เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาท่อดำ ราคาแป๊ปดำ

ราคาท่อกลมดำ ราคาไปป์

ราคาBlack steel Pipe 

 

 

 

 

โทรสั่งท่อกลมดำ095-232-6296 ของมีเลยค่ะ

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  

 

                        ราคาท่อกลมดำ Round Pipe ราคาBlack Steel Pipe

                           bks steel ต้องการใบเสนอราคา เรายินดีทำให้ค่ะ โทร.081-887-9449 โทร.089-838-4499

โทรสั่งท่อดำ 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

.................................................................................

ราคาท่อกลมดำ 18"x 9.5mm. ยาว 6 เมตร bks steel  นน 630กก/เส้น   20/07/65.

bks steel.co.th ขาย 33,500บาท โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 24"x 9.5mm. ยาว 6 เมตร bks steel ขาย 69,500บาท  นน 845กก/เส้น

bks steel.co.th ขาย 67,500บาท โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 04/07/65. 

ราคาท่อกลมดำ 18"x 14.0mm. ยาว 6 เมตร bks steel  นน 935กก/เส้น

bks steel.co.th ขาย 55,300บาท โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 6"x 5.0mm.มอก.107 bks steel.co.th ขาย5,025บาท (วัดนอกได้ OD 165.3mm)

นน 108.4กก/เส้น ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ โทรสั่ง 095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ 

ราคาท่อกลมดำ 10"x 4.5mm.JISg3444 bks steel.co.th ขาย8,850บาท (วัดนอกได้ OD 268mm)

นน 164กก/เส้น ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ โทรสั่ง 095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 12"นิ้ว( 300มิล )xหนา 5.0mm.มอก.ยาว6เมตร bks steel.co.th ขาย 10,500บาท (วัดนอกได้ OD 355mm)

นน 217.6กก/เส้น ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ โทรสั่ง 095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ

 

ราคาท่อกลมดำ 14"x 6.0mm.JISg3444 bks steel.co.th ขาย 15,823บาท (วัดนอกได้ OD 355mm)

นน 285.5กก/เส้น ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้เลยค่ะ โทรสั่ง 095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ

ราคาท่อกลมดำ 16"( 400mm.)x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 405mm) นน 3264กก/เส้น

bks steel ขาย บาท โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 

 

ราคาท่อกลมดำ 20"x 7.9mm. ยาว 6 เมตร bks steel ขาย 46,500บาท  นน 586กก/เส้น

bks steel.co.th ขาย 46,500บาท โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 04/07/65. 

ราคาท่อกลมดำ 24"x 9.5mm. ยาว 6 เมตร bks steel ขาย 69,500บาท  นน 845กก/เส้น

bks steel.co.th ขาย 69,500บาท โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 04/07/65. 

ราคาท่อกลมดำ Pipe blacksteel Pipe

ราคาท่อดำ 3/8 x1.2mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 15.9mm )ยาาว 6เมตร ราคา410บาท นน2.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/8 x1.4mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 15.9mm )ยาาว 6เมตร ราคา450บาท นน3.0กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x1.2mm.JISg3444 bks steel (OD 21.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา445บาท นน3.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x1.4mm.JISg3444 bks steel (OD 21.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา475บาท นน4.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x1.6mm.JIS bks steel (OD 21.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา480บาท นน4.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x1.8mm.JISg3444 bks steel (OD21.7 mm )ยาาว 6เมตร ราคา505บาท นน5.4กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x2.0mm.มอก bks steel (OD 21.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา510บาท นน5.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x2.5mm.มอก bks steel (OD 21.2mm )ยาาว 6เมตร ราคา550บาท นน6.7กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1/2 x3.2mm.มอก bks steel (OD 21.8mm )ยาาว 6เมตร ราคา610บาท นน8.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x1.2mm.JISg3444 bks steel (OD 27.4mm )ยาาว 6เมตร ราคา485บาท นน4.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x1.4mm.JISg3444 bks steel (OD 27.2mm )ยาาว 6เมตร ราคา510บาท นน5.4กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x1.5mm.JISg3444 bks steel (OD 27.1mm )ยาาว 6เมตร ราคา520บาท นน5.7กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x1.7mm.JISg3444 bks steel (OD 27.1mm )ยาาว 6เมตร ราคา540บาท นน6.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x1.8mm.JISg3444 bks steel (OD 27.1mm )ยาาว 6เมตร ราคา560บาท นน6.9กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x2.0mm.มอก.107 bks steel (OD 26.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา565บาท นน7.1กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x2.3mm.มอก bks steel (OD 26.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา595บาท นน7.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x2.5mm.มอก.107 bks steel (OD 26.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา615บาท นน8.8กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x2.8mm.มอก bks steel (OD 26.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา625บาท นน9.3กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 3/4 x3.2mm.มอก bks steel (OD 27.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา710บาท นน10.7กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x1.2mm.JISg3444 bks steel (OD 33.9mm )ยาาว 6เมตร ราคา530บาท นน5.8กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x1.4mm.JISg3444 bks steel (OD 33.9mm )ยาาว 6เมตร ราคา565บาท นน6.7กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x1.5mm.JISg3444 bks steel (OD 33.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา580บาท นน7.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x1.7mm.JISg3444 bks steel (OD 33.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา610บาท นน8.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x1.8mm.JISg3444 bks steel (OD 34.1mm )ยาาว 6เมตร ราคา625บาท นน8.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x2.0mm.มอก bks steel (OD 33.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา630บาท นน9.0กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x2.3mm.มอก bks steel (OD 33.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา650บาท นน10.0กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x2.5mm.มอก.107 bks steel (OD 33.8mm )ยาาว 6เมตร ราคา720บาท นน11.4กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x2.7mm.มอก.107 bks steel (OD 33.8mm )ยาาว 6เมตร ราคา750บาท นน12.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x3.2mm.มอก bks steel (OD 34.1mm )ยาาว 6เมตร ราคา800บาท นน13.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1" x4.0mm.มอก bks steel (OD 34.1mm )ยาาว 6เมตร ราคา985บาท นน18.3กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x1.5mm.JISg3444 bks steel (OD 42.2mm )ยาาว 6เมตร ราคา655บาท นน9.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x1.8mm.JISg3444 bks steel (OD 42.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา710บาท นน10.9กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x2.0mm.มอก. bks steel (OD 42.8mm )ยาาว 6เมตร ราคา725บาท นน11.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x2.3mm.มอก.107 bks steel (OD 42.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา765บาท นน12.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x2.5mm.มอก. bks steel (OD 42.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา835บาท นน14.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x2.7mm.มอก. bks steel (OD 42.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา875บาท นน15.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x2.8mm.มอก. bks steel (OD 42.5mm )ยาาว 6เมตร ราคา895บาท นน15.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x3.2mm.มอก. bks steel (OD 42.8mm )ยาาว 6เมตร ราคา945บาท นน16.9กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/4" x4.0mm.JISg3444 bks steel (OD 42.5mm )ยาาว 6เมตร รอผลิต

โทรสั่ง095-232-6296

ราคาท่อดำ 1-1/2" x1.5mm.JISg3444 bks steel (OD 48.4mm )ยาาว 6เมตร ราคา705บาท นน10.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x1.7mm.JISg3444 bks steel (OD 48.4mm )ยาาว 6เมตร ราคา730บาท นน11.9กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x1.8mm.JISg3444 bks steel (OD 48.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา750บาท นน12.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x2.0mm.มอก.107 bks steel (OD 48.7mm )ยาาว 6เมตร ราคา765บาท นน13.1กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x2.3mm.มอก.107 bks steel (OD 48.4mm )ยาาว 6เมตร ราคา815บาท นน14.3กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x2.5mm.มอก.107 bks steel (OD 48.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา830บาท นน16.7กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x2.7mm.มอก.107 bks steel (OD 48.8mm )ยาาว 6เมตร ราคา865บาท นน18กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x3.2mm.มอก.107 bks steel (OD 48.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,040บาท นน20.0กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x4.0mm.มอก.107 bks steel (OD 48.4mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,100บาท นน24.4กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2" x4.5mm.มอก bks steel (OD 48.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,300บาท นน27.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 1-1/2"x5.0mm.JISg3444 bks steel (OD 48.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,395บาท นน29.6กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x1.5mm.JISg3444 bks steel (OD 60.5mm )ยาาว 6เมตร ราคา700บาท นน13.2กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x1.7mm.JISg3444 bks steel (OD 60mm )ยาาว 6เมตร ราคา760บาท นน15กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x1.8mm.JISg3444 bks steel (OD 60.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา785บาท นน15.8กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x2.0mm.มอก bks steel (OD 60.4mm )ยาาว 6เมตร ราคา810บาท นน16.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x2.3mm.มอก. bks steel (OD 60.5mm )ยาาว 6เมตร ราคา860บาท นน18กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x2.5mm.JISg3444 bks steel (OD 60.9mm )ยาาว 6เมตร ราคา970บาท นน20.9กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x2.7mm.มอก.107 bks steel (OD 60.6mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,030บาท นน22.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x3.2mm.มอก.107 bks steel (OD 60.5mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,120บาท นน25กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x3.5mm.มอก bks steel (OD 60.2mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,300บาท นน27.4กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x4.0mm.มอก.107 bks steel (OD 60.5mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,450บาท นน30.4กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x4.5mm.มอก.107 bks steel (OD 60.3mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,490บาท นน34.5กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2"x5.0mm.มอก bks steel (OD 60.5mm )ยาาว 6เมตร ราคา1,690บาท นน37.8กก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดำ 2" xmm.JISg3444 bks steel (OD mm )ยาาว 6เมตร ราคาบาท นนกก/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

7. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2" ท่อกลมดำสองนิ้ว bks steel 

7.1 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.4mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm )บาท นน 10.3กก/เส้น

7.2 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.7mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 12.2กก/เส้น

7.3 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.9mm.p bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 13.6กก/เส้น

7.4 ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.2mm JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 50.5mm)บาท นน 20.9กก/เส้น

7.5 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.5mm JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm)บาท นน 13.2กก/เส้น 

7.6 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.7mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60mm )บาท นน 15.0กก/เส้น

7.7 ราคาท่อกลมดำ 2"x 1.8mm JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.3mm)บาท นน 15.8กก/เส้น

7.8 ราคาท่อกลมดำ 2"x 2.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )บาท นน 16.5กก/เส้น 

7.9 ราคาท่อกลมดำ 2"x 2.3mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.4mm )บาท นน 18.2กก/เส้น

7.10 ราคาท่อกลมดำ 2"x 2.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.9mm )บาท นน 20.7กก/เส้น)

7.11 ราคาท่อกลมดำ 2"x2.8mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm)บาท นน 22.4กก/เส้น

7.12 ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.7mm )บาท นน 25กก/เส้น 

7.13 ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.2mm )บาท นน 28.2กก/เส้น

7.14 ราคาท่อกลมดำ 2"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )บาท นน 30.0กก/เส้น

7.15 ราคาท่อกลมดำ 2"x 4.5mm.มอก.107. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.7mm ) บาท นน 34.2กก/เส้น

7.16 ราคาท่อกลมดำ 2"x 5.0mm.JISเ3444. bks steel (วัดนอกได้ OD 60.5mm )บาท นน 37.5กก/เส้น 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ วัดนอก OD63.5mm

1. ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm X1.7mm.bks steel(วัดนอกได้ OD63.5mm)บาท นน15.6กก/เส้น

2. ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm x2.0mm.bks steel(วัดนอกได้OD 63.9mm)บาท นน17.3กก/เส้น

3. ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm x2.3mm.JIS bks steel(วัดนอกได้OD 63.6mm)บาท นน19.3กก/เส้น

4. ราคาท่อกลมดำ วัดนอก 63.5mm x3.2mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้OD 63.6mm)นน26.3กก/เส้น

8. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 2"1/2 ท่อกลมดำสองนิ้วครึ่ง bks steel 

8.1 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 1.7mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 18.9กก/เส้น

8.2 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 21กก/เส้น 

8.3 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.3mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 75.9mm )บาท นน 23.2กก/เส้น

8.4 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.2mm )บาท นน 26.3กก/เส้น

8.5 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 2.8mm.มอก bks steel (วัดนอกได้ OD 76mm )บาท นน 28.9กก/เส้น 

8.6 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.6mm )บาท นน 32กก/เส้น

8.7 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.1mm )บาท นน 35กก/เส้น

8.8 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm )บาท นน 39.2กก/เส้น 

8.9 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 4.5mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 76.4mm )บาท นน 44.3กก/เส้น

8.10 ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 76.5mm )บาท นน 48.6กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

9. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3" ท่อกลมดำสามนิ้ว bks steel

ราคาท่อกลมดำ 3" รุ่นวัดนอก OD89mm ยาว 6เมตร โทร.สั่งของ095-232-6296 bks steel

9.1 ราคาท่อกลมดำ 3"x 1.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 23.3กก/เส้น

9.2 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 88.2mm )บาท นน 24.5กก/เส้น

9.3 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 27กก/เส้น 

9.4 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.5mm.มอก bks steel (วัดนอกได้ OD 89.4mm )บาท นน 31.0กก/เส้น

9.5 ราคาท่อกลมดำ 3"x 2.8mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 89mm )บาท นน 33.8กก/เส้น 

9.6 ราคาท่อกลมดำ 3"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.6mm )บาท นน37.1กก/เส้น

9.7 ราคาท่อกลมดำ 3"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.1mm )บาท นน 45.6กก/เส้น

9.8 ราคาท่อกลมดำ 3"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 88.5mm )บาท นน 51.9กก/เส้น

9.9ราคาท่อกลมดำ 3"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 89.2mm )บาท นน 68.0กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

10. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 3"1/2 ท่อกลมดำสามนิ้วครึ่ง bks steel

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 วัดนอกได้OD 101mm ยาว 6เมตร โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

10.1 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 2.3mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.7mm)บาท  นน กก/เส้น

10.2 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 2.8mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 100.9mm)บาท นน 38.5กก/เส้น

10.3 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.6mm)บาท นน 42.8กก/เส้น

10.4 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2x3.5mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 101.1mm)บาท นน 46.9กก/เส้น

10.5 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 101.5mm)บาท นน 52.9กก/เส้น

10.6 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 102mm)บาท นน 60.0กก/เส้น 

10.7 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 5.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.7mm)บาท นน 65.7กก/เส้น

10.8 ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 101.9mm)บาท นน 77.6กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

11. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 4" ท่อกลมดำสี่นิ้ว bks steel

ราคาท่อกลมดำ 4" วัดนอกได้ OD 114mm) bks steel โทรสั่งของ 095-232-6296

11.1 ราคาท่อกลมดำ 4"x 2.3mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm)บาท นน 34.3กก/เส้น

11.2 ราคาท่อกลมดำ 4"x2.5mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 114.3mm)บาท นน 39.7กก/เส้น

11.3 ราคาท่อกลมดำ 4"x2.8mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 114.4mm)บาท นน42.9กก/เส้น

11.4 ราคาท่อกลมดำ 4"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 113.7mm)บาท นน 48.5กก/เส้น 

11.5 ราคาท่อกลมดำ 4"x 3.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.2mm)บาท นน53.2กก/เส้น

11.6 ราคาท่อกลมดำ 4"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.7mm)บาท นน59.2กก/เส้น

11.7 ราคาท่อกลมดำ 4"x 4.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114mm)บาท นน 67.2กก/เส้น

11.8 ราคาท่อกลมดำ 4"x 5.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.6mm)บาท นน 74.5กก/เส้น

11.9 ราคาท่อกลมดำ 4"x 5.6mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 115mm)บาท นน 86กก/เส้น

11.10 ราคาท่อกลมดำ 4"x 6.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 114.6mm)บาท นน 87.5กก/เส้น 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

12. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 5"  ท่อกลมดำห้านิ้ว bks steel 

12.1 ราคาท่อกลมดำ 5"x 2.5mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน 49กก/เส้น

12.2 ราคาท่อกลมดำ 5"x 2.8mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน53.4กก/เส้น

12.3 ราคาท่อกลมดำ 5"x 3.2mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140.2mm)บาท นน59.6กก/เส้น

12.4 ราคาท่อกลมดำ 5"x 3.6mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นน67.2กก/เส้น

12.5 ราคาท่อกลมดำ 5"x 4.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 140mm)บาท นนกก/เส้น

12.6 ราคาท่อกลมดำ 5"x 4.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 141mm)บาท นน82.7กก/เส้น

12.7 ราคาท่อกลมดำ 5"x 5.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 140.3mm)บาท นน91.5กก/เส้น

12.8 ราคาท่อกลมดำ 5"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 140.2mm) บาท นน116กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

13. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 6" ท่อกลมดำหกนิ้ว bks steel

13.1 ราคาท่อกลมดำ 6"x 2.8mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 165.6mm)บาท นน 63กก/เส้น

13.2 ราคาท่อกลมดำ 6"x 3.2mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 164.6mm)บาท นน 71กก/เส้น

13.3 ราคาท่อกลมดำ 6"x 3.5mm.มอก.bks steel (วัดนอกได้ OD 165.5mm)บาท นน 77.9กก/เส้น

13.4 ราคาท่อกลมดำ 6"x 4.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 165.0mm)บาท นน 86.8กก/เส้น

13.5 ราคาท่อกลมดำ 6"x 4.5mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.6mm)บาท นน 98.2กก/เส้น

13.6 ราคาท่อกลมดำ 6"x 6.0mm.มอก. bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm)บาท นน 129.3กก/เส้น

13.7 ราคาท่อกลมดำ 6"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 165.7mm)บาท นน 151กก/เส้น

13.8 ราคาท่อกลมดำ 6"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 166.3mm)บาท นน 173.7กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

14. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 7" ท่อกลมดำเจ็ดนิ้ว bks steel

14.1 ราคาท่อกลมดำ 7"x 4.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm)บาท นน 101.8กก/เส้น

14.2 ราคาท่อกลมดำ 7"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.6mm)บาท นน 114กก/เส้น

14.3 ราคาท่อกลมดำ 7"x 5.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.2mm)บาท นน 125.9กก/เส้น

14.4 ราคาท่อกลมดำ 7"x 6.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 189.8mm)บาท นน 147.7กก/เส้น

14.5 ราคาท่อกลมดำ 7"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 190.4mm)บาท นน 172.2กก/เส้น

14.6 ราคาท่อกลมดำ 7"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 191.6mm)บาท นน 200.6กก/เส้น

14.7 ราคาท่อกลมดำ 7"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD189.3mm)บาท นน 226.8กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

15. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 8" ท่อกลมดำแปดนิ้ว bks steel

15.1 ราคาท่อกลมดำ 8"x 4.0mm.JIS bks steel (วัดนอกได้ OD 215.8mm)บาท นน 117.5กก/เส้น

15.2 ราคาท่อกลมดำ 8"x 4.5mm.bks steel (วัดนอกได้ OD 216.2mm)บาท นน 138.กก/เส้น

15.3 ราคาท่อกลมดำ 8"x 5.0mmJISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217.2mm)บาท นน 142.9กก/เส้น

15.4 ราคาท่อกลมดำ 8"x 6.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 216.8mm)บาท นน 181.6กก/เส้น

15.5 ราคาท่อกลมดำ 8"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 218.2mm)บาท นน กก/เส้น

15.6 ราคาท่อกลมดำ 8"x 8.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 217.9mm)บาท นน กก/เส้น

15.7 ราคาท่อกลมดำ 8"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 217mm)บาท นน 260กก/เส้น

15.8 ราคาท่อกลมดำ 8"x 10.0mm.JISg3444(วัดนอกได้ OD 218mm)บาท นน 285.8กก/เส้น

15.9 ราคาท่อกลมดำ 8"x12.0mm.JISg3444(วัดนอกได้ OD218mm)บาท นน 340กก/เส้น 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

16. ราคาท่อกลมดำ   Round Pipe 10" ท่อกลมดำสิบนิ้ว bks steel

้16.1 ราคาท่อกลมดำ 10"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 163.2กก/เส้น

16.2 ราคาท่อกลมดำ 10"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 265mm)บาท นน 183.7กก/เส้น

16.3 ราคาท่อกลมดำ 10"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267mm)บาท นน 217กก/เส้น

16.4 ราคาท่อกลมดำ 10"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 268.4mm)บาท นน 253.7กก/เส้น

16.5 ราคาท่อกลมดำ 10"x 9mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 326กก/เส้น

16.6 ราคาท่อกลมดำ 10"x 10mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 267mm)บาท นน 358.4กก/เส้น

16.7 ราคาท่อกลมดำ 10"x 12mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 269mm)บาท นน 426.5กก/เส้น

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

17. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 12" ท่อกลมดำสิบสองนิ้ว bks steel

17.1 ราคาท่อกลมดำ 12"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 322mm)บาท นน 195.8กก/เส้น

17.2 ราคาท่อกลมดำ 12"x 5.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 314.8mm)บาท นน 217.2กก/เส้น

17.3 ราคาท่อกลมดำ 12"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 317mm)บาท นน 259.7กก/เส้น

17.4 ราคาท่อกลมดำ 12"x 7.0mm.มอก.107 bks steel (วัดนอกได้ OD 319mm)บาท นน 304.8กก/เส้น

17.5 ราคาท่อกลมดำ 12"x mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน

17.6 ราคาท่อกลมดำ 12"x 9.0mm.JISg34444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm)บาท นน 388.4กก/เส้น

17.7 ราคาท่อกลมดำ 12"x 10.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318.2mm)บาท นน 424กก/เส้น 

17.8 ราคาท่อกลมดำ 12"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 318mm)บาท นน 507.4กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

18. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 14" ท่อกลมดำสิบสี่นิ้ว bks steel

18.1 ราคาท่อกลมดำ 14"x 4.5mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 353mm)บาท นน 215.2กก/เส้น

18.2 ราคาท่อกลมดำ 14"x 6.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm)บาท นน 285.4กก/เส้น

18.3 ราคาท่อกลมดำ 14"x 7.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD357mm)บาท นน 332.6กก/เส้น

18.4 ราคาท่อกลมดำ 14"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 355mm)บาท นน 377กก/เส้น

18.5 ราคาท่อกลมดำ 14"x 9.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 356mm)บาท นน 426.5กก/เส้น

18.6 ราคาท่อกลมดำ 14"xmm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

19. ราคาท่อกลมดำ  Round Pipe 16" ท่อกลมดำสิบหกนิ้ว bks steel

19.1 ราคาท่อกลมดำ 16"x mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน 

19.2 ราคาท่อกลมดำ 16"x 8.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 408mm)บาท นน 430.5กก/เส้น

19.3 ราคาท่อกลมดำ 16"x mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD mm)บาท นน

19.4 ราคาท่อกลมดำ 16"x 10mm.JISg3444 bks steel(วัดนอกได้ OD 404.8mm)บาท นน 536.5กก/เส้น

19.5 ราคาท่อกลมดำ 16"x 12.0mm.JISg3444 bks steel (วัดนอกได้ OD 409mm)บาท นน 640.5กก/เส้น

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 

 

thaiflag small  Thailand