เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล

ราคาAngle bar.

ราคาL

 

 

 

 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

 

 

 

ราคาเหล็กฉาก Angle bar

2456

ราคาเหล็กฉาก  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  #ราคาAngle bar

.......................................................................................................................................................

 1

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 3.0mm bks steel   นน 6.4กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 5.0mm bks steel   นน 10.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  25x25x3.0mm bks steel   นน 6.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 25x25x5.0mm bks steel  นน 10.2กก.

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 3.0mm bks steel   นน 7.9กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 5.0mm bks steel   นน 12.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  30x30x3.0mm bks steel  นน 7.9กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 30x30x5.0mm bks steel นน 12.6กก.

 3

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 3.0mm bks steel   นน 10.7กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 4.0mm bks steel   นน 14.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 5.0mm bks steel   นน 17.4กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 6.0mm bks steel   นน 20.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  40x40x3.0mm bks steel   นน 10.7กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x4.0mm bks steel  นน 14.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x5.0mm bks steel   นน 17.4กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x6.0mm bks steel  นน 20.7กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks steel   นน 16.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks steel   นน 20.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks steel   นน 16.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks steel   นน 20.2กก.

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 3.0mm bks steel  นน 13.4กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 4.0mm bks steel   นน 17.7กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 5.0mm bks steel   นน 22.0กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 6.0mm bks steel   นน 25.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  50x50x3.0mm bks steel นน 13.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x4.0mm bks steel   นน 17.7กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x5.0mm bks steel   นน 22.0กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x6.0mm bks steel  นน 25.8กก.

6

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks steel  นน 22.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x5.0mm bks steel   นน 27.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks steel   นน 22.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x5.0mm bks steel  นน 27.3กก.

7

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x5.0mm bks steel  นน 30.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x6.0mm bks steel   นน 34.7กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x8.0mm bks steel   นน 44.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  65x65x5.0mm bks steel   นน 30.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x6.0mm bks steel   นน 34.7กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x8.0mm bks steel   นน 44.6กก.

8 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks steel   นน 38.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks steel  นน 38.3กก.

  9

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 6.0mm bks steel   นน 40.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 9.0mm bks steel   นน 59.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x12.0mm bks steel  นน 75.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  75x75x 6.0mm bks steel   นน 40.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x 9.0mm bks steel  นน 59.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x12.0mm bks steel   นน 75.8กก.

 10 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks steel   นน 43.9กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks steel   นน 43.9กก.

 11 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks steel  นน 49.6กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x 7.0mm bks steel   นน 57.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x10.0mm bks steel   นน 79.8กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x12.0mm bks steel   นน 91.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks steel   นน 49.6กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x 7.0mm bks steel   นน 57.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x10.0mm bks steel   นน 79.8กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x12.0mm bks steel   นน 91.0กก.

  12

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 7.0mm bks steel   นน 64.2กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 10.0mm bks steel   นน 89.4กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 4"x 4"x 12.0mm bks steel   นน 103.2กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 13.0mm bks steel   นน 114.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x7.0mm bks steel   นน 64.2กก.

2.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x10.0mm bks steel นน 89.4กก.

3.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x12.0mm bks steel  นน 103.2กก.

4.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x13.0mm bks steel   นน 114.6กก.

  13

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks steel  นน 88.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks steel   นน 88.2กก. 

  14

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x 9.0mm bks steel   นน 107.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks steel  นน 140.4กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks steel   นน 172.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  130x130x9.0mm bks steel   นน 107.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks steel   นน 140.4กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks steel   นน 172.8กก. 

 15

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  6"x 6"x12.0mm bks steel   นน 163.8กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x15.0mm bks steel  นน 201.6กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x19.0mm bks steel  นน 251.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 12.0mm bks steel   นน 163.8กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 15.0mm bks steel   นน 201.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก150x150x19.0mm bks steel   นน 251.4กก.

 16 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  175x175x 12.0mm bks steel   นน 191.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks steel   นน 236.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  175x175x 12.0mm bks steel   นน 191.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks steel   นน 236.4กก.

  17

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x 8"x 15.0mm bks steel   นน 272.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x "x 20.0mm bks steel  นน 358.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 8"x 8"x25.0mm bks steel   นน 441.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  200x200x 15.0mm bks steel   นน272.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 200x200x 20.0mm bks steel   นน 358.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 200x200x25.0mm bks steel  นน 441.6กก.

  18

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 10"x10"x25.0mm bks steel  นน 562.2กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  10"x10"x35.0mm bks steel   นน 768.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x25mm bks steel   นน 562.2กก.

2.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x35mm bks steel นน 768.0กก.

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand