เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 แผ่นดำ เหล็กแผ่นดำ SS400

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นดำ ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ สอบถามราคาเหล็กแผ่นดำ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

               แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

โทรสั่ง 081-735-9191

2456

ขนาดเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำราคา ราคาเหล็กแผ่น

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

      ราคาเหล็กแผ่น                

ราคาเหล็กแผ่นดำ 1.2 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 1.2mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 1.2 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 28 กิโล/แผ่น

  บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 1.5 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 1.5 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 1.5 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 33 กิโล/แผ่น

 บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 2.0mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 2.0mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 2.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 44.5 กิโล/แผ่น

  บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 3.0mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 3.0mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 3.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 68.5 กิโล/แผ่น

บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 4.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 4.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 4.0  มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 91.4 กิโล/แผ่น

 บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 5.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 5.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 5.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 114.5 กิโล/แผ่น

  บาท 
 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 6.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 6.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 6.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 136 กิโล/แผ่น

บาท
 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 8.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 8.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 8.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 183 กิโล/แผ่น

 บาท
 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 9.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 9.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 9.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 207.5 กิโล/แผ่น

 บาท

ราคาเหล็กแผ่นดำ 10.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 10.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 10.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 230.5 กิโล/แผ่น

ราคา 5,120 บาท

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 12.0 mm x5'x10'

ราคาเหล็กเพจLP 12.0 mm x5'x10'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 12.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก 435 กิโล/แผ่น

ราคา 9,640 บาท

ราคาเหล็กแผ่นดำ 12.0 mm x4'x8'

ราคาเหล็กเพจLP 12.0 mm x4'x8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 12.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 276 กิโล/แผ่น

  บาท 

 แผ่นดำ 15 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  บาท 
 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 mm x 4'x 8'

ราคาเหล็กเพจLP 25.0 mm x 4'x 8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 585 กิโล/แผ่น

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 mm x 4'x 8'

ราคาเหล็กเพจLP 25.0 mm x 4'x 8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 585 กิโล/แผ่น

  บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 mm x 4'x 8'

ราคาเหล็กเพจLP 25.0 mm x 4'x 8'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

น้ำหนัก 585 กิโล/แผ่น

  บาท 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 mm x 5'x 10'

ราคาเหล็กเพจLP 25.0 mm x 5'x 10'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ 25.0 มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก 913 กิโล/แผ่น

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ  mm x 5'x 10'

ราคาเหล็กเพจLP 0 mm x 5'x 10'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก  กิโล/แผ่น

 บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ mm x 5'x 10'

ราคาเหล็กเพจLP mm x 5'x 10'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ  มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก  กิโล/แผ่น

  บาท 

ราคาเหล็กแผ่นดำ mm x 5'x 10'

ราคาเหล็กเพจLP mm x 5'x 10'

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ราคาเหล็กแผ่นดำ  มม. กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก  กิโล/แผ่น

  บาท 
 

เหล็กแผ่นดำสำหรับสิบล้อ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  บาท 
 

แผ่นดำ กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต หนา 5 มม.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

  บาท 

 

 

 แผ่นดำ กว้าง 5 ฟุต ยาว 20 ฟุต หนา 6 มม.

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 บาท

 

   ขายแผ่นดำหนา 20 มม. กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สิบล้อวิ่งสบาย   บาท 
   ขายแผ่นดำหนา 20 มม. กว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร สิบล้อวิ่งไม่สบาย   บาท 
  ซื้อไปขายต่อได้สบาย ใช้หนเดียวคุ้มแล้วขายต่อเลย  

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand