เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล ราคาL

 

07 lek chag

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

2456

ราคาเหล็กฉาก ขนาด 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา 

 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1" x 3.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 25 มม x 3.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 6.30   กิโลกรัม/เส้น     บาท 
 2 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1" x 5.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 25 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

10.20   กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา

Lเหล็กฉาก 1" 1/4 x 1/8 (3.0 มม.)

L เหล็กฉาก 30 มม x 3.0 มิล 

  7.90  กิโลกรัม/เส้น    บาท
  2

Lเหล็กฉาก 1" 1/4 x 5.0 มม.

L เหล็กฉาก 30 มม x 5.0 มิล 

 12.60  กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 1/8 (3.0 มม.) 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 3.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

   10.80 กิโลกรัม/เส้น    บาท 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 3/16 (4 มม.)

ราคาLราคาเหล็กฉาก 40 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

   14 กิโลกรัม/เส้น   บาท 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 5 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  17.40  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 4

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 1"1/2 x 6 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 40 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  20.80  กิโลกรัม/เส้น   บาท 
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 45 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 16.40  กิโลกรัม/เส้น  บาท
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 45 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

20.30   กิโลกรัม/เส้น  บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา 
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 1/8 (3 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 3.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  13.40  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 3/16 (4 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

   17.80 กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 3

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 5 มม.

ราคาLราคา เหล็กฉาก 50 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  22  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 4

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2" x 1/4 (6 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 50 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  25.80  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 60 มม x 4.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 22  กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 60 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 27.30  กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 1 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 5 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 5.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

   30 กิโลกรัม/เส้น    บาท 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 6 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 34.80  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 2"1/2 x 8 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 65 มม x 8.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 46  กิโลกรัม/เส้น  บาท
 

   ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 70 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  38.40 กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา 
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 1/4 (6 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  40.80 กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 2

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 3/8 (9 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 9.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 59  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 3" x 1/2 (12 มม.)

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 75 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  75.80 กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 80 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

44  กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 6.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  50 กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 10.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 80  กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 90 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  91 กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
  1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 7.0  มม.

ราคา L ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 7.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  64.20 กิโลกรัม/เส้น    บาท 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 10.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 10.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 89.50  กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 12.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 12.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 103.20  กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 4" x 13.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 100 มม x 13.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

114.60   กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 120mm x 8.0 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 120 มม x 8.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

  88.20 กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 9.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130 มม x 9.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

107.50  กิโลกรัม/เส้น    บาท
   

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 12.0 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130 มม x 12.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

   140.50 กิโลกรัม/เส้น    บาท 
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 130mm x 15.0 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 130 มม x 15.0 มิล 

โทรสั่งของ 082-954-2286.

173  กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 1

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 12 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 150 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 164  กิโลกรัม/เส้น      บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 15 มม.

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 150 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 201.50  กิโลกรัม/เส้น    บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 6" x 19 มม.

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 150 มม x 19.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

251.50 กิโลกรัม/เส้น  บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 175 มม x 12.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

191  กิโลกรัม/เส้น  บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 175 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 236.50 กิโลกรัม/เส้น     บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 200 มม x 15.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 272 กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาL ราคาเหล็กฉาก 200 มม x 20.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

 358 กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 200 มม x 25.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

441.60  กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งของ 082-954-2286.

น้ำหนัก ราคา
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 250 มม x 25.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

562.20  กิโลกรัม/เส้น   บาท
 

ราคาL ราคา เหล็กฉาก 250 มม x 35.0 มิล

โทรสั่งของ 082-954-2286.

768  กิโลกรัม/เส้น  บาท

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลยคะ  โทร...

 

 

 โทรทรูด้วยกันฟรี 082-954-2286 ไอดีไลน์ 0829542286

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand