เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กแบน.

ราคาแฟลตบาร์ ราคาFb

ราคาFlat Bar

 

โทรสั่งเหล็กแบน 095-232-6296 bks steel 

2456

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 15mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 2.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 15mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 2.9กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 2.6กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 3.4กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 3.9กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 5.0กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 3.4กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 5.1กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 6.8กก.

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.2กก.

12.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 13.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 4.4กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 5.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 6.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 9.0กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 12.9กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 5.2กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 7.7กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.4กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 17.8กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 21.1กก.

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 28.1กก.

12.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 35.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท  นน 6.0 กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท  นน 8.8 กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท  นน 11.9กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท  นน 17.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 12.0mm. bks steel ราคา บาท นน 24.5กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 6.8กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 10.5กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 5.0mm. bks steel ราคา บาท นน 11.2กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 22.7กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 36.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 11.9กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 13.0กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 36.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.3กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 3.5mm. bks steel ราคา บาท นน 12.3กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.5กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 15.1กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 34.8กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 57.1กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 92.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 25.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 38.1กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 12mm. bks steel ราคา บาท  นน 50.7กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.7กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 20.3กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 5.0mm. bks steel ราคา บาท นน 22.5กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 45.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 17.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 23.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท  นน 25.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 35.2กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 69.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 90.5กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 116กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 152กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 27.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท  นน 31.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 5.0mm. bks steel ราคา บาท นน 33.9ก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 41.8กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 63กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 69.2กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 110กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 138กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 183.1กก.

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 170mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 70.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 55.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 84.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 92.4กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 117.1กก

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 149.5กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 182.6กก.

 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 70.9กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 105.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 115.7กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 139.4กก

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 83.2กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 124.5กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 138.8กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 174.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 6.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.2กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 13.7กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 6.0กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 8.6กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.3กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 12.0mm. bks steel ราคา บาท นน 17.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 7.1กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.4กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 15.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 20.9กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 9.3กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.7กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 27.5กก.

9.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 36.9กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 43.8กก.

11.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 57.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 9.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 17.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 27.0กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 35.6กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 47.6กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 57.2กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 75.0กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.8กก.

9.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 31.2กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 41.6กก.

11.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 56.4กก.

12.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 66.7กก.

13.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 86.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 28.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 41.3กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 55.4กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 73.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 87.3กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 115กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 23.1กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 34.1กก.

9.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 53.0กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 68.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 90.5กก.

12.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 116กก.

13.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 152กก.

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 27.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 31.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 5.0mm. bks steel ราคา บาท นน 33.9กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 41.8กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 63กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 69.2กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 84กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 110กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 137กก.

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 183.1กก.

12.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 150mm x 9mm. bks steel ราคา บาท นน 61.6กก.

13.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 150mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 83.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 175mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 70.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 6mm. bks steel ราคา บาท นน 55.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 9mm. bks steel ราคา บาท นน 82.6กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 92.4กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 117.1กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 144.4กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 182.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 6mm. bks steel ราคา บาท นน 70.9กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 9mm. bks steel ราคา บาท นน 105.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 115.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 139กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 6mm. bks steel ราคา บาท นน 83.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 9mm. bks steel ราคา บาท นน 124.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 138.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 174.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาเหล็กแบน ราคาเหล็กแฟลตบาร์ ราคาเหล็กแบนวันนี้ จำหน่ายเหล็กแบน จำหน่ายเหล็กแบนทุกชนิด ราคาเหล็กแบน ราคาเหล็กแบนถูกถูก ราคาเหล็กแบน ศูนย์จำหน่ายเหล็กแบน สอบถามราคาเหล็กแบน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแบน ขายส่งเหล็กแบน ราคาเหล็กแบนกล่อง ขายส่งเหล็กแฟลต์บาร์ ราคาเหล็กแฟลตบาร์รูปพรรณ ราคาเหล็ก 

         เหล็กแบน (Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบน รีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัด เหล็กแบน หน้าต่างกว้าง 4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบน ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสม เหล็กแบน ที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

 

 

 

              โทรสั่งของ 095-232-6296 โทรสั่ง 089-838-4499

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand