เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

  

ราคาแผ่นลาย.

ราคาเหล็กแผ่นลาย

ราคาChecker Plate

ชิกเกิ้ลเพจ

ราคาแผ่นตีนไก่

ราคาแผ่นตีนเป็ด 

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

2456

ราคาเหล็กแผ่นลาย ราคาChecker Plate 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel โทร.081-735-9191ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 16/07/65

 

1.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 2.0mm.x 4'x 8' bks steel.co.thขาย2,500บาท รวมลายหนา 2.5mm.นน 46กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ www.bks-steel.co.th

 

2.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 3.0mm.x 4'x 8' bks steel.co.thขาย3,350บาท รวมลายหนา 3.4mm.นน 69กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

3.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.0mm.x 4'x 8' bks steel.co.thขาย4,450บาท รวมลายหนา 4.5mm.นน 96.9กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

4.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.5mm.x 4'x 8' bks steel.co.thขาย4,800บาท รวมลายหนา 5.2mm.นน 105.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

5.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 6.0mm.x 4'x 8' bks steel.co.thขาย6,700บาท รวมลายหนา 6.8mm.นน 141.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

6.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 9.0mm.x 4'x 8' bks steel.co.thขาย9,600บาท รวมลายหนา 10.2mm.นน 208.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

โทรสั่งเหล็กแผ่นลาย 095232-6296  bks steel โทร.081-735-9191.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

1.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 3.0mm.x 5'x 10'bks steel.co.thขาย5,840บาท รวมลายหนา 3.6mm. นน 114.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

2.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.0mm.x 5'x 10' bks steel.co.thขาย7,300บาท รวมลายหนา 4.5mm.นน 151.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

3.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.5mm.x 5'x 10' bks steel.co.thขาย7,700บาท รวมลายหนา 5.2mm.นน 165กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

4.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 6.0mm.x 5'x 10' bks steel.co.th ขาย9,995บาท รวมลายหนา 6.8mm.นน 218.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

 

5.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 9.0mm.x 5'x 10' bks steel.co.th ขาย14,500บาท รวมลายหนา 10.2mm. นน 325.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  www.bks-steel.co.th

1.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 2.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 2.5mm.ราคา บาท นน 46.1กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 3.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 3.4mm.ราคา บาท นน 69.2กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 4.5mm. ราคา บาท นน 96.9กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.5mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 5.2mm. ราคา บาท นน 105.6กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 6.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 6.8mm. ราคา บาท นน 141.4กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 9.0mm.x 4'x 8' bks steel รวมลายหนา 10.2mm. ราคา บาท นน 208.8กก.

โทรสั่งเหล็กแผ่นลาย 095232-6296  bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

1.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 3.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 3.6mm.ราคา บาท นน 114.2กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 4.5mm.ราคา บาท นน 151.7กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 4.5mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 5.2mm. ราคา บาท นน 165กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 6.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 6.8mm.ราคา บาท นน 218.2กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นลายหนา 9.0mm.x 5'x 10' bks steel รวมลายหนา 10.2mm.ราคา บาท นน 325.8กก.

โทรสั่งเหล็กแผ่นลาย 095232-6296  bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 15/06/65.

                                                           

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็กแผ่นลาย เหล็กตะแกรง 

ราคาเหล็กแผ่นลายวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นลาย จำหน่ายเหล็กแผ่นลายทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นลาย ราคาเหล็กแผ่นลายถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นลาย ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นลาย สอบถามราคาเหล็กแผ่นลาย เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นลาย ขายส่งเหล็กแผ่นลาย ราคาเหล็กแผ่นลายกล่อง ขายส่งเหล็กแผ่นลาย ราคาเหล็กแผ่นลายรูปพรรณ ราคาเหล็ก

           แผ่นลาย   คือ เหล็กแผ่น เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

 

 

#ราคาเหล็กแผ่นลาย สห โทร081-735-9191 bksssteel 

#ราคาเหล็กแผ่นลายbkssteelโทร0952326296

#ราคาเหล็กแผ่นลายสห3.0มิลbkssteelโทร0952326296

 
 

 

thaiflag small  Thailand