เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาท่อดำ ราคาแป๊ปดำ

ราคาท่อกลมดำ ราคาไปป์

ราคาBlack steel Pipe 

 

 

 

                       www.bks-steel.co.th

ราคาท่อกลมดำ Round Pipe ราคาBlack Steel Pipe ราคาทุน ยกมัดเฉลี่ยต่อเส้น

โทรสั่งท่อดำ 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

...........................................................................................................................................................................

ราคาท่อกลมดำ 6"x 5.0mm.x6000mm. bks steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 165.0mm)

นน 108กก/เส้น โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 10"x 4.5mm.x6000mm. bks steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 268mm)

นน 164กก/เส้น  โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ

 

ราคาท่อกลมดำ 12"(300มิล )x 5.0mm. ยาว6เมตร bks steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 355mm)

นน 217.5กก/เส้น  โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 14"x6.0mm.x6000mm. bks steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 355mm)

นน 287กก/เส้น  โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 16"(400mm.)x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 405mm)

นน325กก โทรสั่ง.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ  

ราคาท่อกลมดำ 18"x 9.5mm.x6000mm.  bks-steel.co.th   นน 630กก/เส้น   

 โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 18"x 14.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th   นน 935กก/เส้น

 โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 20"x 7.9mm.x6000mm. bks-steel.co.th  นน 586กก/เส้น 

 โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อกลมดำ 24"x 9.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th   นน 845กก/เส้น

 โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อกลมดำ 24"x 17.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  นน 1,531กก/เส้น

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ Pipe blacksteel Pipe

ราคาท่อดำ 3/8 x1.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดนอกได้ OD 15.9mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ 3/8 x1.4mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 15.9mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ 3/8 x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดนอกได้ OD 17mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2x1.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 21.4mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2x1.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 21.5mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2x1.6mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 21.7mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2 x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD21.7 mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2 x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 21.8mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2 x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 21.2mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD21.7mm) 1/2 x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 21.8mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x1.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 27.4mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x1.4mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 26.9mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x1.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 27.3mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x1.7mm.x6000mm. bks-steel.co.thท (วัดจริงOD 27.5mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 27.1mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 26.6mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 27.9mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 26.2mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x2.8mm. x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 26.6mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD27.2mm) 3/4 x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 27.2mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ(OD34mm) 1"x1.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th(วัดจริงOD 33.3mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x1.4mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 33.9mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x1.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 33.7mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x1.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 33.8mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 34.1mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 34mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th   (วัดจริงOD 33.6mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x2.5mm. x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 33.8mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 33.8mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 34.2mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD34mm) 1"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 33.8mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x1.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 42.2mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 42.5mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 42.6mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 42.4mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 42.6mm )

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 42.3mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x3.2mm. x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 42.8mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD42.7mm) 1-1/4"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 42.5mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x1.5mm. x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.4mm ) 

 โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.7mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.7mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.4mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 48.5mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.8mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.3mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.7mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD48.6mm)  1-1/2"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 48.7mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x1.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.4mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x1.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.3mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.2mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.0mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.6mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th   (วัดจริงOD 60.6mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.6mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x3.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.5mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.8mm )

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD60.5mm) 2"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 60.7mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x1.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.7mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x3.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.9mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.1mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD76.3mm) 2-1/2"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 76.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x1.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 89.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89.1mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 88.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89.1mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD89.1mm) 3"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 89mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x2.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 101.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x3.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.1mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD101.6mm) 3-1/2"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 101.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x2.3mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x2.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x2.7mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.8mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x3.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD114.3mm) 4"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 114.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD139.8mm) 5"x2.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 140mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD139.8mm) 5"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 140.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD139.8mm) 5"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 140.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD139.8mm) 5"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 140.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD139.8mm) 5"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 140.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD139.8mm) 5"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 140.9mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x2.8mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 165.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x3.2mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 164.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x3.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 165.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 164.7mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 165mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 165.1mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 165.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x7.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 166.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD165.2mm) 6"x8.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 165.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD190.7mm) 7"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 190.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD190.7mm) 7"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 190.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD190.7mm) 7"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 190.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD190.7mm) 7"x9.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 189.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x3.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 216.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x4.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 216.8mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 216.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 217.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 216.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x9.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 217.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x10.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 218mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD216.3mm) 8"x12.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 218.7mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD267.4mm) 10"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 268mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD267.4mm) 10"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 269mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD267.4mm) 10"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 270mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD267.4mm) 10"x9.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 267.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD267.4mm) 10"x10.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 270.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD267.4mm) 10"x12.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 269mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD318.5mm) 12"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 318mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD318.5mm) 12"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 316.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD318.5mm) 12"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 320.8mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD318.5mm) 12"x9.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 318.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD318.5mm) 12"x10.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 318.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD318.5mm) 12"x12.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 319.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD355.8mm) 14"x4.5mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 353mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD355.8mm) 14"x5.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 356.6mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD355.8mm) 14"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 355.9mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD355.8mm) 14"x8.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th (วัดจริงOD 3556.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD355.8mm) 14"x9.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 353.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD355.8mm) 14"x12.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 358.5mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

ราคาท่อดำ (OD406.4mm) 16"x6.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 405.3mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD406.4mm) 16"x8.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 406.8mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD406.4mm) 16"x9.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 405.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

ราคาท่อดำ (OD406.4mm) 16"x10.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 406.2mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาท่อดำ (OD406.4mm) 16"x12.0mm.x6000mm. bks-steel.co.th  (วัดจริงOD 407.4mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 

ราคาท่อดำ (ODmm) "xmm.x6000mm. bks-steel.co.th ราคา บาท (วัดจริงOD mm ) 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

 

7. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2" ท่อกลมดำสองนิ้ว bks steel 

7.1 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm )บาท นน 10.3กก/เส้น

7.2 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 12.2กก/เส้น

7.3 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.9mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 13.6กก/เส้น

7.4 ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.2mm JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 20.9กก/เส้น

7.5 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.5mm JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm)บาท นน 13.2กก/เส้น 

7.6 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.7mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60mm )บาท นน 15.0กก/เส้น

7.7 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.8mm JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.3mm)บาท นน 15.8กก/เส้น

7.8 ราคาท่อกลมดำ 2"x 2.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )บาท นน 16.5กก/เส้น 

7.9 ราคาท่อกลมดำ 2"x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )บาท นน 18.2กก/เส้น

7.10 ราคาท่อกลมดำ 2"x 2.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.9mm )บาท นน 20.7กก/เส้น)

7.11 ราคาท่อกลมดำ 2"x2.8mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm)บาท นน 22.4กก/เส้น

7.12 ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.7mm )บาท นน 25กก/เส้น 

7.13 ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.2mm )บาท นน 28.2กก/เส้น

7.14 ราคาท่อกลมดำ 2"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )บาท นน 30.0กก/เส้น

7.15 ราคาท่อกลมดำ 2"x 4.5mm.มอก.107. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.7mm ) บาท นน 34.2กก/เส้น

7.16 ราคาท่อกลมดำ 2"x 5.0mm.JISเ3444. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )บาท นน 37.5กก/เส้น 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

8. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2"1/2 ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง bks steel 

8.1 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 1.7mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 18.9กก/เส้น

8.2 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 21กก/เส้น 

8.3 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.3mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 75.9mm )บาท นน 23.2กก/เส้น

8.4 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.2mm )บาท นน 26.3กก/เส้น

8.5 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.8mm.มอก bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 28.9กก/เส้น 

8.6 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.6mm )บาท นน 32กก/เส้น

8.7 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.1mm )บาท นน 35กก/เส้น

8.8 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm )บาท นน 39.2กก/เส้น 

8.9 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm )บาท นน 44.3กก/เส้น

8.10 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.5mm )บาท นน 48.6กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

9. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3" ท่อกลมดำสามนิ้ว bks steel

ราคาท่อกลมดำ 3" รุ่นวัดนอก OD89mm ยาว 6เมตร โทร.สั่งของ095-232-6296 bks steel

9.1 ราคาท่อกลมดำ 3"x 1.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 23.3กก/เส้น

9.2 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 88.2mm )บาท นน 24.5กก/เส้น

9.3 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 27กก/เส้น 

9.4 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.5mm.มอก bks steel (วัดนอกได้ OD 89.4mm )บาท นน 31.0กก/เส้น

9.5 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.8mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 33.8กก/เส้น 

9.6 ราคาท่อกลมดำ 3"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.6mm )บาท นน37.1กก/เส้น

9.7 ราคาท่อกลมดำ 3"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.1mm )บาท นน 45.6กก/เส้น

9.8 ราคาท่อกลมดำ 3"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.5mm )บาท นน 51.9กก/เส้น

9.9ราคาท่อกลมดำ 3"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89.2mm )บาท นน 68.0กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

10. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3"1/2 ท่อกลมดำสามนิ้วครึ่ง bks steel

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 วัดนอกได้OD 101mm ยาว 6เมตร โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

10.1 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.7mm)บาท  นน กก/เส้น

10.2 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 100.9mm)บาท นน 38.5กก/เส้น

10.3 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.6mm)บาท นน 42.8กก/เส้น

10.4 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2x3.5mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 101.1mm)บาท นน 46.9กก/เส้น

10.5 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 101.5mm)บาท นน 52.9กก/เส้น

10.6 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 102mm)บาท นน 60.0กก/เส้น 

10.7 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 5.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.7mm)บาท นน 65.7กก/เส้น

10.8 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.9mm)บาท นน 77.6กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

11. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 4" ท่อกลมดำสี่นิ้ว bks steel

ราคาท่อกลมดำ 4" วัดนอกได้ OD 114mm) bks steel โทรสั่งของ 095-232-6296

11.1 ราคาท่อกลมดำ 4"x 2.3mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm)บาท นน 34.3กก/เส้น

11.2 ราคาท่อกลมดำ 4"x2.5mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 114.3mm)บาท นน 39.7กก/เส้น

11.3 ราคาท่อกลมดำ 4"x2.8mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 114.4mm)บาท นน42.9กก/เส้น

11.4 ราคาท่อกลมดำ 4"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 113.7mm)บาท นน 48.5กก/เส้น 

11.5 ราคาท่อกลมดำ 4"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.2mm)บาท นน53.2กก/เส้น

11.6 ราคาท่อกลมดำ 4"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.7mm)บาท นน59.2กก/เส้น

11.7 ราคาท่อกลมดำ 4"x 4.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm)บาท นน 67.2กก/เส้น

11.8 ราคาท่อกลมดำ 4"x 5.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.6mm)บาท นน 74.5กก/เส้น

11.9 ราคาท่อกลมดำ 4"x 5.6mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 115mm)บาท นน 86กก/เส้น

11.10 ราคาท่อกลมดำ 4"x 6.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.6mm)บาท นน 87.5กก/เส้น 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

12. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 5"  ท่อกลมดำห้านิ้ว bks steel 

12.1 ราคาท่อกลมดำ 5"x 2.5mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน 49กก/เส้น

12.2 ราคาท่อกลมดำ 5"x 2.8mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน53.4กก/เส้น

12.3 ราคาท่อกลมดำ 5"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140.2mm)บาท นน59.6กก/เส้น

12.4 ราคาท่อกลมดำ 5"x 3.6mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน67.2กก/เส้น

12.5 ราคาท่อกลมดำ 5"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นนกก/เส้น

12.6 ราคาท่อกลมดำ 5"x 4.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 141mm)บาท นน82.7กก/เส้น

12.7 ราคาท่อกลมดำ 5"x 5.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 140.3mm)บาท นน91.5กก/เส้น

12.8 ราคาท่อกลมดำ 5"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 140.2mm) บาท นน116กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

13. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 6" ท่อกลมดำหกนิ้ว bks steel

13.1 ราคาท่อกลมดำ 6"x 2.8mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 165.6mm)บาท นน 63กก/เส้น

13.2 ราคาท่อกลมดำ 6"x 3.2mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 164.6mm)บาท นน 71กก/เส้น

13.3 ราคาท่อกลมดำ 6"x 3.5mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 165.5mm)บาท นน 77.9กก/เส้น

13.4 ราคาท่อกลมดำ 6"x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 165.0mm)บาท นน 86.8กก/เส้น

13.5 ราคาท่อกลมดำ 6"x 4.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.6mm)บาท นน 98.2กก/เส้น

13.6 ราคาท่อกลมดำ 6"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm)บาท นน 129.3กก/เส้น

13.7 ราคาท่อกลมดำ 6"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.7mm)บาท นน 151กก/เส้น

13.8 ราคาท่อกลมดำ 6"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm)บาท นน 173.7กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

14. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 7" ท่อกลมดำเจ็ดนิ้ว bks steel

14.1 ราคาท่อกลมดำ 7"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm)บาท นน 101.8กก/เส้น

14.2 ราคาท่อกลมดำ 7"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm)บาท นน 114กก/เส้น

14.3 ราคาท่อกลมดำ 7"x 5.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.2mm)บาท นน 125.9กก/เส้น

14.4 ราคาท่อกลมดำ 7"x 6.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 189.8mm)บาท นน 147.7กก/เส้น

14.5 ราคาท่อกลมดำ 7"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.4mm)บาท นน 172.2กก/เส้น

14.6 ราคาท่อกลมดำ 7"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.6mm)บาท นน 200.6กก/เส้น

14.7 ราคาท่อกลมดำ 7"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD189.3mm)บาท นน 226.8กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

15. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 8" ท่อกลมดำแปดนิ้ว bks steel

15.1 ราคาท่อกลมดำ 8"x 4.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 215.8mm)บาท นน 117.5กก/เส้น

15.2 ราคาท่อกลมดำ 8"x 4.5mm.bks steel (วัดนอกได้ OD 216.2mm)บาท นน 138.กก/เส้น

15.3 ราคาท่อกลมดำ 8"x 5.0mmJISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217.2mm)บาท นน 142.9กก/เส้น

15.4 ราคาท่อกลมดำ 8"x 6.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 216.8mm)บาท นน 181.6กก/เส้น

15.5 ราคาท่อกลมดำ 8"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 218.2mm)บาท นน กก/เส้น

15.6 ราคาท่อกลมดำ 8"x 8.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 217.9mm)บาท นน กก/เส้น

15.7 ราคาท่อกลมดำ 8"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217mm)บาท นน 260กก/เส้น

15.8 ราคาท่อกลมดำ 8"x 10.0mm.JISg3444(วัดนอกได้ OD 218mm)บาท นน 285.8กก/เส้น

15.9 ราคาท่อกลมดำ 8"x12.0mm.JISg3444(วัดนอกได้ OD218mm)บาท นน 340กก/เส้น 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

16. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 10" ท่อกลมดำสิบนิ้ว bks steel

้16.1 ราคาท่อกลมดำ 10"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 163.2กก/เส้น

16.2 ราคาท่อกลมดำ 10"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 265mm)บาท นน 183.7กก/เส้น

16.3 ราคาท่อกลมดำ 10"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267mm)บาท นน 217กก/เส้น

16.4 ราคาท่อกลมดำ 10"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 268.4mm)บาท นน 253.7กก/เส้น

16.5 ราคาท่อกลมดำ 10"x 9mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 326กก/เส้น

16.6 ราคาท่อกลมดำ 10"x 10mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267mm)บาท นน 358.4กก/เส้น

16.7 ราคาท่อกลมดำ 10"x 12mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 426.5กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

17. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 12" ท่อกลมดำสิบสองนิ้ว bks steel

17.1 ราคาท่อกลมดำ 12"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 322mm)บาท นน 195.8กก/เส้น

17.2 ราคาท่อกลมดำ 12"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 314.8mm)บาท นน 217.2กก/เส้น

17.3 ราคาท่อกลมดำ 12"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 317mm)บาท นน 259.7กก/เส้น

17.4 ราคาท่อกลมดำ 12"x 7.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 319mm)บาท นน 304.8กก/เส้น

17.5 ราคาท่อกลมดำ 12"x mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน

17.6 ราคาท่อกลมดำ 12"x 9.0mm.JISg34444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm)บาท นน 388.4กก/เส้น

17.7 ราคาท่อกลมดำ 12"x 10.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318.2mm)บาท นน 424กก/เส้น 

17.8 ราคาท่อกลมดำ 12"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm)บาท นน 507.4กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

18. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 14" ท่อกลมดำสิบสี่นิ้ว bks steel

18.1 ราคาท่อกลมดำ 14"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 353mm)บาท นน 215.2กก/เส้น

18.2 ราคาท่อกลมดำ 14"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm)บาท นน 285.4กก/เส้น

18.3 ราคาท่อกลมดำ 14"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD357mm)บาท นน 332.6กก/เส้น

18.4 ราคาท่อกลมดำ 14"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm)บาท นน 377กก/เส้น

18.5 ราคาท่อกลมดำ 14"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 356mm)บาท นน 426.5กก/เส้น

18.6 ราคาท่อกลมดำ 14"xmm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน 

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

19. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 16" ท่อกลมดำสิบหกนิ้ว bks steel

19.1 ราคาท่อกลมดำ 16"x mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน 

19.2 ราคาท่อกลมดำ 16"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 408mm)บาท นน 430.5กก/เส้น

19.3 ราคาท่อกลมดำ 16"x mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน

19.4 ราคาท่อกลมดำ 16"x 10mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 404.8mm)บาท นน 536.5กก/เส้น

19.5 ราคาท่อกลมดำ 16"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 409mm)บาท นน 640.5กก/เส้น

โทรสั่งของ.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 

 

  steel pipe 6296 12092023

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้277
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้277
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้805
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350477

We have: 22 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand