เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาแผ่นดำ.

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400

ราคาSteel Plate

ราคเหล็กแผ่นดำสิบล้อ

 

 

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ 095-232-6296 bks steel

 

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาแผ่นเรียบ ราคาSteel Plate 

 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 8.0มิลx5'x20' bks steel.co.th ขาย20,148บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก584กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel งานสั่งตัด สั่งได้เลยค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย2,650บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก54กก/แผ่น

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,950บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก46.7กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2มิลx5'x10' bks steel.co.th ขาย2,850บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก68.8กก/แผ่น

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย2,650บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก54กก/แผ่น

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx5'x10' bks steel.co.th ขาย3,900บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก84.5กก/แผ่น

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย4,030บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก106.4กก/แผ่น

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx5'x10' bks steel.co.th ขาย6,350บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก165กก/แผ่น

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12มิลx5'x20'(ยาว6เมตร)bks steel.co.th ขาย39,970บาทต่อแผ่น.10/08/65.

น้ำหนัก877กก/แผ่น โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ ต้องใส่รถใหญ่ไปส่งให้ค่ะ 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 5'x10'x t 22mm bks steel.comขาย33,700บาท น้ำหนัก803กก/แผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่นดำ095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,150บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก23.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.2มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,280บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก28กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.4มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,460บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก32.6กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.5มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,560บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก34.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.6มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,850บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก37.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.7มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,920บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก39.8กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 1.8มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,940บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก41.7กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย1,950บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก46.7กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.3มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย2,650บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก54กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.5มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.7มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย2,670บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก63กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 2.8มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย2,760บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก65.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย2,850บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก69.8กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 3.2มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย3,780บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก94กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 4.5มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย4,030บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก106.4กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 5.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย4,560บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก113กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 6.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย5,570บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก141.3กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65..

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 7.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย6,130บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก159.6กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 8.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย7,090บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก183.4กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 9.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย7,950บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก207.2กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65..

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 10.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย9,280บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก230.6กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 12.0มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย11,960บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก277.5กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 15มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย14,650บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก350กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 16มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย16,600บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก374กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 18มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย18,400บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก420กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 19มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย19,300บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก443กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 20มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย20,230บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก467กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ10/08/65..

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 22มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย22,300บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก523กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 25มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย24,850บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก585กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 28มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย29,800บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก660กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 30มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย31,500บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก700กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 32มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย33,800บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก749กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 38มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย39,850บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก887กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ 40มิลx4'x8' bks steel.co.th ขาย41,800บาทต่อแผ่น. น้ำหนัก933กก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65..

ราคาเหล็กแแผ่นดำ มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

ราคาเหล็กแแผ่นดำ มิลx4'x8' bks steel.co.th ขายบาทต่อแผ่น. น้ำหนักกก/แผ่น 

โทรสั่งของ095-232-6296.bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 10/08/65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2456

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

  1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน 23.1กก.
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 27.5กก.
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.4mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 32.6กก.
  4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 35กก.
  5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.6mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 37.5กก.
  6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 39.8กก.
  7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.8mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 42กก.
  8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน46.5กก.
  9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา2.3mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน54กก. 
   10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 59.6กก.
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

   11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 65.5กก.
   12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 70.2กก.
   13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 75กก.
  14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 94กก.
  15.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 101กก.
  16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 113กก.
  17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 136.4กก.
  18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 7.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน159.6กก.
  19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 184กก.
  20.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 207.2กก.
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  21.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 233.2กก.
  22.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 276.4กก.
  23.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 351กก.
  24.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 374กก.
  25.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 420กก.
  26.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 443กก.
  27.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 467กก.
  28.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 523กก.
  29.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 585กก.
  30.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 28mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 660กก.
 

ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  31.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 30mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 700กก.
  32.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 32mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 749กก.
  33.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 38mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน887กก.
  34.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 40mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 933กก.
 

5'x10' ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5'x10'

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

   1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 73.2กก.
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.3mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 84.5กก. 
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน87.6กก. 
  4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 105.5กก. 
  5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน 115.4กก.
    6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 140.2กก.
   7..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 165กก. 
   8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 176กก. 
   9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 219.8กก. 
   10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 284กก. 
 

5'x10' ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5'x10'

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  11. ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 323.6กก. 
   12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 361กก. 
   13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 438.5กก. 
   14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 548กก. 
    15..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 583กก.
    16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 697.5กก.
    17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 733กก.
  18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x5'x10' bks steel.co.th ขาย33,734บาท นน803กก. 
  19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน913กก. 
   

5' x 20' ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาSteel Plate SS400 ขนาด 5' x 20'

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

เหล็กแผ่นดำสำหรับสิบล้อ

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

  1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm.x5'x20 bks steel ราคา บาท นน718กิโลต่อแผ่น
  2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm. x 5'x 20' bks steel ราคา บาท นน878กิโลต่อแผ่น.
  3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 5'x 20' bks steel ราคา  บาทนน1,389กิโลต่อแผ่น.
 

เหล็กแผ่นดำ ss400

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน 23.1กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 27.5กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.4mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 32.6กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 35กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.6mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 37.5กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 39.8กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 1.8mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 42กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน46.5กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา2.3mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน54กก. 

 10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 59.6กก.

 11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.7mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 65.5กก.

 12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 70.2กก.

 13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 75กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 94กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 101กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 113กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 136.4กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 7.0mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน159.6กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 184กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 207.2กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 233.2กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 276.4กก.

 10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 351กก.

 11.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 374กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 420กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 443กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 467กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 523กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 585กก.

6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 28mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 660กก.

7.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 30mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 700กก.

8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 32mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 749กก.

9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 38mm x4'x8' bks steel.co.th ขายบาท นน887กก.

10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 40mm x 4'x 8' bks steel.co.th ขายบาท นน 933กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 73.2กก.

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.3mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 84.5กก.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 2.5mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน87.6กก.

4.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 105.5กก.

5.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 3.2mm x 5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน 115.4กก.

 6.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 140.2กก.

 7..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 4.5mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 165กก.

 8.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 5.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 176กก.

 9.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 6.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 219.8กก.

 10.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 8.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 284กก.

11. ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 9.0mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 323.6กก.

 12.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 361กก.

 13.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 438.5กก.

 14.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 15mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 548กก.

 15..ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 16mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 583กก.

 16.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 19mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 697.5กก.

 17.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 20mm x 5'x 10' bks steel.co.th ขายบาท นน 733กก.

18.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 22mm x5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน803กก.

19.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 25mm x5'x10' bks steel.co.th ขายบาท นน913กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   

1.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 10mm.x5'x20 bks steel ราคา บาท นน718กิโลต่อแผ่น

2.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 12mm. x 5'x 20' bks steel ราคา บาท นน878กิโลต่อแผ่น.

3.ราคาเหล็กแผ่นดำ หนา 18mm x 5'x 20' bks steel ราคา  บาทนน1,389กิโลต่อแผ่น.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

 ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำวันนี้ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ จำหน่ายเหล็กแผ่นดำทุกชนิด ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำถูกถูก ราคาเหล็กแผ่นดำ ศูนย์จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ สอบถามราคาเหล็กแผ่นดำ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำ ขายส่งเหล็กแผ่นดำ ราคาเหล็กแผ่นดำรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

               แผ่นดำ   คือ เหล็กแผ่นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก

 
 

 

thaiflag small  Thailand