เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กแบน.

ราคาแฟลตบาร์

ราคาเหล็กแผ่นFB

ราคาFlat Bar

 

โทรสั่งเหล็กแบน 095-232-6296 bks steel 

2456

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar ราคาเหล็กแผ่นFB

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 2.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย 258บาท นน 1.4กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย 272บาท นน 1.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 12mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย289บาท นน 2.2กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 12mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย365บาท นน 3.4กก.

โทรสั่งเหล็กแบน095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 15mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย289บาท นน 2.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 15mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย312บาท นน 2.9กก.

โทรสั่งเหล็กแบน095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 2.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย289บาท นน 2.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย320บาท นน 2.6กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย340บาท นน 3.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย355บาท นน 3.9กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 19mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย410บาท นน 5.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 2.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย315บาท นน 3.0กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย336บาท นน 3.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย350บาท นน 4.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย400บาท นน 5.0กก.

 5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย415บาท นน 5.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 6.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย420บาท นน 6.8กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 8.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย535บาท นน 8.8กก.

8.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย530บาท นน 10.5กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 25mm x 12mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย730บาท นน 13.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 4.4กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 5.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 6.4กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 7.3กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 8.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 11.4กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 32mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 12.9กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 3.0mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 5.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 7.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 8.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 13.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 10mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 17.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 12mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 21.1กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 15mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 27.6กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 38mm x 19mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 35.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท  นน 6.0 กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 4.5mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท  นน 8.8 กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 6.0mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท  นน 11.9กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 9.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท  นน 18.2กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 44mm x 12.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 24.0กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กแบน ราคาFlat Bar

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 6.7กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 4.5mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 10.1กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 5.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 11.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 8mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 18.1กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 10mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 23.4กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 50mm x 15mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 36.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 8.8กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 11.9กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 4.5mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 13.2กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 65mm x 12mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 36.6กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 3.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 10.1กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 3.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 12.3กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 4.0mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 13.5กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 4.5mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 15.3กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 5mm. ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 16.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 8mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 27.4กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 10mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 34.5กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 75mm x 25mm.ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 92.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 24.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 8.0mm. bks steel ราคา บาท นน 33กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x 9mm. bks steel ราคา บาท  นน 37.2กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 90mm x12mm. bks steel ราคา บาท นน 50.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.7กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 5.0mm. bks steel ราคา บาท นน 23.1กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 8.0mm. bks steel ราคา บาท นน 36.7กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 100mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 17.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 23.2กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท  นน 26กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 52.7กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 69.7กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 89.7กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 114.7กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 125mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 151.2กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 3.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 4.5mm. bks steel ราคา บาท  นน 31.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 5.0mm. bks steel ราคา บาท นน 33.9ก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 40.9กก.

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 8.0mm. bks steel ราคา บาท นน 55.8กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 63กก.

7.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 70.3กก.

8.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 107.3กก.

9.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 137.6กก.

10.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 150mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 180.9กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 170mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 70.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 54.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 83.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 92กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 112กก

5.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 15mm. bks steel ราคา บาท นน 143.5กก.

6.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 200mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 181.4กก. 

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 69.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 103.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 115กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 250mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 141กก

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 83.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 124.5กก.

3.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 10mm. bks steel ราคา บาท นน 138กก.

4.ราคาเหล็กแบนตัด Flat Bar 300mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 168.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 6.9กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 25mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 13.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 5.8กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 8.9กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 32mm x 12.0mm. bks steel ราคา บาท นน 17.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 7.2กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 10.3กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 15.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 38mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 21กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 4.0mm. bks steel ราคา บาท นน 9.5กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 13.4กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.6กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 27.8กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 35.9กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 44.2กก.

7.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 50mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 57.5กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 18.1กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 26.8กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 35.8กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 48.3กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 56.1กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 65mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 75.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 20.8กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 30.7กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 41.7กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 56.1กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 75mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 85.4กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 27.7กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 41.4กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 55.3กก.

4.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 16mm. bks steel ราคา บาท นน 73.6กก.

5.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 19mm. bks steel ราคา บาท นน 86.5กก.

6.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 100mm x 25mm. bks steel ราคา บาท นน 116.3กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 6.0mm. bks steel ราคา บาท นน 34.1กก.

2.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 9.0mm. bks steel ราคา บาท นน 53.0กก.

3.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 125mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 68.7กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

1.ราคาเหล็กแบนรีด Flat Bar 150mm x 12mm. bks steel ราคา บาท นน 81.8กก.

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กแบน ราคาเหล็กแฟลตบาร์ ราคาเหล็กแบนวันนี้ จำหน่ายเหล็กแบน จำหน่ายเหล็กแบนทุกชนิด ราคาเหล็กแบน ราคาเหล็กแบนถูกถูก ราคาเหล็กแบน ศูนย์จำหน่ายเหล็กแบน สอบถามราคาเหล็กแบน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กแบน ขายส่งเหล็กแบน ราคาเหล็กแบนกล่อง ขายส่งเหล็กแฟลต์บาร์ ราคาเหล็กแฟลตบาร์รูปพรรณ ราคาเหล็ก 

         เหล็กแบน (Steel Flat Bar)  ผลิตจากเหล็ก แผ่นIคุณภาพสูง ตัดสลิต ได้ขนาด และความหนาเท่ากันทั้งเส้น มีทั้งแบบ เหล็กแบน รีดร้อนชนิดรีดและชนิดตัด เหล็กแบน หน้าต่างกว้าง 4หุน เหล็กแบนทำเหล็กดัด เหล็กแบนแข็ง s50c เหล็กแบนมีทั้งแบบที่ถูกผลิตโดยการรีดเย็นและการรีดร้อนหรือแบบตัดขึ่น ตามความต้องการในการใช้งานเหล็กแบน ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสม เหล็กแบน ที่ดีจะต้องมีความเหนียว ทนแรงยืดแรงพับได้ดี

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand