เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กเส้นก่อสร้าง

เหล็กเพื่องานฐานรากbkssteel

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB SD40

ราคาเหล็กเส้นกลม RB SR24

(Steel Deformed Bar)

       

ราคาเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย

โทร.095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

................................................................................................................................................................

www.bks-steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

เส้นกลม RB 6.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

RB 6mm SR24 x10M. ราคา 55บาท

เหล็กเส้นกลม มอก. รุ่นSR-24 โรงใหญ่ ขนาด 6 มม. x 10 เมตร

โทร095-232-6296  bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ราคาเส้นกลม RB 9.0มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 

RB 9mm SR24 x10M. ราคา 145บาท

เหล็กเส้นกลม (พับ) มอก. รุ่น SR-24 โรงใหญ่ ขนาด 9 มม. x 10 เมตร

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ราคาเส้นกลม RB 12.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB 12mm SR24 ยาว 10 เมตร ราคา 245บาท

โทร095-232-6296bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ราคาเส้นกลม RB 15.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB 15mm SR24 ยาว 10 เมตร ราคา 375บาท

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ราคาเส้นกลม RB 19.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB 19mm SR24 ยาว 10 เมตร ราคา 559บาท

โทร095-232-6296bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า 

ราคาเส้นกลม RB 25.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  

RB 25mm SR24 ยาว 10 เมตร ราคา 990บาท

โทร095-232-6296  bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ราคาเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย

 

เส้นกลม RB 6.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 2.22Kg./ส

RB 6mm SR24 x10M. ราคา 55บาท

เหล็กเส้นกลม 1/4 สองหุน โรงโหญ่ มอก. รุ่น 2.22กิโล ต่อเส้น

เหล็กเส้นกลม  มอก. รุ่น SR-24 โรงใหญ่ ขนาด 6 มม. x 10 เมตร 

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

เส้นกลม RB 9.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่  4.99Kg/ส

RB 9mm SR24 x10M. ราคา 145บาท

เหล็กเส้น 3/8 สามหุน โรงใหญ่ มอก. รุ่น 4.99กิโล ต่อเส้น

เหล็กเส้นกลม  มอก. รุ่น SR-24 โรงใหญ่ ขนาด 9 มม. x 10 เมตร 

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 10 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 6.16Kg/ส

DB 10mm SD40 x10M. ราคา 155บาท

เหล็กข้ออ้อย สิบมิลอ้อย โรงใหญ่ มอก. รุ่น 6.16กิโล ต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย มอก. รุ่น SD40T ขนาด 10 มม. x 10 เมตร 

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 12 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 8.88Kg/ส

DB 12mm SD40 x10M. ราคา 215บาท

เหล็กข้ออ้อย 1/2 สี่หุน โรงใหญ่ มอก. รุ่น 8.88กิโล ต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย มอก. รุ่น SD40T ขนาด 12 มม. x 10 เมตร 

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 16 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 15.78Kg/ส

DB 16mm SD40 x10M. ราคา 345บาท

เหล็กข้ออ้อย มอก. รุ่น SD40T ขนาด 16 มม. x 10 เมตร 

โทร095-232-6296bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 20 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 24.66Kg/ส

DB 20mm SD40 x10M. ราคา 535บาท

เหล็กข้ออ้อย  มอก. รุ่น SD40T ขนาด 20 มม. x 10 เมตร

โทร095-232-6296  bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 25 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 38.53Kg/ส

DB 25mm SD40 x10M.

ข้ออ้อย 1นิ้ว หนึ่งนิ้ว โรงใหญ่ มอก. รุ่น 38.53กิโล ต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย (พับ) มอก. รุ่น SD40T ขนาด 25 มม. x 10 เมตร 

โทร095-232-6296bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 48.34Kg/ส 

DB 28mm SD40 x10M. ราคา 1,350บาท

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 63.13Kg/ส.

DB 32mm SD40 x10M. ราคา 1,570บาท

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

        ราคาข้ออ้อย SD40 12เมตร

มอก.เต็มโรงใหญ่

 

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

.................................................................................................................................

เส้นกลม RB 6.0 มม.RS24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 2.22Kg/ส.

RB 6mm SR24 x10M. ราคา 55บาท

โทร095-232-6296  bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

เส้นกลม RB 9.0 มม.SR24 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 4.99Kg/ส

RB 9mm SR24 x10M. ราคา 145บาท

โทร095-232-6296  bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อยDB12 มม.SD40x12ม.เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  10.656Kg/ส. เหล็กเส้นตรง

DB 12mm SD40 x12M ราคา 245บาท

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อยDB 16 มม.SD40x12ม เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่ 18.936Kg/ส เหล็กเส้นตรง

DB 16mm SD40 x12M. ราคา 445บาท

โทร095-232-6296  bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อยDB 20 มม.SD40x12ม เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่ 29.592Kg/ส เหล็กเส้นตรง

DB 20mm SD40x12M. ราคา 660บาท

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อยDB 25 มม.SD40x12ม.เต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่ 46.236Kg/ส. เหล็กเส้นตรง

DB 25mm SD40x12M. ราคา 1,180บาท

โทร095-232-6296 bks-steel.co.th ขอบคุณมากจ้า

ข้ออ้อย DB 28 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 58.008Kg/ส เหล็กเส้นตรง

DB 28mm SD40 ยาว 12 เมตร 4.834Kg/m.

ข้ออ้อย DB 32 มม.SD40 เต็ม มอก.เต็ม โรงใหญ่ 75.756Kg/ส เหล็กเส้นตรง

DB 32mm SD40 ยาว 12 เมตร 6.313Kg/m.

 

 

  

ราคาเหล็กข้ออ้อย (Steel Deformed Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อยจัดอยู่ในประเภท เหล็กเส้นแต่เหล็กข้ออ้อยจะแตกต่างกับเหล็กเส้นกลมตรงที่มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการยึดติดให้มากขึ้นกว่าเหล็กเส้นกลมโดยทั่วไป และเหล็กข้ออ้อย มีหลายประเภท เหล็กข้ออ้อย มีทั้ง ราคา SD30,ราคา SD40,ราคา SD50 เหล็กข้ออ้อยราคา มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000,4000,5000 ksc. ตามลำดับโดยปกติ เหล็กข้ออ้อย จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12 (หมายถึง Deformed Bar  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มม.) และราคาเหล็กข้ออ้อย ราคาDB16,ราคา DB20,ราคา DB25, ราคาDB28, ราคาDB32

 เหล็กข้ออ้อยของเราจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-40 มม.ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้265
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้265
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้793
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350465

We have: 22 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand