เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาแผ่นดำ.

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400

ราคาSteel Plate

ราคเหล็กแผ่นดำสิบล้อ

 

 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ 095-232-6296 bks steel

 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ แผ่นเรียบ โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12มิลx5'x20' ราคา บาท 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx5'x20' ราคา บาท 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2มิลx4'x8' ราคา บาท 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2มิลx5'x10' ราคา บาท 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

2456

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.2mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 27.5กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.4mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 32.8กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.6mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 37.6กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.7mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 40กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 44.1กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.3mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 50.5กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 58.7กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.8mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 66.3กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 69กก.

10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 74.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 88.5กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 101กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 112กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 136.9กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 183.4กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 205.6กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 230.6กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 276.4กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 351กก.

10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 380.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 420กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 445กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 468กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 523กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 585กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 28mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 660กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 30mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 702กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 32mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 749กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 40mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 933กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 69กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 89.3กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 105.3กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 140.3กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 158กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 176.4กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 213.6กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 286.2กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 323.5กก.

10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 361กก.

11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 432กก.

12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 548กก.

13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 697.5กก.

14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 729กก.

15.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 5'x 10' bks steel ราคา บาท นน 913กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

เหล็กแผ่นดำสำหรับสิบล้อ

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm.x5'x20 bks steel ราคา บาท นน718กิโลต่อแผ่น

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm. x 5'x 20' bks steel ราคา บาท นน878กิโลต่อแผ่น.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 5'x 20' bks steel ราคา  บาทนน1,389กิโลต่อแผ่น.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

 

เหล็กแผ่นดำ ss400

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 4'x 8' bks steel ราคา บาท นน 44.1กก.

 

  ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400 ขนาด 4'x 8'x12.0mm  bks steel ราคา บาท นน 276.4กก.

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นดำ ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ สอบถามราคาเหล็กแผ่นดำ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

               แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand