เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กแบน.

ราคาแฟลตบาร์

ราคาเหล็กแผ่นFB

ราคาFlat Bar

 

 

 

 

โทรสั่งเหล็กแบน 095-232-6296 bks steel 

2456

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar ราคาเหล็กแผ่นFB

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 2.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 1.4กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 1.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 2.2กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 12mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 3.4กก.

โทรสั่งเหล็กแบน095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 15mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 2.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 15mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 2.9กก.

โทรสั่งเหล็กแบน095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 2.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 2.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 2.6กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th นน 3.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 3.9กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 5.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 2.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th นน 3.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 3.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th นน 4.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 5.0กก.

 5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 5.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 6.8กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 8.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 8.8กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 10.5กก.

9.ราคาเหล็กแบน Flat Bar 25mm x 12mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 13.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 4.4กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 5.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 6.4กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 7.3กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 8.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 12.9กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 12.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th นน 17.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 3.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 5.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th นน 7.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 7.7กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 5.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 8.5กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 10.3กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 15.5กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 10.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 19กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 12mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 22.8กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 15mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 27.7กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 19mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 35.2กก.

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 25mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 46.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th   นน 6.0 กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 4.5mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th   นน 9.2 กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 6.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th   นน 11.9กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th   นน 18กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 12.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 24.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 6.9กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 4.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 9.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 4.5mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 10กก.

.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 11.2กก.

 5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 6.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 13.8กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 20.8กก.

.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 10.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 22.8กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 12.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 27.5กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 15.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 36.4กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 16.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 37กก.

11.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 19.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 44.3กก.

12.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 20.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 48กก.

13.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 25.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th นน 57กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 8.8กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 11.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 4.5mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 13.2กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 14.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 17.6กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 26.4กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 10.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 29.6กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 12.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 36กก.

9.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 16.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 47.3กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 19.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 57กก.

11.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 25mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 74.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 10.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 13.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 15.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 17.4กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 6.0mm. ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 20.8กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 31.2กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 10mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 34.5กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 12.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 41.4กก.

9.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 16.0mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 56กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 19mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 66.8กก.

11.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 25mm.ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  นน 86กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 24.3กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 8.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 32.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 9mm.x6m. bks-steel.co.th   นน 37.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x12mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 50กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 3.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 13.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 4.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 17.6กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 4.5mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 20.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 5.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 22.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 27.3กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 41กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 10mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 45.8กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 55.3กก.

9.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 16mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 74.5กก.

10.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 19.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 88.8กก.

11.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 25.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 115.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 3.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 17.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 4.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 22.3กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 4.5mm.x6m.bks-steel.co.th   นน 25.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 35กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 52.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 69.6กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 15mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 91กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 19mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 115กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 25mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 151กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 3.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 20.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 4.5mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 31.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 5.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 33.6ก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 40.9กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 8.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 55.6กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 150mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 61.8กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 10mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 69กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 150mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 81.3กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 15mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 108.5กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 19mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 137.6กก.

11.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 25mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 181.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 170mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 70.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 54.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 83.0กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 10mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 91.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 111.5กก

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 15mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 142.9กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 19mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 182กก. 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 69.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 103.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 10mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 114.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 141กก

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 82กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th นน 124.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 10mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 138กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th นน 168กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 15mm.x6m. bks-steel.co.th  นน 219กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 
 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 4.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 4.6กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 6.9กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 10.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 13.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 4.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 5.8กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 8.9กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 13.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 12.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 17.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 4.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 7.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 10.3กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 9.0mm. x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 15.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 12mm. x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 21กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 4.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 9.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 6.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 13.4กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 9.0mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 20.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 12mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 27.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 16mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 35.9กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 19mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 44.2กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 25mm.x6m. bks-steel.co.th ราคา บาท นน 57.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 6.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 18.1กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 9.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 26.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 12mm. bks-steel ราคา บาท นน 35.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 16mm. bks-steel ราคา บาท นน 48.3กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 19mm. bks-steel ราคา บาท นน 56.1กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 25mm. bks-steel ราคา บาท นน 75.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 6.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 20.8กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 9.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 30.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 12mm. bks-steel ราคา บาท นน 41.7กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 16mm. bks-steel ราคา บาท นน 56.1กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 25mm. bks-steel ราคา บาท นน 85.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 6.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 27.7กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 9.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 41.4กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 12mm. bks-steel ราคา บาท นน 55.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 16mm. bks-steel ราคา บาท นน 73.6กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 19mm. bks-steel ราคา บาท นน 86.5กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 25mm. bks-steel ราคา บาท นน 116.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 6.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 34.1กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 9.0mm. bks-steel ราคา บาท นน 53.0กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 12mm. bks-steel ราคา บาท นน 68.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 150mm x 12mm. bks-steel ราคา บาท นน 81.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กแบน ราคาเหล็กแฟลตบาร์ ราคาเหล็กแบนวันนี้ จำหน่ายเหล็กแบน จำหน่ายเหล็กแบนทุกชนิด ราคาเหล็กแบน ราคาเหล็กแบนถูกถูก ราคาเหล็กแบน ศูนย์จำหน่ายเหล็กแบน สอบถามราคาเหล็กแบน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแบน ขายส่งเหล็กแบน ราคาเหล็กแบนกล่อง ขายส่งเหล็กแฟลต์บาร์ ราคาเหล็กแฟลตบาร์รูปพรรณ ราคาเหล็ก 

         เหล็กแบน (Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบน รีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัด เหล็กแบน หน้าต่างกว้าง 4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบน ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสม เหล็กแบน ที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้209
mod_vvisit_counterเมื่อวาน171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1757
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4523
mod_vvisit_counterเดือนนี้11030
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10301
mod_vvisit_counterทุกวัน345390

We have: 10 guests online
Your IP:: 44.220.62.183
 , 
Today: ก.พ. 24, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand