เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ราคาแผ่นดำ.

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400

ราคาSteel Plate

 

ขายสินค้าเกรดเอA มี มอก. ของใหม่เท่านั้น 

 

 

 

 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาแผ่นเรียบ ราคาSteel Plate 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3mm.x4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,050บาท

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0mm.x4'x8' bks-steel.co.th  ราคา 1,790บาท

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา2,700บาท

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,050บาท

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx5'x10' bks-steel.co.th ราคา 3,200บาท

โทร.095-232-6296.bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,600บาท

โทร.095-232-6296.bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx5'x10' bks-steel.co.th ราคา 5,100บาท

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา 760บาท น้ำหนัก23.2กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.2มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา 780บาท น้ำหนัก27.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กแแผ่นดำ 1.4มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,080บาท น้ำหนัก32.0กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,290บาท น้ำหนัก34.4กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.6มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,490บาท น้ำหนัก37.2กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา1,790บาท น้ำหนัก46.7กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,050บาท  น้ำหนัก53.2กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,100บาท น้ำหนัก53.3กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.8มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,500บาท น้ำหนัก65.2กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา 2,600บาท น้ำหนัก69.8กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.2มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา2,800บาท น้ำหนัก74.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,100บาท  น้ำหนัก93.0กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,600บาท น้ำหนัก101กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 5.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา3,900บาท น้ำหนัก117กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 6.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา4,300บาท น้ำหนัก136.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 8.0มิลx5'x20' bks-steel.co.th  น้ำหนัก584กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel งานสั่งตัด สั่งได้เลยค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 9.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา6,700บาท น้ำหนัก207.2กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา7,600บาท น้ำหนัก234.0กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0มิลx5'x20' bks steel.co.th  น้ำหนัก730กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel งานสั่งตัด สั่งได้เลยค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12.0มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา8,800บาท น้ำหนัก276.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 15มิลx4'x8' bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 16มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา13,950บาท น้ำหนัก373กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 19มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา17,980บาท น้ำหนัก442กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 20มิลx4'x8' bks-steel.co.th ราคา16,950บาท น้ำหนัก467กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 25มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา20,700บาท น้ำหนัก584กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 30มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา28,500บาท น้ำหนัก699กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 32มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา28,900บาท น้ำหนัก748กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 38มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา33,950บาท น้ำหนัก886กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 40มิลx4'x8' bks steel.co.th ราคา36,500บาท น้ำหนัก933กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กแผ่นขนาด 5'x10'

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา2,700บาท น้ำหนัก68.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา3,200บาท น้ำหนัก84กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.5mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา3,700บาท น้ำหนัก87.3กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา3,800บาท น้ำหนัก105.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.2mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา4,200บาท น้ำหนัก116.4กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา4,700บาท น้ำหนัก140กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา5,100บาท น้ำหนัก157.5กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 5.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา5,800บาท น้ำหนัก177กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 6.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา6,900บาท น้ำหนัก213กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 9.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา9,980บาท น้ำหนัก322กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา12,990บาท น้ำหนัก355กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา14,000บาท น้ำหนัก433กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 15.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา19,700บาท น้ำหนัก547กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 16.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา23,000บาท น้ำหนัก582กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 19.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา27,300บาท น้ำหนัก696กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 20.0mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา28,500บาท น้ำหนัก732กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 25mm.x5'x10' bks-steel.co.th ราคา34,950บาท น้ำหนัก912กก/แผ่น 

โทร.095-232-6296.bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2456

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทร.095-232-6296 bks steel 

  1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.0mm x4'x8' bks steel.co.th  
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.4mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th
  5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.6mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.8mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x4'x8' bks steel.co.th 
  9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา2.3mm x4'x8' bks steel.co.th 
   10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทร.095-232-6296 bks steel 

   11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
   12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
   13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  15.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th
  16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 7.0mm x4'x8' bks steel.co.th
  19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  20.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทร.095-232-6296 bks steel 

  21.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  22.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  23.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  24.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  25.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  26.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  27.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 4'x 8' bks steel.co.th
  28.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  29.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  30.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 28mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทร.095-232-6296 bks steel 

  31.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 30mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  32.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 32mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
  33.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 38mm x4'x8' bks steel.co.th
  34.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 40mm x 4'x 8' bks steel.co.th 
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5'x10'

โทร.095-232-6296 bks steel 

   1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.3mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 5'x10' bks steel.co.th 
  4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th  
  5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 5'x10' bks steel.co.th 
    6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
   7..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
   8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
   9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
   10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5'x10'

โทร.095-232-6296 bks steel 

  11. ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th
   12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
   13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
   14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 5'x 10' bks steel.co.th  
    15..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
    16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
    17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 5'x 10' bks steel.co.th 
  18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x5'x10' bks steel.co.th 
  19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x5'x10' bks steel.co.th

 

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นดำ ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ สอบถามราคาเหล็กแผ่นดำ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

               แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้227
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้227
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้755
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350427

We have: 19 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand