เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

  

ราคาแผ่นลาย.

ราคาเหล็กแผ่นลาย

ราคาChecker Plate

ชิกเกิ้ลเพจ

ราคาแผ่นตีนไก่

ราคาแผ่นตีนเป็ด 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

2456

ราคาเหล็กแผ่นลาย ราคาChecker Plate 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

1.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 2.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 2.5mm.ราคา บาท นน 46.1กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 3.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 3.4mm.ราคา บาท นน 69.2กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 4.5mm. ราคา บาท นน 96.9กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.5mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 5.2mm. ราคา บาท นน 105.6กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 6.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 6.8mm. ราคา บาท นน 141.4กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 9.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 10.2mm. ราคา บาท นน 208.8กก.

โทรสั่งเหล็กแผ่นลาย 095232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 3.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 3.6mm.ราคา บาท นน 114.2กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 4.5mm.ราคา บาท นน 151.7กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.5mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 5.2mm. ราคา บาท นน 165กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 6.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 6.8mm.ราคา บาท นน 218.2กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 9.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 10.2mm.ราคา บาท นน 325.8กก.

โทรสั่งเหล็กแผ่นลาย 095232-6296  bks steel

                                                           

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็กแผ่นลาย เหล็กตะแกรง 

ราคาเหล็กแผ่นลายวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นลาย จำหน่ายเหล็กแผ่นลายทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นลาย ราคาเหล็กแผ่นลายถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นลาย ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นลาย สอบถามราคาเหล็กแผ่นลาย เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นลาย ขายส่งเหล็กแผ่นลาย ราคาเหล็กแผ่นลายกล่อง ขายส่งเหล็กแผ่นลาย ราคาเหล็กแผ่นลายรูปพรรณ ราคาเหล็ก

           แผ่นลาย   คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand