เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

ราคาท่อสตีมASTM API SCH40 SCH80 ERW SML 

 

       โทรสั่งของ 095-232-6296ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40 SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อดับเพลิง FiGuard A795 SCH 10 FiGuard-10

 2456

ราคาท่อสตีม ASTM A53A ERW SCH40 Seamless SCH40  SCH80 SML

อยากได้ใบเสนอราคา แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีให้เลือกใช้ครบ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ   bks steel

.........................................................................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็ก

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

1.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1/2 bks steel ขาย 330 บาท นน 6.9กก.

2.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 3/4 bks steel ขาย 430 บาท นน 9.8กก.

3.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ขาย 630 บาท นน 13.3กก.

4.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ขาย 860 บาท นน 18.6กก.

5.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  1"1/2 bks steel 1,020 บาท นน 21.5กก.

6.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2" bks steel ขาย 1,380 บาท นน 29.5กก.

7.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ขาย 2,150 บาท นน 46.3กก.

8.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  3" bks steel ขาย 2,770 บาท นน 60.5กก.

9.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  4" bks steel ขาย 4,160 บาท นน 85.9กก.

10.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ขาย  5,600 บาท นน 117.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel ขาย 7,400 บาท นน 152.2กก.

12.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  8" bks steel ขาย 11,200 บาท นน 230.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 บาท  

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML.  1/4 bks steel ขาย 1,379บาท นน 3.6กก.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML.  3/8 bks steel ขาย 1,471 บาท นน 4.6กก.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 1/2 bks steel ขาย 639 บาท นน 7.2กก.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 3/4 bks steel ขาย 1,032 บาท นน 9.8กก.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1" bks steel ขาย 1,248 บาท นน 14.4กก.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 1"1/4 bks steel ขาย 1,632 บาท นน 19.4กก.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/2 bks steel ขาย 1,920 บาท นน 23.4กก.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 2" bks steel ขาย 2,096 บาท นน 32.0กก.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 2"1/2 bks steel ขาย 3,280 บาท นน 50.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3" bks steel ขาย 4,296 บาท นน 65.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 3"1/2 bks steel ขาย 5,360 บาท นน 76.0กก.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 4" bks steel ขาย 6,120 บาท นน 97.0กก.

13.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 5" bks steel ขาย 8,312 บาท นน 121.0กก.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 6" bks steel ขาย 10,792 บาท นน 167.0กก.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 8" bks steel ขาย 17,344 บาท นน 251.0กก.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML. 10" bks steel ขาย 24,624 บาท นน 367.8กก.

17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML.  12" bks steel ขาย 33,440 บาท นน 478.2กก.

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 14" bks steel ขาย 41,424 บาท นน 567.0กก.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 16" bks steel ขาย 63,600 บาท นน 739.8กก.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 18" bks steel ขาย 145,800 บาท นน 630.6กก.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 20" bks steel ขาย 171,936 บาท นน 1,100กก.

22.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 24" bks steel ขาย 220,408 บาท นน 1,531กก.

23.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  28" bks steel ถามเอา 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 บาท 

SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML SCH80 A106

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 

1.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1/4 bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

2.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3/8 bks steel ราคา บาท นน 6.3กก.

3.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless  SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 9.7กก.

4.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคาบาท นน 13.1กก.

5.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 19.4กก.

6.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา าท นน 26.8กก.

7.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 32.5กก.

8.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 44.9กก.

9.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 68.5กก.

10.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 91.6กก.

11.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคาบาท นน 134กก.

12.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 185.8กก.

13.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  6" bks steel ราคา บาท นน 255.4กก.

14.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  8" bks steel ราคาบาท นน 387.9กก.

15.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  10" bks steel ราคา บาท นน 550กก.

16.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  12" bks steel ราคา บาท นน 765กก.

17.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  14" bks steel ราคา บาท นน 948กก.

18.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  16" bks steel ราคา บาท นน 1,220กก.

19.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  18" bks steel ราคา บาท นน 1,528กก.

20.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  20" bks steel ราคา บาท นน 1,868กก.

21.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  24" bks steel ราคา บาท นน กก.

22.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  28" bks steel ราคา บาท นน กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 บาท    

ราคาท่อดับเพลิง  A795 SCH 10 FiGuard-10

1.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steelขายบาท นน 7.72 กก หนา  2.1 มม FiGuard-10 

2.ราคาท่อดับเพลิง  SCH 10 ASTM A795A    ท่อมีตะเข็บ 1" bks steelขายบาท  นน 12.3 กก หนา 2.7 มม  FiGuard-10

3.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steelขายบาท นน 15.8 กก หนา 2.7 มม FiGuard-10

4.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steelขายบาท นน 18.2 กก หนา 2.7 มม FiGuard-10

5.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 2" bks steelขายบาท  นน 23 กก หนา 2.6 มม FiGuard-10

6.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steelขายบาท นน 31.1 กก หนา 3.0 มม FiGuard-10

7.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3" bks steelขายบาท  นน 37.6 กก หนา 2.9 มม FiGuard-10

8.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 4" bks steelขายบาท  นน 48.4 กก หนา 2.9 มม  FiGuard-10

9.ราคาท่อดับเพลิง   SCH 10  ASTM  A795A  ท่อมีตะเข็บ 5" bks steelขายบาท นน 68 กก หนา 3.3 มม  FiGuard-10

10. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 6" bks steelขายาท นน 81.8 กก หนา 3.3 มม  FiGuard-10

11. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 8" bks steelขายบาท นน 149.5 กก หนา 4.7 มม  FiGuard-10 

12.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 10"x4.7mmx6M. HEAT

bks steelขาย9,900บาท.นน186กก หนา4.7มม

13.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 12"x5.16mmx6M. HEAT

bks steelขาย 13,000บาท.นน242กก หนา5.16มม

14.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 14"x6.35mmx6M. HEAT

bks steelขาย 17,400บาท328.1นนกก หนา6.35มม

15.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 16"x6.35mmx6M. HEAT

bks steelขาย20,400บาท.นน375.8กก หนา6.35มม

16.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 18"x7.9mmx6M. HEAT

bks steelขาย28,710บาท.นน525.2กก หนา7.9มม

17.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 20"x7.9mmx6M. HEAT

bks steelขาย 36,000บาท นน375.8กก หนา7.9มม

18.ราคาท่อ CFST ERW PIPE API 5Lx42 PSL1ท่อมีตะเข็บ 24"x7.9mmx6M. HEAT

bks steelขาย 46,000บาท.นน705.1กก หนา7.9มม

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 บาท 

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

 บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 บาท 

 

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40 SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อดับเพลิง 10 A795 SCH 10 FiGuard-10

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand