bks steel (วัดนอกได้ OD 25.8mm )  ราคา   บาท นน 4.2กก.

3.2 ราคาท่อดำ 3/4 x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 25.9mm )  ราคา   บาท นน 4.7กก.

3.3 ราคาท่อดำ 3/4 x 1.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 25mm )  ราคา   บาท นน 5.9กก.

3.4 ราคาท่อดำ 3/4 x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 27mm )  ราคา   บาท นน 7.0กก.

3.5 ราคาท่อดำ 3/4 x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 27.4mm )  ราคา   บาท นน 7.8กก.

3.6 ราคาท่อดำ 3/4 x 2.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 26.6mm )  ราคา   บาท นน 8.9กก.

3.7 ราคาท่อดำ 3/4 x 3.2mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 27.3mm )  ราคา   บาท นน 10.9กก.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ท่อกลมดำ JIS G 3444 ERW STK 400 NB 3/4" ( 20 ) x 2.0 mm x 6000 mm ISO 9001 BKS STEEL

  4. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 1" ท่อกลมดำหนึ่งนิ้ว bks steel

4.1 ราคาท่อดำ 1"x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 28mm )  ราคา   บาท นน 5.3กก.

4.2 ราคาท่อดำ 1"x 1.7mm.JISg3444  bks steel (วัดนอกได้ OD 33.5mm) ราคา บาท นน 8.2กก.

4.3 ราคาท่อดำ 1"x 2.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 34mm) ราคา บาท นน 9.0กก.

4.4 ราคาท่อดำ 1"x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 33.6mm )  ราคา   บาท นน 10 กก.

4.5 ราคาท่อดำ 1"x 2.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 32mm )  ราคา   บาท นน 11.5กก.

4.6 ราคาท่อดำ 1"x 3.2mm.JISg3444  bks steel (วัดนอกได้ OD 33.5mm) ราคา บาท นน 13.2กก.

4.7 ราคาท่อดำ 1"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 33.6mm) ราคา บาท นน 16.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

5. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 1"1/4 ท่อกลมดำหนึ่งนิ้วสองหุน bks steel

5.1 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD mm )  ราคา   บาท นน 8กก.

5.2 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 1.8mm bks steel (วัดนอกได้ OD 38mm )  ราคา   บาท นน 9กก.

5.3 ราคาท่อดำ  1"1/4 x 2.0mm bks steel (วัดนอกได้ OD 41.3mm )  ราคา   บาท นน 11.1กก.

5.4 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 42.2mm )  ราคา   บาท นน 12.5กก.

5.5 ราคาท่อดำ  1"1/4 x 2.7mm bks steel (วัดนอกได้ OD 41mm )  ราคา   บาท นน 15กก.

5.6 ราคาท่อดำ  1"1/4 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 42.5mm )  ราคา   บาท นน 17กก.

5.7 ราคาท่อดำ 1"1/4 x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 42.5mm )  ราคา   บาท นน 21กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

6. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 1"1/2 ท่อกลมดำหนึ่งนิ้วครึ่ง bks steel

6.1 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 1.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 44mm )  ราคา   บาท นน 8.5กก.

6.2 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 1.7mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 49mm) ราคา บาท นน 11.9กก.

6.3 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท นน 13.2กก.

6.4 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 48.5mm) ราคา บาท นน 14.6กก.

6.5 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท นน 17.8กก.

6.6 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 48.6mm) ราคา บาท นน 19.5กก.

6.7 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท นน 21.5กก.

6.8 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD48.1mm) ราคา บาท นน 24.3กก.

6.9 ราคาท่อดำ  1"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.6mm) ราคา บาท นน 27.2กก.

6.10ราคาท่อดำ 1"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 48.7mm) ราคา บาท นน 30.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

7. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2" ท่อกลมดำสองนิ้ว bks steel 

7.1 ราคาท่อดำ 2"x 1.4mm bks steel (วัดนอกได้ OD 59mm )  ราคา   บาท นน 11.7กก.

7.2 ราคาท่อดำ 2"x 1.7mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60mm )  ราคา   บาท นน 14.7กก.

7.3 ราคาท่อดำ 2"x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )  ราคา   บาท นน 16.5กก.

7.4 ราคาท่อดำ 2"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )  ราคา   บาท นน 18.1กก.

7.5 ราคาท่อดำ 2"x 2.7mm bks steel (วัดนอกได้ OD 58.2mm )  ราคา   บาท นน 22กก.

7.6 ราคาท่อดำ 2"x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60mm )  ราคา   บาท นน 24.6กก.

7.7 ราคาท่อดำ 2"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.2mm )  ราคา   บาท นน 28.2กก.

7.8 ราคาท่อดำ 2"x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )  ราคา   บาท นน 30.7กก.

7.9 ราคาท่อดำ 2"x 4.5mm.JIS. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )  ราคา   บาท นน 34.6กก.

7.10 ราคาท่อดำ 2"x 5.0mm.JIS. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )  ราคา   บาท นน 38.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

8. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2"1/2 ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง bks steel 

8.1 ราคาท่อดำ 2\"1/2 x 1.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 75mm )  ราคา  บาท นน 18.1กก.

8.2 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 1.9mm bks steel (วัดนอกได้ OD 73mm )  ราคา   บาท นน 20.9กก.

8.3 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 75.9mm )  ราคา บาท นน 22.9กก.

8.4 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.5mm bks steel (วัดนอกได้ OD 74.5mm )  ราคา   บาท นน 26.2กก.

8.5 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 75.6mm ) ราคา บาท นน 28.8กก.

8.6 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 76.6mm ) ราคา บาท นน 31.5กก.

8.7 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.1mm ) ราคา บาท นน 35กก.

8.8 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm ) ราคา บาท นน 39.1กก.

8.9 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm ) ราคา บาท นน 44กก.

8.10 ราคาท่อดำ 2"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.5mm ) ราคา บาท นน 48.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

9. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3" ท่อกลมดำสามนิ้ว bks steel 

9.1 ราคาท่อดำ 3"x 1.7mm bks steel (วัดนอกได้ OD 80.2mm )  ราคา   บาท นน 22.5กก.

9.2 ราคาท่อดำ 3"x 2.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm ) ราคา บาท นน 24.5กก.

9.3 ราคาท่อดำ 3"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm ) ราคา บาท นน 27.2กก.

9.4 ราคาท่อดำ 3"x 2.5mm bks steel (วัดนอกได้ OD 88mm )  ราคา   บาท นน 31.1กก.

9.5 ราคาท่อดำ 3"x 2.8mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )  ราคา   บาท นน 33.8กก.

9.6 ราคาท่อดำ 3"x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 88.6mm )  ราคา   บาท นน 37.2กก.

9.7 ราคาท่อดำ 3"x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 88.4mm ) ราคา บาท นน 46.0กก.

9.8 ราคาท่อดำ 3"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.5mm ) ราคา บาท นน 57.2กก.

9.9 ราคาท่อดำ 3"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89.1mm ) ราคา บาท นน 57.2กก.

9.10ราคาท่อดำ 3"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89.2mm ) ราคา บาท นน 68.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

10. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3"1/2 ท่อกลมดำสามนิ้วครึ่ง bks steel

10.1 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.7mm ) ราคา บาท นน 31.4กก.

10.2 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 2.8mm bks steel (วัดนอกได้ OD 101.8mm )  ราคา   บาท นน 38.4กก.

10.3 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 101.4mm )  ราคา   บาท นน 42.3กก.

10.4 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 101.6mm )  ราคา   บาท นน 53.0กก.

10.5 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 102mm )  ราคา   บาท นน 60.0กก.

10.6 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.6mm )  ราคา บาท นน 67.1กก.

10.7 ราคาท่อดำ 3"1/2 x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.9mm )  ราคา  บาท นน 78.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

  11. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 4" ท่อกลมดำสี่นิ้ว bks steel 

11.1 ราคาท่อดำ 4"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm )  ราคา   บาท นน 34.5กก.

11.2 ราคาท่อดำ 4"x 3.2mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 114.6mm )  ราคา   บาท นน 48.4กก.

11.3 ราคาท่อดำ 4"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.2mm )  ราคา   บาท นน 53.1กก.

11.4 ราคาท่อดำ 4"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 117mm )  ราคา   บาท นน 59.3กก.

11.5 ราคาท่อดำ 4"x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm )  ราคา   บาท นน 67.3กก.

11.6 ราคาท่อดำ 4"x 5.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 114.7mm )  ราคา   บาท นน 75.4กก.

11.7 ราคาท่อดำ 4"x 5.6mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 115mm )  ราคา   บาท นน 86.8กก.

11.8 ราคาท่อดำ 4"x 6.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 114.9mm )  ราคา   บาท นน 87.4กก.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

  12. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 5"  ท่อกลมดำห้านิ้ว bks steel 

12.1 ราคาท่อดำ 5"x 2.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 139mm )  ราคา   บาท นน 48.7กก.

12.2 ราคาท่อดำ 5"x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท นน 53.6กก.

12.3 ราคาท่อดำ 5"x 3.2mm.JISg34444 bks steel (วัดนอกได้ OD 140.2mm )  ราคา   บาท นน 59.7กก.

12.4 ราคาท่อดำ 5"x 3.6mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 139.5mm )  ราคา   บาท นน 67.4กก.

12.5 ราคาท่อดำ 5"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท นน 74.5กก.

12.6 ราคาท่อดำ 5"x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 141mm )  ราคา   บาท นน 83.0กก.

12.7 ราคาท่อดำ 5"x 5.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 140.3mm )  ราคา   บาท นน 93.0กก.

12.8 ราคาท่อดำ 5"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท นน 108.8กก.

12.9 ราคาท่อดำ 5"x 8.0mm. bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm )  ราคา   บาท นน 160.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

13. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 6" ท่อกลมดำหกนิ้ว bks steel

13.1 ราคาท่อดำ 6"x 2.8mm bks steel (วัดนอกได้ OD 165.2mm )  ราคา   บาท นน 63.0กก.

13.2 ราคาท่อดำ 6"x 3.2mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.2mm )  ราคา   บาท นน 71.3กก.

13.3 ราคาท่อดำ 6"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165mm )  ราคา   บาท นน 87.4กก.

13.4 ราคาท่อดำ 6"x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 165.6mm )  ราคา   บาท นน 99.1กก.

13.5 ราคาท่อดำ 6"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.3mm )  ราคา   บาท นน 108.1กก.

13.6 ราคาท่อดำ 6"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm )  ราคา   บาท นน 129.7กก.

13.7 ราคาท่อดำ 6"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.7mm )  ราคา   บาท นน 153.0กก.

13.8 ราคาท่อดำ 6"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm )  ราคา   บาท นน 174.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

14. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 7" ท่อกลมดำเจ็ดนิ้ว bks steel

14.1 ราคาท่อดำ 7"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm )  ราคา   บาท นน 101.8กก.

14.2 ราคาท่อดำ 7"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm )  ราคา   บาท นน 114กก.

14.3 ราคาท่อดำ 7"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.2mm )  ราคา   บาท นน 125.6กก.

14.4 ราคาท่อดำ 7"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 189.8mm )  ราคา   บาท นน 150.0กก.

14.5 ราคาท่อดำ 7"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.4mm )  ราคา   บาท นน 175.2กก.

14.6 ราคาท่อดำ 7"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.6mm )  ราคา   บาท นน 202.1กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

15. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 8" ท่อกลมดำแปดนิ้ว bks steel

15.1 ราคาท่อดำ 8"x 4.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 215.8mm )  ราคา   บาท นน 114.2กก.

15.2 ราคาท่อดำ 8"x 4.5mmJISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 215.9mm )  ราคา   บาท นน 129.9กก.

15.3 ราคาท่อดำ 8"x 5.0mmJISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217.2mm )  ราคา   บาท นน 142.5กก.

15.4 ราคาท่อดำ 8"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 220mm )  ราคา   บาท นน 170.9กก.

15.5 ราคาท่อดำ 8"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 218.2mm )  ราคา   บาท นน 205.3กก.

15.6 ราคาท่อดำ 8"x 8.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 217.9mm )  ราคา   บาท นน 227.4.กก.

15.7 ราคาท่อดำ 8"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217mm )  ราคา   บาท นน 259.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

16. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 10" ท่อกลมดำสิบนิ้ว bks steel

16.1 ราคาท่อดำ 10"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267.8mm )  ราคา   บาท นน 163.7กก.

16.2 ราคาท่อดำ 10"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 265mm )  ราคา   บาท นน 183.7กก.

16.3 ราคาท่อดำ 10"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267mm )  ราคา   บาท นน 217.5กก.

16.4 ราคาท่อดำ 10"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 268.4mm )  ราคา   บาท นน 254.3กก.

16.5 ราคาท่อดำ 10"x 9mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm )  ราคา   บาท นน 325.3กก.

16.6 ราคาท่อดำ 10"x 12mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm )  ราคา   บาท นน 429.3กก.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

 

17. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 12" ท่อกลมดำสิบสองนิ้ว bks steel

17.1 ราคาท่อดำ 12"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 322mm )  ราคา   บาท นน 194.8กก.

17.2 ราคาท่อดำ 12"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 314.8mm )  ราคา   บาท นน 217.2กก.

17.3 ราคาท่อดำ 12"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 317mm )  ราคา   บาท นน 260.3กก.

17.4 ราคาท่อดำ 12"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 319mm )  ราคา   บาท นน 305.5กก.

17.5 ราคาท่อดำ 12"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm )  ราคา   บาท นน 342.7กก.

17.6 ราคาท่อดำ 12"x 9.0mm.JISg34444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm )  ราคา   บาท นน 385.5กก.

17.7 ราคาท่อดำ 12"x 10.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318.2mm )  ราคา   บาท นน 434.7กก.

17.8 ราคาท่อดำ 12"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm )  ราคา   บาท นน 509.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

18. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 14" ท่อกลมดำสิบสี่นิ้ว bks steel

18.1 ราคาท่อดำ 14"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 353mm )  ราคา   บาท นน 215.8กก.

18.2 ราคาท่อดำ 14"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm )  ราคา   บาท นน 285.3กก.

18.3 ราคาท่อดำ 14"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm )  ราคา   บาท นน 377.0กก.

18.4 ราคาท่อดำ 14"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 356mm )  ราคา   บาท นน 428.0กก.

18.5 ราคาท่อดำ 14"x12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 358mm )  ราคา   บาท นน 560.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

19. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 16" ท่อกลมดำสิบหกนิ้ว bks steel

19.1 ราคาท่อดำ 16"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 406mm )  ราคา   บาท นน 325.5กก.

19.2 ราคาท่อดำ 16"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 408mm )  ราคา   บาท นน 431.6กก.

19.3 ราคาท่อดำ 16"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 405mm )  ราคา   บาท นน 489.6กก.

19.4 ราคาท่อดำ 16"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 409mm )  ราคา   บาท นน 679.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 


 ราคาท่อสตีม ASTM A53A ERW SCH#40 Seamless SCH#40,SCH#80

เรามีให้เลือกใช้ครบ

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

1.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 6.9กก.

2.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคา บาท นน 9.8กก.

3.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 13.3กก.

4.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 18.6กก.

5.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 21.5กก.

6.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 29.5กก.

7.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

8.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 60.5กก.

9.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  4" bks steel ราคา บาท นน 85.9กก.

10.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 117.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel ราคา บาท นน 152.2กก.

12.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  8" bks steel ราคา บาท นน 230.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  1/4 bks steel ราคา บาท นน 3.6กก.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  3/8 bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 7.2กก.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคา บาท นน 9.8กก.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 14.4กก.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 19.4กก.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 23.4กก.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 32.0กก.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 50.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 65.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  3"1/2 bks steel ราคา บาท นน 76.0กก.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel ราคา บาท นน 97.0กก.

13.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 121.0กก.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  6" bks steel ราคา บาท นน 167.0กก.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  8" bks steel ราคา บาท นน 251.0กก.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  10" bks steel ราคา บาท นน 367.8กก.

17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  12" bks steel ราคา บาท นน 478.2กก.

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  14" bks steel ราคา บาท นน 567.0กก.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  16" bks steel ราคา บาท นน 739.8กก.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  18" bks steel ราคา บาท นน 630.6กก.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  20" bks steel ราคา บาท นน 1,100กก.

22.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  24" bks steel ราคา บาท นน 1,531กก.

23.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อมีตะเข็บ  28" bks steel ราคา บาท นน กก.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 

1.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1/4 bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

2.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3/8 bks steel ราคา บาท นน 6.3กก.

3.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless  SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 9.7กก.

4.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคา บาท นน 13.1กก.

5.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 19.4กก.

6.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 26.8กก.

7.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 32.5กก.

8.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 44.9กก.

9.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 68.5กก.

10.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 91.6กก.

11.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3"1/2 bks steel ราคา บาท นน 103กก.

12.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา บาท นน 134กก.

13.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 185.8กก.

14.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  6" bks steel ราคา บาท นน 255.4กก.

15.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  8" bks steel ราคา บาท นน 387.9กก.

16.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  10" bks steel ราคา บาท นน 550กก.

17.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  12" bks steel ราคา บาท นน 765กก.

18.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  14" bks steel ราคา บาท นน 948กก.

19.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  16" bks steel ราคา บาท นน 1,221กก.

20.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  18" bks steel ราคา บาท นน 1,528กก.

21.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  20" bks steel ราคา บาท นน 1,868กก.

22.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  24" bks steel ราคา บาท นน กก.

23.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  28" bks steel ราคา บาท นน กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ท่อสตีมดำ   1"

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ท่อสตีมดำ 1"1/4

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ท่อสตีมดำ 1"1/2

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ท่อสตีมดำ 2"

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

 

ท่อสตีมดำ 2"1/2

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ท่อสตีมดำ 3"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ท่อสตีมดำ 3"1/2

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ท่อสตีมดำ 4"

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ท่อสตีมดำ 5"

โทรสั่ง 095-232-6296 ครับ bks steel

 

ท่อสตีมดำ 6" 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ท่อสตีมดำ 8"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ท่อสตีมดำ 10"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ท่อสตีมดำ 12"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   
 

ท่อสตีมดำ  14"

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ท่อสตีมดำ  16"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ท่อสตีมดำ  18"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ท่อสตีมดำ  20"

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ท่อสตีมดำ  24"

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ท่อสตีมดำ  28"

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 

 

              โทรสั่งของ 095-232-6296 โทรสั่ง 089-838-4499

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand