เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาH ราคาไวด์แฟรงค์.

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

ราคาเหล็กบีม H ราคา H

ราคาไวร์แฟรงค์ Wf

ราคาไวร์แฟรงค์ Wf

โทรสั่งH 095-232-6296   bks steel

...............................................................................................................................................................................................

รุ่น H 150x75 รุ่นน้ำหนัก 14.0 Kg/m.ราคา

3.ราคาเหล็ก H 150x75x5x7 mm.รุ่นน้ำหนัก 14.kg/m.  โทรสั่ง  095-232-6296    bks steel

3.1 ราคา H 150x75x5x7 ( 14 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel ขาย2,950บาท นน 84 Kg./เส้น

 

รุ่น H 100x50 น้ำหนัก 9.3Kg/m.ราคา

1. ราคาเหล็กH 100 x 50 x 5 x 7 mm.นน 9.30 kg/m. โทรสั่ง 095-232-6296    bks steel

1.1 ราคาH 100x50x5x7 (9.3Kg/m.) ยาว 6m.bks steel ขาย1,960บาท นน 55.8 Kg./เส้น

1.2 ราคาH 100x50x5x7 (9.3Kg/m.)  ยาว 9m.bks steel นน 83.7 Kg.

1.3 ราคาH 100x50x5x7 (9.3Kg/m.)  ยาว 12m.bks steel นน 111.6 Kg.

รุ่น H 100x100 ( 17.2Kg/m.)

1 .ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8  bks steel นน.17.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

1.1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขาย3,650บาท นน 103.2กก./เส้น 

1.2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel ขาย5,435บาท นน 154.8กก. 

1.3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel ขาย7,300บาท นน 206.4กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 125x125 ( 23.8 Kg/m.)

2.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  bks steelนน. 23.8 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขาย5,020บาท นน 142.8กก.

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel ขาย7,530บาท นน 214.2กก.

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel ขาย10,030บาท นน 285.6กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 150x100 น้ำหนัก 21.1Kg/m.ราคา

2.ราคาเหล็ก H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. โทรสั่ง 095-232-6296    bks steel

2.1ราคา H 148x100x6x9 ( 21.1 Kg/m.)  ยาว 6m.bks steel ขาย4,450บาท นน 126.6 Kg.

2.2ราคา H 148x100x6x9  ( 21.1 Kg/m.)  ยาว 9m.bks steel ขาย6,700บาท นน 189.9 Kg.

2.3ราคา H 148x100x6x9  ( 21.1 Kg/m.)  ยาว 12m.bks steel ขาย8,900บาท นน 253.2 Kg.

รุ่น H 150x75 น้ำหนัก 14.0 Kg/m.ราคา

3.ราคาเหล็ก H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m. โทรสั่ง  095-232-6296    bks steel

3.1 ราคา H 150x75x5x7 ( 14 Kg/m.) ยาว 6m.bks steel ขาย2,950บาท นน 84 Kg.

3.2 ราคา H 150x75x5x7 ( 14 Kg/m.) ยาว 9m.bks steel ขาย4,430บาท นน 126 Kg.

3.3 ราคา H 150x75x5x7  ( 14 Kg/m.) ยาว 12m.bks steel ขาย5,900บาท นน 168 Kg.

รุ่น H 150x150 ( 31.5 Kg/m.)

3.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10 bks steel  นน. 31.5 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขาย6,643บาท นน 189กก.

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel ขาย9,953บาท นน 283.5กก.

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel ขาย13,280บาท นน 378กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 175x90 น้ำหนัก 18.1 Kg/m.ราคา

4.ราคาเหล็ก H 175x90x5x8  mm. bks steel นน 18.10 kg/m. พิเศษ

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 4.1 ราคาH 175x90x5x8 ( 18.1 Kg/m.) ยาว 6m.bks steel ขาย4,100บาท นน 108.6 Kg.

4.2 ราคาH 175x90x5x8 ( 18.1 Kg/m.) ยาว 9m.bks steel ขาย6,200บาท นน 162.9 Kg.

4.3 ราคาH 175x90x5x8 ( 18.1 Kg/m.) ยาว 12m.bks steel ขาย8,200บาท นน 217.2Kg.

รุ่น H 175x175 ( 40.2 Kg/m.)

4.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  175x175x7.5x11 bks steel  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขาย8,500บาท นน 241.2กก.

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel ขาย12,700บาท นน 361.8กก.

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ย 12 เมตร bks steel ขาย16,930บาท นน 482.4กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 200x150 น้ำหนัก 30.6 Kg/m.ราคา

5.ราคาเหล็ก H 194x150x6x9 mm. bks steel นน  30.60 kg/m. โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

5.1 ราคาH 194x150x6x9 ( 30.6 Kg/m.) ยาว 6m.bks steel ขาย6,453บาท นน  183.6 Kg.

5.2 ราคาH 194x150x6x9 ( 30.6 Kg/m.) ยาว 9m.bks steel ขาย9,673บาท นน  275.4 Kg.

5.3 ราคาH 194x150x6x9 ( 30.6 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel ขาย12,900บาท นน 367.2 Kg.

รุ่น H 200x100 น้ำหนัก 18.2 Kg/m.ราคา

6. ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mm.bks steel นน นน.18.20Kg/m.พิเศษ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

6.1 ราคาH 198x99x4.5x7 ( 18.2 Kg/m.) ยาว 6m.bks steel ขาย4,700บาท นน 109.2 Kg.

6.2 ราคาH 198x99x4.5x7 ( 18.2 Kg/m.) ยาว 9m. bks  steel ขาย7,100บาท นน 163.8Kg.

6.3 ราคาH 198x99x4.5x7 ( 18.2 Kg/m.)ยาว 12m. bks steel ขาย9,400บาท นน 218.4 Kg.

                                                     รุ่น H 200x100 น้ำหนัก 21.3 Kg/m.ราคา

 7.ราคาH 200x100x5.5x8 ( 18.2 Kg/m.) bks steelโทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 7.1ราคาH 200x100x5.5x8 ( 21.3 Kg/m.)ยาว6m. bks steel ขาย4,490บาท นน 127.8 Kg. 

 7.2 ราคาH 200x100x5.5x8 ( 21.3 Kg/m.)ยาว9m. bks steel ขาย6,730บาท นน 191.7 Kg.

 7.3 ราคาH 200x100x5.5x8 ( 21.3 Kg/m.)ยาว12m.bks steel ขาย8,990บาท นน 255.6Kg.

รุ่น H 200x200 ( 49.9 Kg/m.)

5.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 200x200x8x12 นน. 49.9 Kg/m.โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขาย10,530บาท นน 299.4กก.

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel ขาย15,783บาท นน 449.1กก.

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel ขาย21,030บาท นน 598.8กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 200x200 น้ำหนัก 56.2 Kg/m.ราคา

8.ราคาเหล็กH 200x204x12x12mm.  นน 56.20 kg/m.พิเศษ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

8.1 ราคาH 200x204x12x12 ( 56.2 Kg/m.)ยาว6m. bks steel ขาย14,453บาท นน 337.2Kg.

8.2 ราคาH 200x204x12x12 ( 56.2 Kg/m.)ยาว9m. bkd steel ขาย 21,663บาท นน 505.8Kg.

8.3 ราคาH 200x204x12x12 ( 56.2 Kg/m.)ยาว12m.bks steel ขาย28,873บาท นน674.4Kg. 

รุ่น H 200x200 น้ำหนัก 65.7 Kg/m.ราคา

9.ราคาเหล็กH 208x202x10x16 mm.นน.65.70 kg/m.พิเศษ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

9.1 ราคาH 208x202x10x16 ( 65.7 Kg/m.)ยาว6m.bks steel ขาย16,873บาท นน 394.2 Kg.

9.2 ราคาH 208x202x10x16 ( 65.7 Kg/m.)ยาว9m.bks steel ขาย25,350บาท นน 591.3 Kg.

9.3 ราคาH 208x202x10x16 ( 65.7 Kg/m.)ยาว12m.bks steel ขาย33,753บาท นน 788.4Kg. 

รุ่น H 250x175 น้ำหนัก 44.1 Kg/m.ราคา

10.ราคาเหล็กH 244x175x7x11mm.นน.44.10 kg/m.Qp โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

10.1 ราคาH 244x175x7x11 ( 44.1 Kg/m.)ยาว6m.bks steel ขาย9,923บาท นน 264.6Kg. 

10.2 ราคาH 244x175x7x11 ( 44.1 Kg/m.)ยาว9m.bks steel ขาย14,873บาท นน 396.9Kg. 

10.3 ราคาH 244x175x7x11 ( 44.1 Kg/m.)ยาว12m.bks steel ขาย19,836บาท นน 529.2Kg.

รุ่น H 250x250 น้ำหนัก 64.4 Kg/m.ราคา

11.ราคาเหล็กH 244x252x11x11mm.นน.64.40kg/m.พิเศษ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

11.1ราคาH 244x252x11x11 ( 64.4 Kg/m.)ยาว6m.bks steel ขาย14,473บาท นน 386.4 Kg. 

11.2ราคาH 244x252x11x11 ( 64.4 Kg/m.).)ยาว9m.bks steel ขาย21,723บาท นน 579.6 Kg.

11.3ราคาH 244x252x11x11 ( 64.4 Kg/m.).)ยาว12m.bks steel ขาย28,943บาท นน 772.8 Kg.

รุ่น H 250x125 น้ำหนัก 25.7 Kg/m.ราคา

12.ราคาเหล็กH 248x124x5x8mm.นน. 25.70 kg/m. โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

12.1 ราคาH 248x124x5x8 ( 25.7 Kg/m..)ยาว6m.bks steel นน 154.2 Kg.=บาท 

12.2 ราคาH 248x124x5x8 ( 25.7 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 231.3 Kg.=บาท

12.3 ราคาH 248x124x5x8 ( 25.7 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 308.4 Kg.=บาท 

รุ่น H 250x250 น้ำหนัก 66.5 Kg/m.ราคา

13.ราคาเหล็กH 248x249x8x13mm. bks steel นน  66.50 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

13.1 ราคาH 248x249x8x13 ( 66.5 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน  399 Kg.=บาท 

13.2 ราคาH 248x249x8x13 ( 66.5 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 598.5 Kg.=บาท

13.3 ราคาH 248x249x8x13 ( 66.5 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 798 Kg.=บาท

รุ่น H 250x125 น้ำหนัก 29.6 Kg/m.ราคา

14.ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm. bks steel นน  29.60 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

14.1 ราคาH 250x125x6x9 ( 29.6 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 177.6 Kg.=บาท

14.2 ราคาH 250x125x6x9 ( 29.6 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 266.4 Kg.=บาท

14.3 ราคาH 250x125x6x9 ( 29.6 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 355.2 Kg.=บาท

รุ่น H 250x250 ( 72.4 Kg/m.)

6.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  bks steel นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  บาท นน 434.4กก.

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  บาท นน 651.6กก.

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 12 เมตร  bks steel บาท นน 868.8กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 300x200 น้ำหนัก 56.8 Kg/m.ราคา

15.ราคาเหล็กH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

15.1 ราคาH 294x200x8x12 ( 56.8 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 340.8 Kg.=บาท

15.2 ราคาH 294x200x8x12 ( 56.8 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 511.2 Kg.=บาท

15.3 ราคาH 294x200x8x12 ( 56.8 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน  681.6 Kg.=บาท

รุ่น H 300x300 น้ำหนัก 84.5 Kg/m.ราคา

16.ราคาเหล็กH 294x302x12x12mm.bks steel นน 84.5 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

16.1 ราคาH 294x302x12x12 ( 84.5 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 507 Kg.=บาท

16.2 ราคาH 294x302x12x12 ( 84.5 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 760.5 Kg.=บาท

16.3ราคาH294x302x12x12 ( 84.5 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 1,014 Kg.=บาท

รุ่น H 300x150 น้ำหนัก 32 Kg/m.ราคา

17.ราคาเหล็ก H 298x149x5.5x8mm.bks steel นน  32.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel พิเศษ

17.1 ราคาH 298x149x5.5x8 ( 32 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 192 Kg.=บาท 

17.2 ราคาH 298x149x5.5x8 ( 32 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 288 Kg.=บาท

17.3 ราคาH 298x149x5.5x8 ( 32 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 384 Kg.=บาท

รุ่น H 300x200 น้ำหนัก 65.4 Kg/m.ราคา

18.ราคาเหล็ก H 298x201x9x14mm.bks steel นน  65.40 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

18.1 ราคาH 298x201x9x14 ( 65.4 Kg/m..)ยาวm.bks steel นน 392.4 Kg.=บาท

18.2 ราคาH 298x201x9x14 ( 65.4 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 588.6 Kg.=บาท

18.3 ราคาH 298x201x9x14 ( 65.4 Kg/m.)ยาวm.bks steel นน 784.8 Kg.=บาท

รุ่น H 300x200 น้ำหนัก 87 Kg/m.ราคา

19.ราคาเหล็ก H 298x299x9x14mm.bks steel นน  87.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

19.1ราคาH 298x299x9x14 ( 87 Kg/m.)ยาว6m.bks steel นน 522 Kg.=บาท

19.2ราคาH 298x299x9x14 ( 87 Kg/m.)ยาว9m.bks steel นน 783 Kg.=บาท

19.3  H 298x299x9x14 ( 87 Kg/m.)ยาว12m.bks steel นน 1,044 Kg.=บาท

รุ่น H 300x150 น้ำหนัก 36.7 Kg/m.ราคา

20.ราคาเหล็ก H 300x150x6.5x9mm.bks steel นน 36.70 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

20.1 ราคาH 300x150x6.5x9 ( 36.7 Kg/m.) ย 6m.bks steel นน 220.2 Kg.=บาท

20.2 ราคาH 300x150x6.5x9 ( 36.7 Kg/m.) ย 9m.bks steel นน 330.3 Kg.=บาท

20.3  H 300x150x6.5x9 ( 36.7 Kg/m.) ย 12m.bks steel นน 440.4 Kg.=บาท

รุ่น H 300x300 ( 94 Kg/m.)

7.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  bks steel นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296  bks steel

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  บาท นน 564กก.

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  บาท นน 846กก.

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel บาท นน 1,128กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel 

 

รุ่น H 300x300 น้ำหนัก 106 Kg/m.ราคา

21.ราคาH 300x305x15x15mm.bks steel นน  106.00 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel พิเศษ

21.1 ราคาH 300x305x15x15 ( 106 Kg/m.) ย 6m.bks steel นน 636 kg.=บาท

21.2 ราคาH 300x305x15x15 ( 106 Kg/m.) ย 9m.bks steel นน 954 kg.=บาท

21.3 ราคาH 300x305x15x15 ( 106 Kg/m.) ย 12m.bks steel นน 1,272 kg.=บาท

รุ่น H 300x300 น้ำหนัก 106 Kg/m.ราคา

22.ราคาH 304x301x11x17mm.bks steel นน  106.00 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

22.1 ราคาH 304x301x11x17 ( 106Kg/m.) ย 6m.bks steel นน 636 kg.= บาท

22.2 ราคาH 304x301x11x17 ( 106Kg/m.) ย 9m.bks steel นน  954 kg.= บาท

22.3 ราคาH 304x301x11x17 ( 106Kg/m.) ย 12m.bks steel นน  1,272 kg.= บาท

รุ่น H 350x250 น้ำหนัก 69.2 Kg/m.ราคา

23.ราคาH 336x249x8x12mm.bks steel นน 69.20 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

23.1 ราคาH 336x249x8x12 ( 69.2 Kg/m.) ย 6m. bks steel นน 415.2 kg.= บาท

23.2 ราคาH 336x249x8x12 ( 69.2 Kg/m.) ย 9m. bks steel นน 622.8 kg.= บาท

23.3 ราคาH 336x249x8x12 ( 69.2 Kg/m.) ย 12m. bks steel นน 830.4 kg.= บาท

รุ่น H 350x350 น้ำหนัก 106 Kg/m.ราคา

24.ราคาH 338x351x13x13mm.bks steel นน  106.00 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

24.1 ราคาH 338x351x13x13 ( 106.00 kg/m.)ยาว6m. bks steel นน636Kg.=บาท

24.2 ราคาH 338x351x13x13 ( 106.00 kg/m.)ยาว6m. bks steel นน954Kg.=บาท 

24.3 ราคาH 338x351x13x13 ( 106.00 kg/m.)ยาว6m. bks steel นน1,272Kg.=บาท 

รุ่น H 350x250 น้ำหนัก 79.7 Kg/m.ราคา

25.ราคาH 340x250x9x14mm.bks steel นน 79.70 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

25.1 ราคาH 340x250x9x14 ( 79.7 kg/m.) ยาว6m. bks steel นน 478.2 Kg.=บาท

25.2 ราคาH 340x250x9x14 ( 79.7 kg/m.) ยาว9m. bks steel นน 717.3 Kg.=บาท

25.3 ราคาH 340x250x9x14 ( 79.7 kg/m.) ยาว12m. bks steel นน 956.4 Kg.=บาท

รุ่น H 350x350 น้ำหนัก 115 Kg/m.ราคา

26.ราคาH 344x348x10x16mm.bks steel นน 115 kg/m .  

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

26.ราคาH 344x348x10x16 ( 115Kg/m.) ยาว 6m.bks steel นน 690 Kg.=บาท

26.ราคาH 344x348x10x16 ( 115Kg/m.) ยาว 9m.bks steel นน 1,035 Kg.=บาท

26.ราคาH 344x348x10x16 ( 115Kg/m.) ยาว 12m.bks steel นน 1,380 Kg.=บาท

รุ่น H 350x350 น้ำหนัก 131 Kg/m.ราคา

27.ราคาH 344x354x16x16mm.bks steel นน 131 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

27.1 ราคาH 344x354x16x16( 131 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 786 Kg.=บาท

27.2 ราคาH 344x354x16x16( 131 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,179 Kg.=บาท

27.3 ราคาH 344x354x16x16( 131 Kg/m.)ยาว12m.bks steel นน 1,572 Kg.=บาท

รุ่น H 350x175 น้ำหนัก 41.4 Kg/m.ราคา

28.ราคาH 346x174x6x9mm.bks steel นน  41.40 Kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

28.1 ราคาH 346x174x6x9( 41.4 Kg/m.) ยาว 6m. bks steel นน 248.4 Kg.=บาท 

28.2 ราคาH 346x174x6x9( 41.4 Kg/m.) ยาว 9m. bks steel นน 372.6 Kg.=บาท

28.3 ราคาH 346x174x6x9( 41.4 Kg/m.) ยาว 12m. bks steel นน 496.8 Kg.=บาท

รุ่น H 350x175 น้ำหนัก 49.6 Kg/m.ราคา

29.ราคา H 350x175x7x11mm.bks steel นน  49.60 Kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

29.1 ราคา H 350x175x7x11 ( 49.6 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 297.6  Kg.=บาท 

29.2 ราคา H 350x175x7x11 ( 49.6 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 446.4  Kg.=บาท 

29.3 ราคา H 350x175x7x11 ( 49.6 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน  595.5 Kg.=บาท

รุ่น H 350x350 ( 137 Kg/m.)

8.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  bks steel นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  บาท นน 822กก.

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  บาท นน 1,233กก.

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ย 12เมตร bks steel  บาท นน 1,644กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 350x350 น้ำหนัก 156 Kg/m.ราคา

30.ราคา H 350x357x19x19mm.bks steel นน  156 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

30.1 ราคา H 350x357x19x19 (156Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 936 kg.= บาท

30.2 ราคา H 350x357x19x19 (156Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,404 kg.= บาท 

30.3 ราคา H 350x357x19x19 (156Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,872 kg.= บาท

รุ่น H 350x175 น้ำหนัก 57.8 Kg/m.ราคา

31.ราคาH 354x176x8x13mm.bks steel นน  57.80 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

31.1 ราคาH 354x176x8x13 ( 57.8Kg./m.) ยาว 6m.bks steel นน 346.8 Kg.=บาท 

31.2 ราคาH 354x176x8x13 ( 57.8Kg./m.) ยาว 9m.bks steel นน 520.2 Kg.=บาท

31.3 ราคาH 354x176x8x13 ( 57.8Kg./m.) ยาว 12m.bks steel นน 693.6 Kg.=บาท

รุ่น H 400x300 น้ำหนัก 94.3 Kg/m.ราคา

32.ราคาH 386x299x9x14mm.bks steel นน  94.30 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

32.1 ราคาH 386x299x9x14 ( 94.3 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน  565.8 Kg=บาท 

32.2 ราคาH 386x299x9x14 ( 94.3Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 848.7  Kg=บาท

32.3 ราคาH 386x299x9x14 ( 94.3Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,131.6  Kg=บาท

รุ่น H 400x400 น้ำหนัก 140 Kg/m.ราคา

33.ราคาH 388x402x15x15mm.bks steel นน 140 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

33.1 ราคาH 388x402x15x15 ( 140 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 840 Kg.=บาท

33.2 ราคาH 388x402x15x15 ( 140 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,260 Kg.=บาท

33.3 ราคาH 388x402x15x15 ( 140 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,680 Kg.=บาท

รุ่น H 400x300 น้ำหนัก 107 Kg/m.ราคา

34.ราคาH 390x300x10x16mm.bks steel นน 107.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

34.1 ราคาH 390x300x10x16 ( 107Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 642 Kg.=บาท

34.2 ราคาH 390x300x10x16 ( 107Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 963 Kg.=บาท

34.3 ราคาH 390x300x10x16 ( 107Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,284 Kg.=บาท

รุ่น H 400x400 น้ำหนัก 147 Kg/m.ราคา

35.ราคาH 394x398x11x18mm.bks steel นน  147 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

35.1 ราคาH 394x398x11x18 ( 147Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 882 Kg.=บาท

35.2 ราคาH 394x398x11x18 ( 147Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,323 Kg.=บาท

35.3 ราคาH 394x398x11x18 ( 147Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,764 Kg.=บาท

รุ่น H 400x200 น้ำหนัก 56.6 Kg/m.ราคา

36.ราคาH 396x199x7x11mm.bks steel นน  56.60 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

36.1 ราคาH 396x199x7x11 ( 56.6Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 339.6 Kg.=บาท

36.2 ราคาH 396x199x7x11 ( 56.6Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 509.4 Kg.=บาท

36.3 ราคาH 396x199x7x11 ( 56.6Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 679.2 Kg.=บาท

รุ่น H 400x200 น้ำหนัก 66 Kg/m.ราคา

37.ราคาH 400x200x8x13mm.bks steel นน 66.00 Kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

37.1 ราคาH 400x200x8x13 ( 66 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 396 Kg.=บาท 

37.2 ราคาH 400x200x8x13 ( 66 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 594 Kg.=บาท

37.3 ราคาH 400x200x8x13 ( 66 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 792 Kg.=บาท

รุ่น H 400x400 ( 172 Kg/m.)

9.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21 bks steel   นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 6 เมตร bks steel บาท นน 1,032กก.

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 9 เมตร bks steel  บาท นน 1,548กก.

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 12 เมตร bks steel  บาท นน 2,064กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

รุ่น H 400x400 น้ำหนัก 172 Kg/m.ราคา

38.ราคาH 400x408x21x21mm.bks steel นน  172.00 Kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

38.1 ราคาH 400x408x21x21 ( 172Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,032 Kg.=บาท 

38.2 ราคาH 400x408x21x21 ( 172Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,548 Kg.=บาท

38.3 ราคาH 400x408x21x21 ( 172Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,064 Kg.=บาท

รุ่น H 400x200 น้ำหนัก 75.5 Kg/m.ราคา

39.ราคาH 404x201x9x15mm.bks steel นน  75.50 Kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

39.1 ราคาH 404x201x9x15 ( 75.5Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 453 Kg.=บาท 

39.2 ราคาH 404x201x9x15 ( 75.5Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 679.5 Kg.=บาท

39.3 ราคาH 404x201x9x15 ( 75.5Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 906 Kg.=บาท

รุ่น H 400x400 น้ำหนัก 107 Kg/m.ราคา

40.ราคาH 414x405x18x28mm.bks steel นน  232.00 Kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

40.1 ราคาH 414x405x18x28 ( 232Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน  1,392 Kg.=บาท

40.2 ราคาH 414x405x18x28 ( 232Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 2,088 Kg.=บาท

40.3 ราคาH 414x405x18x28 ( 232Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,784 Kg.=บาท

รุ่น H 450x300 น้ำหนัก 106 Kg/m.ราคา

41.ราคาH 434x299x10x15mm.bks steel นน  106.00 Kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

41.1 ราคาH 434x299x10x15 ( 106 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 636 Kg.=บาท

41.2 ราคาH 434x299x10x15 ( 106 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 954 Kg.=บาท

41.3 ราคาH 434x299x10x15 ( 106 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,272 Kg.=บาท

รุ่น H 450x300 น้ำหนัก 124 Kg/m.ราคา

42.ราคาH 440x300x11x18mm.bks steel นน  124.00 Kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

42.1 ราคาH 440x300x11x18 ( 124 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 744 Kg.=บาท

42.2 ราคาH 440x300x11x18 ( 124 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,116 Kg.=บาท

42.3 ราคาH 440x300x11x18 ( 124 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,488 Kg.=บาท

รุ่น H 450x200 น้ำหนัก 66.2 Kg/m.ราคา

43.ราคาH 446x199x8x12mm.bks steel นน  66.20 Kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

43.1 ราคาH 446x199x8x12 ( 66.2 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 397.2 Kg.=บาท

43.2 ราคาH 446x199x8x12 ( 66.2 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 595.8 Kg.=บาท 

43.3 ราคาH 446x199x8x12 ( 66.2 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 794.4 Kg.=บาท

รุ่น H 450x300 น้ำหนัก 145 Kg/m.ราคา

44.ราคาH 446x302x13x21mm.bks steel นน  145.00 Kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 

44.1 ราคาH 446x302x13x21 (145 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 870 Kg.=บาท

44.2 ราคาH 446x302x13x21 (145 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,305 Kg.=บาท

44.3 ราคาH 446x302x13x21 (145 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,740 Kg.=บาท

รุ่น H 450x200 น้ำหนัก 76 Kg/m.ราคา

45.ราคา H 450x200x9x14mm.bks steel นน  76 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

45.1 ราคา H 450x200x9x14 ( 76 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 456 Kg.=บาท

45.2 ราคา H 450x200x9x14 ( 76 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 684 Kg.=บาท

45.3 ราคา H 450x200x9x14 ( 76 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 912 Kg.=บาท

รุ่น H 450x200 น้ำหนัก 88.9 Kg/m.ราคา

46.ราคา H 456x201x10x17mm.bks steel นน  88.90 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

46.1 ราคา H 456x201x10x17 ( 88.9 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 533.4 Kg.=บาท

46.2 ราคา H 456x201x10x17 ( 88.9 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 800.1 Kg.=บาท

46.3 ราคา H 456x201x10x17 ( 88.9 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน  1,066.8 Kg.=บาท

รุ่น H 500x300 น้ำหนัก 114 Kg/m.ราคา

47.ราคา H 482x300x11x15mm.bks steel นน 114. Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

47.1 ราคา H 482x300x11x15 (114 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 684 Kg.=บาท

47.2 ราคา H 482x300x11x15 (114 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,026 Kg.=บาท

47.3 ราคา H 482x300x11x15 (114 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,368 Kg.=บาท

รุ่น H 500x300 น้ำหนัก 128 Kg/m.ราคา

48.ราคา H 488x300x11x18mm.bks steel นน  128 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

48.1 ราคา H 488x300x11x18 ( 128 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 768 Kg.=บาท

48.2 ราคา H 488x300x11x18 ( 128 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,152 Kg.=บาท

48.3 ราคา H 488x300x11x18 ( 128 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,536 Kg.=บาท

รุ่น H 500x300 น้ำหนัก 150 Kg/m.ราคา

49.ราคาH 494x302x13x21mm.bks steel นน  150.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

49.1 ราคาH 494x302x13x21 (150 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 900 Kg.=บาท

49.2 ราคาH 494x302x13x21 (150 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,350 Kg.=บาท

49.3 ราคาH 494x302x13x21 (150 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,800 Kg.=บาท

รุ่น H 500x200 น้ำหนัก 79.5 Kg/m.ราคา

50.ราคาH 496x199x9x14mm.bks steel นน  79.50 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

50.1 ราคาH 496x199x9x14 ( 79.5 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 477 Kg.=บาท

50.2 ราคาH 496x199x9x14 ( 79.5 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 715.5 Kg.=บาท

50.3 ราคาH 496x199x9x14 ( 79.5 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 954 Kg.=บาท

รุ่น H 500x200 น้ำหนัก 89.6 Kg/m.ราคา

51.ราคาH 500x200x10x16mm.bks steel นน  89.60 Kg/m.   

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

51.1 ราคาH 500x200x10x16 ( 89.6 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 537.6 Kg.=บาท

51.2 ราคาH 500x200x10x16 ( 89.6 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 806.4 Kg.=บาท

51.3 ราคาH 500x200x10x16 ( 89.6 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,075.2 Kg.=บาท

รุ่น H 500x200 น้ำหนัก 103 Kg/m.ราคา

52.ราคาH 506x201x11x19mm.bks steel นน 103.00 Kg/m.   

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

52.1 ราคาH 506x201x11x19 (103 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 618 Kg.=บาท

52.2 ราคาH 506x201x11x19 (103 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 927 Kg.=บาท

52.3 ราคาH 506x201x11x19 (103 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,236 Kg.=บาท

รุ่น H 600x300 น้ำหนัก 137 Kg/m.ราคา

53.ราคาH 582x300x12x17mm.bks steel นน  137.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

53.1 ราคาH 582x300x12x17 ( 137 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 822 Kg.=บาท

53.2 ราคาH 582x300x12x17 ( 137 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,233 Kg.=บาท

53.3 ราคาH 582x300x12x17 ( 137 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,644 Kg.=บาท

รุ่น H 600x300 น้ำหนัก 151 Kg/m.ราคา

54.ราคาH 588x300x12x20mm.bks steel นน  151.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

54.1 ราคาH 588x300x12x20 ( 151 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 906 Kg.=บาท

54.2 ราคาH 588x300x12x20 ( 151 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,359 Kg.=บาท

54.3 ราคาH 588x300x12x20 ( 151 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,812 Kg.=บาท

รุ่น H 600x300 น้ำหนัก 175 Kg/m.ราคา

55.ราคาH 594x302x14x23mm.bks steel นน  175.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

55.1 ราคาH 594x302x14x23 ( 175 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,050 Kg.=บาท

55.2 ราคาH 594x302x14x23 ( 175 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,575 Kg.=บาท

55.3 ราคาH 594x302x14x23 ( 175 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,100 Kg.=บาท

รุ่น H 600x200 น้ำหนัก 94.6 Kg/m.ราคา

56.ราคาH 596x199x10x15mm.bks steel นน  94.60 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

56.1 ราคาH 596x199x10x15 ( 94.6 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 567.6 Kg.=บาท

56.2 ราคาH 596x199x10x15 ( 94.6 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 851.4 Kg.=บาท

56.3 ราคาH 596x199x10x15 ( 94.6 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,135.2 Kg.=บาท

รุ่น H 600x200 น้ำหนัก 106 Kg/m.ราคา

57.ราคาH 600x200x11x17mm.bks steel นน  106.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

57.1 ราคาH 600x200x11x17 ( 106 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 636 Kg.=บาท

57.2 ราคาH 600x200x11x17 ( 106 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 954 Kg.=บาท

57.3 ราคาH 600x200x11x17 ( 106 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,272 Kg.=บาท

รุ่น H 600x200 น้ำหนัก 120 Kg/m.ราคา

58.ราคาH 606x201x12x20mm.bks steel นน 120.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

58.1 ราคาH 606x201x12x20 ( 120Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 720 Kg.=บาท 

58.2 ราคาH 606x201x12x20 ( 120Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,080 Kg.=บาท

58.3 ราคาH 606x201x12x20 ( 120Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,440 Kg.=บาท

รุ่น H 600x200 น้ำหนัก 134 Kg/m.ราคา

59.ราคาH 612x202x13x23mm.bks steel นน 134.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

59.1 ราคาH 612x202x13x23 ( 134 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 804 Kg.=บาท

59.2 ราคาH 612x202x13x23 ( 134 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,206 Kg.=บาท

59.3 ราคาH 612x202x13x23 ( 134 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 1,608 Kg.=บาท

รุ่น H 700x300 น้ำหนัก 166 Kg/m.ราคา

60.ราคาH 692x300x13x20mm.bks steel นน 166.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

60.1 ราคาH 692x300x13x20 ( 166Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน996Kg.=บาท

60.2 ราคาH 692x300x13x20 ( 166Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน1,494 Kg.=บาท

60.3 ราคาH 692x300x13x20 ( 166Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน1,992 Kg.=บาท

รุ่น H 700x300 น้ำหนัก 185 Kg/m.ราคา

61.ราคา700x300x13x24mm.bks steel นน  185.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

61.1 ราคา700x300x13x24 ( 185 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน1,110 Kg.=บาท

61.2 ราคา700x300x13x24 ( 185 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน1,665 Kg.=บาท

61.3 ราคา700x300x13x24 ( 185 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน2,220 Kg.=บาท

รุ่น H 800x300 น้ำหนัก 191 Kg/m.ราคา

62.ราคา792x300x14x22mm.bks steel นน  191.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

62.1 ราคา792x300x14x22 ( 191Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,146 Kg.=บาท

 62.2 ราคา792x300x14x22 ( 191Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,719 Kg.=บาท

62.3 ราคา792x300x14x22 ( 191Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,292 Kg.=บาท

 

รุ่น H 800x300 น้ำหนัก 210 Kg/m.ราคา

63.ราคาH 800x300x14x26mm.bks steel นน  210.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

63.1 ราคาH 800x300x14x26 ( 210Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,260 Kg.=บาท

63.2 ราคาH 800x300x14x26 ( 210Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,890 Kg.=บาท

63.3 ราคาH 800x300x14x26 ( 210Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,520 Kg.=บาท

รุ่น H 900x300 น้ำหนัก 213 Kg/m.ราคา

64.ราคาH 890x299x15x23mm.bks steel นน  213.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

64.1 ราคาH 890x299x15x23 ( 213 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,278 Kg.=บาท

64.2 ราคาH 890x299x15x23 ( 213 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 1,917 Kg.=บาท

64.3 ราคาH 890x299x15x23 ( 213 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,556 Kg.=บาท

รุ่น H 900x300 น้ำหนัก 243 Kg/m.ราคา

65.ราคาH 900x300x16x28mm.bks steel นน 243.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

65.1 ราคาH 900x300x16x28 ( 243 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,458 Kg.=บาท

65.2 ราคาH 900x300x16x28 ( 243 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 2,187 Kg.=บาท

65.3 ราคาH 900x300x16x28 ( 243 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 2,916 Kg.=บาท

รุ่น H 900x300 น้ำหนัก 286 Kg/m.ราคา

66.ราคาH 912x302x18x34mm.bks steel นน  286.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

66.1 ราคาH 912x302x18x34 ( 286 Kg/m.)ยาว 6m.bks steel นน 1,716 Kg.=บาท

66.2 ราคาH 912x302x18x34 ( 286 Kg/m.)ยาว 9m.bks steel นน 2,574 Kg.=บาท

66.3 ราคาH 912x302x18x34 ( 286 Kg/m.)ยาว 12m.bks steel นน 3,432 Kg.=บาท

 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand