เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 เหล็กข้ออ้อย

(Steel Deformed Bar)

05 lek koh oy

        เหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง SD30,SD40,SD50 เหล็กข้ออ้อย มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และเหล็กข้ออ้อย DB16, DB20, DB25, DB28, DB32  เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ใบเสนอราคา

เหล็กข้ออ้อย SD40 มอก. เต็มโรงใหญ่

ราคา

น้ำหนัก

เส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร พับ  

   บาท 

2.22

เส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร พับ

  บาท 

4.99

ข้ออ้อย DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร พับ    บาท  8.88
ข้ออ้อย DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร พับ   บาท  15.78
ข้ออ้อย 20 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร พับ   บาท   24.66
ข้ออ้อย 25 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร พับ    บาท   38.53

ข้ออ้อย SD40 10 เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

  10 เมตร
เส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง   บาท  2.22
เส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง    บาท  4.99
ข้ออ้อย DB 10 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร     บาท  6.17

ข้ออ้อย DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

   บาท 

8.88

ข้ออ้อย DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

   บาท 

15.78

ข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

   บาท 

24.66

ข้ออ้อย DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร   เหล็กตรง

   บาท 

38.53

ข้ออ้อย 28 มม.เต็ม โรงใหญ่ มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 เมตร  เหล็กตรง

   บาท 

48.34

ลวดผูกเหล็ก น้ำกนัก 3 กก.

 บาท 

3.0กิโล 

        ข้ออ้อย SD40 12เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

เส้นกลม RB 6.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

  บาท 

2.22

เส้นกลม RB 9.0 มม. เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  SR24 ยาว 10 เมตร เหล็กตรง

   บาท 

4.99

ข้ออ้อย  DB 10 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง    บาท 7.39

ข้ออ้อย  DB 12 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

   บาท 

10.656

ข้ออ้อย  DB 16 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

 บาท 

18.936

ข้ออ้อย DB 20 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร  เหล็กตรง

   บาท 

29.592

ข้ออ้อย  DB 25 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

  บาท 

46.236

ข้ออ้อย DB 28 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง

   บาท 

58.008

ข้ออ้อย DB 32 มม.เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ SD40 ยาว 12 เมตร   เหล็กตรง    บาท 75.756
ลวดผูกเหล็ก ราคาถูก   บาท  3.0กิโล -

 

 

 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลยคะ  โทร...

 

 

 

 โทรทรูด้วยกันฟรี 082-954-2286 ไอดีไลน์ 0829542286

โทรทรูด้วยกันฟรี 095-456-3044 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand