เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาท่อสตีม ASTM SCH40 SCH80 .

 

 

       โทรสั่งของ 095-232-6296 

 

ราคาท่อสตีล SCH#40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40 SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อดับเพลิง #10 A795 SCH 10 FiGuard-10

 2456

 ราคาท่อสตีม ASTM A53A ERW SCH#40 Seamless SCH#40,SCH#80

เรามีให้เลือกใช้ครบ

        

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

............................................................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็ก

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

1.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 6.9กก.

2.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคา บาท นน 9.8กก.

3.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 13.3กก.

4.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 18.6กก.

5.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 21.5กก.

6.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 29.5กก.

7.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

8.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 60.5กก.

9.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  4" bks steel ราคา บาท นน 85.9กก.

10.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 117.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel ราคา บาท นน 152.2กก.

12.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  8" bks steel ราคา บาท นน 230.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 บาท  

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  1/4 bks steel ราคา บาท นน 3.6กก.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  3/8 bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 7.2กก.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคา บาท นน 9.8กก.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 14.4กก.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 19.4กก.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 23.4กก.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 32.0กก.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 50.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 65.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  3"1/2 bks steel ราคา บาท นน 76.0กก.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา บาท นน 97.0กก.

13.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 121.0กก.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  6" bks steel ราคา บาท นน 167.0กก.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  8" bks steel ราคา บาท นน 251.0กก.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  10" bks steel ราคา บาท นน 367.8กก.

17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  12" bks steel ราคา บาท นน 478.2กก.

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  14" bks steel ราคา บาท นน 567.0กก.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  16" bks steel ราคา บาท นน 739.8กก.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  18" bks steel ราคา บาท นน 630.6กก.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  20" bks steel ราคา บาท นน 1,100กก.

22.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  24" bks steel ราคา บาท นน 1,531กก.

23.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ  28" bks steel ราคา บาท นน กก.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 บาท 

SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML SCH80 A106

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 

1.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1/4 bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

2.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3/8 bks steel ราคา บาท นน 6.3กก.

3.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless  SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคา บาท นน 9.7กก.

4.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคา บาท นน 13.1กก.

5.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคา บาท นน 19.4กก.

6.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคา บาท นน 26.8กก.

7.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคา บาท นน 32.5กก.

8.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2" bks steel ราคา บาท นน 44.9กก.

9.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคา บาท นน 68.5กก.

10.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3" bks steel ราคา บาท นน 91.6กก.

11.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3"1/2 bks steel ราคา บาท นน 103กก.

12.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคา บาท นน 134กก.

13.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคา บาท นน 185.8กก.

14.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  6" bks steel ราคา บาท นน 255.4กก.

15.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  8" bks steel ราคา บาท นน 387.9กก.

16.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  10" bks steel ราคา บาท นน 550กก.

17.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  12" bks steel ราคา บาท นน 765กก.

18.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  14" bks steel ราคา บาท นน 948กก.

19.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  16" bks steel ราคา 49,997บาท นน 1,220กก.

20.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  18" bks steel ราคา บาท นน 1,528กก.

21.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  20" bks steel ราคา บาท นน 1,868กก.

22.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  24" bks steel ราคา บาท นน กก.

23.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  28" bks steel ราคา บาท นน กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 บาท    

ราคาท่อดับเพลิง #10 A795 SCH 10 FiGuard-10

1.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel นน 7.72 กก หนา  2.1 มม FiGuard-10 

2.ราคาท่อดับเพลิง  SCH 10 ASTM A795A    ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel  นน 12.3 กก หนา 2.7 มม  FiGuard-10

3.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel นน 15.8 กก หนา 2.7 มม FiGuard-10

4.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steel นน 18.2 กก หนา 2.7 มม FiGuard-10

5.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel  นน 23 กก หนา 2.6 มม FiGuard-10

6.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steel นน 31.1 กก หนา 3.0 มม FiGuard-10

7.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel  นน 37.6 กก หนา 2.9 มม FiGuard-10

8.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel  นน 48.4 กก หนา 2.9 มม  FiGuard-10

9.ราคาท่อดับเพลิง   SCH 10  ASTM  A795A  ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel นน 68 กก หนา 3.3 มม  FiGuard-10

10. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel นน 81.8 กก หนา 3.3 มม  FiGuard-10

11. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel นน 149.5 กก หนา 4.7 มม  FiGuard-10

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 บาท 

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

 บาท 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 บาท 

 

 

ราคาท่อสตีล SCH#40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40 SCH 80 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อดับเพลิง #10 A795 SCH 10 FiGuard-10

 

 

 

              โทรสั่งของ 095-232-6296 โทรสั่ง 089-838-4499

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand