เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กฉาก ราคาแองเกิ้ล

ราคาAngle bar.

ราคาL

 

 

 

 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

 

 

 

ราคาเหล็กฉาก Angle bar

2456

ราคาเหล็กฉาก  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  #ราคาAngle bar

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

.......................................................................................................................................................

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 3.0mm bks steel.co.th ขาย250บาท  นน 6.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  25x25x3.0mm bks steel.co.th ขาย250บาท  นน 6.4กก.

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 5.0mm bks steel.co.th ขาย450บาท  นน 10.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 25x25x5.0mm bks steel.co.th ขาย 450บาท  นน 10.2กก.

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 3.0mm bks steel.co.th ขาย310บาท   นน 7.9กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  30x30x3.0mm bks steel.co.th ขาย310บาท  นน 7.9กก.

 

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 5.0mm bks steel.co.th ขาย530บาท   นน 12.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 30x30x5.0mm bks steel.co.th ขาย530บาท นน 12.6กก.

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 3.0mm bks steel.co.th ขาย360บาท นน 10.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

5.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  40x40x3.0mm bks steel.co.th ขาย360บาท  นน 10.7กก.

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 4.0mm bks steel.co.th ขาย455บาท  นน 14.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

6.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x4.0mm bks steel.co.th ขาย455บาท นน 14.0กก.

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 5.0mm bks steel.co.th ขาย560บาท  นน 17.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

7.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x5.0mm bks steel.co.th ขาย560บาท นน 17.4กก.

   

ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 6.0mm bks steel.co.th ขาย660บาท   นน 20.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

8.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x6.0mm bks steel.co.th ขาย660บาท นน 20.7กก.

   
   
  ราคาเหล็กฉาก Angle bar 

 1

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 3.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 6.4กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"x 1"x 5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 10.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  25x25x3.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 6.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 25x25x5.0mm bks steel.co.th ขาย บาท  นน 10.2กก.

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 3.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 7.9กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/4x 1"1/4x 5.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 12.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  30x30x3.0mm bks steel.co.th ขาย0บาท  นน 7.9กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 30x30x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 12.6กก.

 3

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 3.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 10.7กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 4.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 14.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 5.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 17.4กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  1"1/2x 1"1/2x 6.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 20.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  40x40x3.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 10.7กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x4.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 14.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 17.4กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 40x40x6.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 20.7กก.

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 16.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 20.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x4.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 16.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 45x45x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 20.2กก.

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 3.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 13.4กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 4.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 17.7กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 22.0กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"x 2"x 6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 25.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  50x50x3.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 13.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x4.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 17.7กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 22.0กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 50x50x6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 25.8กก.

6

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks steel.co.th  นน 22.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x5.0mm bks steel.co.th   นน 27.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x4.0mm bks steel.co.th   นน 22.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 60x60x5.0mm bks steel.co.th  นน 27.3กก.

7

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 30.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 34.7กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  2"1/2x 2"1/2x8.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 44.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  65x65x5.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 30.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 34.7กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 65x65x8.0mm bks steel.co.th ขายบาาท  นน 44.6กก.

8 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 38.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 70x70x6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 38.3กก.

  9

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 40.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x 9.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 59.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  3"x 3"x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 75.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  75x75x 6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 40.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x 9.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 59.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 75x75x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 75.8กก.

 10 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks steel   นน 43.9กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 80x80x6.0mm bks steel   นน 43.9กก.

 11 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 49.6กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x 7.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 57.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x10.0mm bks steel ขายบาท  นน 79.8กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x12.0mm bks steel ขายบาท  นน 91.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  90x90x 6.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 49.6กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x 7.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 57.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x10.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 79.8กก.

4.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 90x90x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท   นน 91.0กก.

  12

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 7.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 64.2กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 10.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 89.4กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 4"x 4"x 12.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 103.2กก.

4.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  4"x 4"x 13.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 114.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x7.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 64.2กก.

2.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x10.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 89.4กก.

3.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 103.2กก.

4.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 100x100x13.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 114.6กก.

  13

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 88.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 120x120x8.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 88.2กก. 

  14

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x 9.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 107.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 140.4กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 172.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  130x130x9.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 107.4กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 140.4กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 130x130x15.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 172.8กก. 

 15

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  6"x 6"x12.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 163.8กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x15.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 201.6กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 6"x 6"x19.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 251.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 12.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 163.8กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 150x150x 15.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 201.6กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก150x150x19.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 251.4กก.

 16 

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  175x175x 12.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 191.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 236.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  175x175x 12.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 191.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 175x175x 15.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 236.4กก.

  17

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x 8"x 15.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 272.0กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  8"x "x 20.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 358.0กก.

3.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 8"x 8"x25.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 441.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก  200x200x 15.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน272.0กก.

2.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 200x200x 20.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 358.0กก.

3.ราคาAngle bar  ราคาเหล็กฉาก 200x200x25.0mm bks steel.co.th ขายบาท  นน 441.6กก.

  18

1.ราคา L ราคาเหล็กฉาก 10"x10"x25.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 562.2กก.

2.ราคา L ราคาเหล็กฉาก  10"x10"x35.0mm bks steel.co.th ขายบาท นน 768.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x25mm bks steel.co.th ขายบาท นน 562.2กก.

2.ราคาAngle bar ราคาเหล็กฉาก 250x250x35mm bks steel.co.th ขายบาท นน 768.0กก.

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand