เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาH ราคาไวด์แฟรงค์.

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

ราคาH ราคาเอชบีม

ราคาไวร์แฟรงค์

ราคาไวร์แฟรงค์ 

โทรสั่งH 095-232-6296   bks steel

..............................................................................................................

1. ราคาเหล็กH 100 x 50 x 5 x 7 mm.นน 9.30 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296    bks steel

1.1 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 6m.bks steel นน 55.8 Kg.= บาท

1.2 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 9m.bks steel นน 83.7 Kg.=  บาท

1.3 ราคาH 100x50x5x7 ยาว 12m.bks steel นน 111.6 Kg.=  บาท

2.ราคาเหล็ก H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296    bks steel

2.1ราคา H 148x100x6x9 ยาว 6m.bks steel นน 126.6 Kg.=  บาท

2.2ราคา H 148x100x6x9 ยาว 9m.bks steel นน 189.9 Kg.=  บาท

2.3ราคา H 148x100x6x9 ยาว 12m.bks steel นน 253.2 Kg.=  บาท

3.ราคาเหล็ก H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.     

โทรสั่ง  095-232-6296    bks steel

3.1 ราคา H 150x75x5x7 ยาว 6m.bks steel นน 84 Kg.=  บาท

3.2 ราคา H 150x75x5x7 ยาว 9m.bks steel นน 126 Kg.= บาท

3.3 ราคา H 150x75x5x7 ยาว 12m.bks steel นน 168 Kg.=  บาท

4.ราคาเหล็ก H 175x90x5x8  mm. bks steel นน 18.10 kg/m. พิเศษ

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 4.1 ราคาH 175x90x5x8 ยาว 6m.bks steel นน 108.6 Kg.= บาท

4.2 ราคาH 175x90x5x8 ยาว 9m.bks steel นน 162.9 Kg.=  บาท

4.3 ราคาH 175x90x5x8 ยาว 12m.bks steel นน 217.2Kg.=  บาท

5.ราคาเหล็ก H 194x150x6x9 mm. bks steel นน  30.60 kg/m.    

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

5.1 ราคาH 194x150x6x9 ยาว 6m.bks steel นน  183.6 Kg.=  บาท

5.2 ราคาH 194x150x6x9 ยาว 9m.bks steel นน  275.4 Kg.=  บาท

5.3 ราคาH 194x150x6x9ยาว 12m.bks steel นน 367.2 Kg.= บาท 

เรียกรุ่น H200x100

6. ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mm.bks steel นน นน.18.20Kg/m.พิเศษ

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

6.1 ราคาH 198x99x4.5x7 ยาว 6m.bks steel นน 109.2 Kg.=  บาท

6.2 ราคาH 198x99x4.5x7 ยาว 9m.bks steel นน 163.8 Kg.=  บาท

6.3 ราคาH 198x99x4.5x7ยาว 12m.bks steel นน 218.4 Kg.=บาท

  7. ราคาเหล็กH 200x100x5.5x8mm.bks steel นน นน.21.30 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 7.1ราคาH 200x100x5.5x8ยาว 6m.bks steel นน 127.8 Kg.=  บาท 

 7.2 ราคาH 200x100x5.5x8 ยาว 9m.bks steel นน 191.7 Kg.=  บาท

 7.3 ราคาH 200x100x5.5x8ยาว 12m.bks steel นน 255.6 Kg.= บาท

8.ราคาเหล็กH 200x204x12x12mm. bks steel นน 56.20 kg/m.พิเศษ

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

8.1 ราคาH 200x204x12x12ยาว 6m.bks steel นน  337.2 Kg.= บาท

8.2 ราคาH 200x204x12x12ยาว 9m.bks steel นน 505.8 Kg.=บาท

8.3 ราคาH 200x204x12x12ยาว12m.bks steel นน 674.4 Kg.=บาท

9.ราคาเหล็กH 208x202x10x16 mm.bks steel นน นน.65.70 kg/m.พิเศษ 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

9.1 ราคาH 208x202x10x16ยาว 6m.bks steel นน 394.2 Kg.= บาท

9.2 ราคาH 208x202x10x16ยาว 9m.bks steel นน 591.3 Kg.= บาท

9.3 ราคาH 208x202x10x16ยาว12m.bks steel นน 788.4 Kg.=บาท

10.ราคาเหล็กH 244x175x7x11mm.bks steel นน นน.44.10 kg/m.Qp

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

10.1 ราคาH 244x175x7x11ยาว 6m.bks steel นน  264.6 Kg.=  บาท

10.2 ราคาH 244x175x7x11ยาว9m.bks steel นน 396.9 Kg.=  บาท

10.3 ราคาH 244x175x7x11ยาว12m.bks steel นน 529.2 Kg.=บาท

11.ราคาเหล็กH 244x252x11x11mm.bks steel นน นน.64.40kg/m.พิเศษ   

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

11.1ราคาH 244x252x11x11ย 6m.bks steel นน 386.4kg/m.=บาท 

11.2ราคาH 244x252x11x11ย 9m.bks steel นน 579.6kg/m.=บาท 

11.3ราคาH 244x252x11x11ย12m.bks steel นน 772.8kg/m.=บาท

12.ราคาเหล็กH 248x124x5x8mm. bks steel นน นน. 25.70 kg/m.    

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

12.1 ราคาH 248x124x5x8ยาว 6m.bks steel นน 154.2kg/m.=บาท

12.2 ราคาH 248x124x5x8ยาว 9m.bks steel นน 231.3kg/m.=บาท

12.3 ราคาH 248x124x5x8ยาว 12m.bks steel นน 308.4kg/m.=บาท

13.ราคาเหล็กH 248x249x8x13mm. bks steel นน  66.50 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

13.1 ราคาH 248x249x8x13ยาว 6m.bks steel นน 399kg/m.=บาท 

13.2 ราคาH 248x249x8x13ย 9m.bks steel นน 598.5kg/m.=บาท

13.3 ราคาH 248x249x8x13ย 12m.bks steel นน 798kg/m.=บาท

14.ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm. bks steel นน  29.60 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

14.1 ราคาH 250x125x6x9ยาว 6m.bks steel นน 177.6kg/m.=บาท

14.2 ราคาH 250x125x6x9ยาว 9m.bks steel นน 266.4kg/m.=บาท

14.3 ราคาH 250x125x6x9ยาว 12m.bks steel นน 355.2kg/m.=บาท

 

15.ราคาเหล็กH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

15.1 ราคาH 294x200x8x12ยาว 6m.bks steel นน 340.8kg/m.=บาท

15.2 ราคาH 294x200x8x12ย 9m.bks steel นน 511.2kg/m.=บาท

15.3 ราคาH 294x200x8x12ย12m.bks steel นน 681.6kg/m.=บาท

16.ราคาเหล็กH 294x302x12x12mm.bks steel นน 84.5 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

16.1 ราคาH 294x302x12x12ย 6m.bks steel นน 507Kg/m.=บาท

16.2 ราคาH 294x302x12x12ย9m.bks steel นน 760.5Kg/m.=บาท

16.3ราคาH294x302x12x12ย12m.bks steel นน 1,014Kg/m.=บาท

17.ราคาเหล็ก H 298x149x5.5x8mm.bks steel นน  32.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel พิเศษ

17.1 ราคาH 298x149x5.5x8ย6m.bks steel นน 192Kg/m.= บาท

17.2 ราคาH 298x149x5.5x8ย9m.bks steel นน 288Kg/m.=  บาท

17.3 ราคาH 298x149x5.5x8ย12m.bks steel นน 384Kg/m.=บาท

 

18.ราคาเหล็ก H 298x201x9x14mm.bks steel นน  65.40 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

18.1 ราคาH 298x201x9x14ย 6m.bks steel นน 392.4Kg/m.=บาท

18.2 ราคาH 298x201x9x14ย 9m.bks steel นน 588.6Kg/m.=บาท

18.3 ราคาH 298x201x9x14ย12m.bks steel นน 784.8Kg/m.=บาท

19.ราคาเหล็ก H 298x299x9x14mm.bks steel นน  87.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel พิเศษ

19.1ราคาH 298x299x9x14ย6m.bks steel นน 522Kg/m.=บาท

19.2ราคาH 298x299x9x14ย9m.bks steel นน 783Kg/m.=บาท

19.3  H 298x299x9x14ย12m.bks steel นน 1,044Kg/m.=าท

 

20.ราคาเหล็ก H 300x150x6.5x9mm.bks steel นน 36.70 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

20.1 ราคาH 300x150x6.5x9ย 6m.bks steel นน 220.2 kg/m.=บาท

20.2 ราคาH 300x150x6.5x9ย 9m.bks steel นน 330.3 kg/m.=บาท

20.3  H 300x150x6.5x9ย 12m.bks steel นน 440.4 kg/m.=บาท

21.ราคาH 300x305x15x15mm.bks steel นน  106.00 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel พิเศษ

21.1 ราคาH 300x305x15x15ย 6m.bks steel นน 636 kg/m.=บาท

21.2 ราคาH 300x305x15x15ย 9m.bks steel นน 954 kg/m.=บาท

21.3 ราคาH 300x305x15x15ย 12m.bks steel นน 1,272 kg/m.=บาท

22.ราคาH 304x301x11x17mm.bks steel นน  106.00 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

22.1 ราคาH 304x301x11x17ย 6m.bks steel นน 220.2 kg/m.= บาท

22.2 ราคาH 304x301x11x17ย 9m.bks steel นน  330.3 kg/m.= บาท

22.3 ราคาH 304x301x11x17ย 12m.bks steel นน  440.4 kg/m.= บาท

23.ราคาH 336x249x8x12mm.bks steel นน 69.20 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

23.1 ราคาH 336x249x8x12ย 6m. bks steel นน 415.2 kg/m.= บาท

23.2 ราคาH 336x249x8x12ย 9m.bks steel นน  622.8 kg/m.= บาท

23.3 ราคาH 336x249x8x12ย 12m.bks steel นน  830.4 kg/m.= บาท

24.ราคาH 338x351x13x13mm.bks steel นน  106.00 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

24.1 ราคาH 338x351x13x13ย 6m. bks steel นน 636 kg/m.= บาท

24.2 ราคาH 338x351x13x13ย 9m.bks steel นน  954 kg/m.= บาท

24.3 ราคาH 338x351x13x13ย 12m. bks steel นน 1,272 kg/m.= บาท

 25.ราคาH 340x250x9x14mm.bks steel นน 79.70 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

25.1 ราคาH 340x250x9x14ย 6m.bks steel นน  478.2 kg/m.=บาท 

25.2 ราคาH 340x250x9x14ย 9m. bks steel นน 717.3 kg/m.=บาท

25.3 ราคาH 340x250x9x14ย 12m.bks steel นน  956.4 kg/m.=บาท

26.ราคาH 344x348x10x16mm.bks steel นน 115 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

26.1 ราคาH 344x348x10x16ย 6m.bks steel นน  690 kg/m.=บาท

26.2 ราคาH 344x348x10x16ย 9m.bks steel นน  1,035 kg/m.=บาท

26.3 ราคาH 344x348x10x16ย 12m.bks steel นน  1,380 kg/m.=บาท

27.ราคาH 344x354x16x16mm.bks steel นน 131 kg/m.  

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

27.1 ราคาH 344x354x16x16ย 6m. bks steel นน 786 kg/m.=บาท  

27.2 ราคาH 344x354x16x16ย 9m. bks steel นน 1,179 kg/m.=บาท

27.3 ราคาH 344x354x16x16ย 12m.bks steel นน  1,572 kg/m.=บาท

28.ราคาH 346x174x6x9mm.bks steel นน  41.40 kg/m.  

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

28.1 ราคาH 346x174x6x9ย 6m.bks steel นน  248.4 kg/m.=บาท

28.2 ราคาH 346x174x6x9ย 9m.bks steel นน  372.6 kg/m.=บาท

28.3 ราคาH 346x174x6x9ย 12m.bks steel นน  496.8 kg/m.=บาท

29.ราคา H 350x175x7x11mm.bks steel นน  49.60 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

29.1 ราคา H 350x175x7x11ย 6m. bks steel นน 297.6 kg/m.=บาท

29.2 ราคา H 350x175x7x11ย 9m. bks steel นน 446.4 kg/m.=บาท

29.3 ราคา H 350x175x7x11ย 12m.bks steel นน  595.5 kg/m.=บาท

30.ราคา H 350x357x19x19mm.bks steel นน  156 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

30.1 ราคา H 350x357x19x19ย 6m.bks steel นน  936 kg/m.=บาท

30.2 ราคา H 350x357x19x19ย 9m.bks steel นน  1,404 kg/m.=บาท

30.3 ราคา H 350x357x19x19ย 12m.bks steel นน  1,872 kg/m.=บาท

31.ราคาH 354x176x8x13mm.bks steel นน  57.80 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

31.1 ราคาH 354x176x8x13ย 6m. bks steel นน 346.8 Kg/m.=บาท

31.2 ราคาH 354x176x8x13ย 9m. bks steel นน 520.2 Kg/m.=บาท

31.3 ราคาH 354x176x8x13ย 12m.bks steel นน  693.6 Kg/m.=บาท

32.ราคาH 386x299x9x14mm.bks steel นน  94.30 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

32.1 ราคาH 386x299x9x14ย 6m. bks steel นน 565.8 Kg/m.=บาท

32.2 ราคาH 386x299x9x14ย 9m. bks steel นน 848.7 Kg/m.=บาท

32.3 ราคาH 386x299x9x14ย 12m. bks steel นน 1,131.6 Kg/m.=บาท

33.ราคาH 388x402x15x15mm.bks steel นน 140 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

33.1 ราคาH 388x402x15x15ย 6m. bks steel นน 840 Kg/m.=บาท

33.2 ราคาH 388x402x15x15ย 9m.bks steel นน  1,260 Kg/m.=บาท

33.3 ราคาH 388x402x15x15ย 12m. bks steel นน 1,680 Kg/m.=บาท

34.ราคาH 390x300x10x16mm.bks steel นน 107.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

34.1 ราคาH 390x300x10x16ย 6m. bks steel นน 642 Kg/m.=บาท

34.2 ราคาH 390x300x10x16ย 9m. bks steel นน 963 Kg/m.=บาท

34.3 ราคาH 390x300x10x16ย 12m. bks steel นน 1,284 Kg/m.=บาท

35.ราคาH 394x398x11x18mm.bks steel นน  147 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

35.1 ราคาH 394x398x11x18ย 6m. bks steel นน 882 Kg/m.=บาท

35.2 ราคาH 394x398x11x18ย 9m. bks steel นน 1,323 Kg/m.=บาท

35.3 ราคาH 394x398x11x18ย 12m.bks steel นน  1,764 Kg/m.=บาท

36.ราคาH 396x199x7x11mm.bks steel นน  56.60 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

36.1 ราคาH 396x199x7x11ย 6m. bks steel นน 339.6 Kg/m.=บาท

36.2 ราคาH 396x199x7x11ย 9m.bks steel นน  509.4 Kg/m.=บาท

36.3 ราคาH 396x199x7x11ย 12m. bks steel นน 679.2 Kg/m.=บาท

37.ราคาH 400x200x8x13mm.bks steel นน 66.00 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

37.1 ราคาH 400x200x8x13ย 6m. bks steel นน 396 kg/m.=บาท

37.2 ราคาH 400x200x8x13ย 9m. bks steel นน 594 kg/m.=บาท

37.3 ราคาH 400x200x8x13ย 12m.bks steel นน  792 kg/m.=บาท

38.ราคาH 400x408x21x21mm.bks steel นน  172.00 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

38.1 ราคาH 400x408x21x21ย 6m. bks steel นน 1,032 kg/m.=บาท

38.2 ราคาH 400x408x21x21ย 9m. bks steel นน 1,548 kg/m.=บาท

38.3 ราคาH 400x408x21x21ย 12m.bks steel นน  2,064 kg/m.=บาท

39.ราคาH 404x201x9x15mm.bks steel นน  75.50 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

39.1 ราคาH 404x201x9x15ย 6m. bks steel นน 453 kg/m.=บาท

39.2 ราคาH 404x201x9x15ย 9m. bks steel นน 679.5 kg/m.=บาท

39.3 ราคาH 404x201x9x15ย 12m. bks steel นน 906 kg/m.=บาท

40.ราคาH 414x405x18x28mm.bks steel นน  232.00 kg/m. 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

40.1 ราคาH 414x405x18x28ย 6m.bks steel นน  1,392 kg/m.=บาท

40.2 ราคาH 414x405x18x28ย 9m.bks steel นน  2,088 kg/m.=บาท

40.3 ราคาH 414x405x18x28ย 12m.bks steel นน  2, 784 kg/m.=บาท

41.ราคาH 434x299x10x15mm.bks steel นน  106.00 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

41.1 ราคาH 434x299x10x15ย 6m.bks steel นน  636 kg/m.=บาท 

41.2 ราคาH 434x299x10x15ย 9m.bks steel นน  954 kg/m.=บาท 

41.3 ราคาH 434x299x10x15ย 12m.bks steel นน  1,272 kg/m.=บาท 

42.ราคาH 440x300x11x18mm.bks steel นน  124.00 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

42.1 ราคาH 440x300x11x18ย 6m. bks steel นน 744 kg/m.=บาท

42.2 ราคาH 440x300x11x18ย 9m. bks steel นน 1,116 kg/m.=บาท

42.3 ราคาH 440x300x11x18ย 12m.bks steel นน  1,488 kg/m.=บาท

43.ราคาH 446x199x8x12mm.bks steel นน  66.20 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

43.1 ราคาH 446x199x8x12ย 6m.bks steel นน  397.2 kg/m.=บาท

43.2 ราคาH 446x199x8x12ย 9m.bks steel นน 595.8 kg/m.=บาท

43.3 ราคาH 446x199x8x12ย 12m.bks steel นน 794.4 kg/m.=บาท

44.ราคาH 446x302x13x21mm.bks steel นน  145.00 kg/m. 

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

44.1 ราคาH 446x302x13x21ย 6m.bks steel นน  870 kg/m.=บาท

44.2 ราคาH 446x302x13x21ย 9m. bks steel นน 1,305 kg/m.=บาท

44.3 ราคาH 446x302x13x21ย 12m.bks steel นน  1,740 kg/m.=บาท

45.ราคา H 450x200x9x14mm.bks steel นน  76 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

45.1 ราคา H 450x200x9x14ย 6m. bks steel นน 456 Kg/m.=บาท

45.2 ราคา H 450x200x9x14ย 9m. bks steel นน 684 Kg/m.=บาท

45.3 ราคา H 450x200x9x14ย 12m. bks steel นน 912 Kg/m.=บาท

46.ราคา H 456x201x10x17mm.bks steel นน  88.90 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

46.1 ราคา H 456x201x10x17ย 6m. bks steel นน 533.4 Kg/m.=บาท

46.2 ราคา H 456x201x10x17ย 9m.bks steel นน  800.1 Kg/m.=บาท

46.3 ราคา H 456x201x10x17ย 12m. bks steel นน 1,066.8 Kg/m.=บาท

47.ราคา H 482x300x11x15mm.bks steel นน 114. Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

47.1 ราคา H 482x300x11x15ย 6m. bks steel นน 684 Kg/m.=บาท

47.2 ราคา H 482x300x11x15ย 9m. bks steel นน 1,026 Kg/m.=บาท

47.3 ราคา H 482x300x11x15ย 12m.bks steel นน  1,368 Kg/m.=บาท

48.ราคา H 488x300x11x18mm.bks steel นน  128 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

48.1 ราคา H 482x300x11x18ย 6m.  bks steel นน 768Kg/m.=บาท

48.2 ราคา H 482x300x11x18ย 9m.  bks steel นน 1,152Kg/m.=บาท

48.3 ราคา H 482x300x11x18ย 12m.bks steel นน  1,536Kg/m.=บาท

49.ราคาH 494x302x13x21mm.bks steel นน  150.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

49.1 ราคา H 494x302x13x21ย 6m. bks steel นน 900 Kg/m.=บาท

49.2 ราคา H 494x302x13x21ย 9m.  bks steel นน 1,350Kg/m.=บาท

49.3 ราคา H 494x302x13x21ย 12m. bks steel นน 1,800Kg/m.=บาท

50.ราคาH 496x199x9x14mm.bks steel นน  79.50 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

50.1 ราคา H 496x199x9x14ย 6m. bks steel นน 477 Kg/m.=บาท

50.2 ราคา H 496x199x9x14ย 9m. bks steel นน 715.5 Kg/m.=บาท

50.3 ราคา H 496x199x9x14ย 12m. bks steel นน 954 Kg/m.=บาท

51.ราคาH 500x200x10x16mm.bks steel นน  89.60 kg/m.   

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

51.1 ราคา H 500x200x10x16ย 6m. bks steel นน 537.6 Kg/m.=บาท

51.2 ราคา H 500x200x10x16ย 9m. bks steel นน 806.4 Kg/m.=บาท

51.3 ราคา H 500x200x10x16ย 12m. bks steel นน 1,075.2 Kg/m.=บาท

52.ราคาH 506x201x11x19mm.bks steel นน 103.00 kg/m.   

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

52.1 ราคา H 506x201x11x19ย 6m. bks steel นน 618 Kg/m.=บาท

52.2 ราคา H 506x201x11x19ย 9m.bks steel นน  927 Kg/m.=บาท

52.3 ราคา H 506x201x11x19ย 12m. bks steel นน 1,236 Kg/m.=บาท

53.ราคาH 582x300x12x17mm.bks steel นน  137.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

53.1 ราคา H 582x300x12x17ย 6m.bks steel นน  822 Kg/m.=บาท

53.2 ราคา H 582x300x12x17ย 9m.bks steel นน  1,233 Kg/m.=บาท

53.3 ราคา H 582x300x12x17ย 12m. bks steel นน 1,644 Kg/m.=บาท

54.ราคาH 588x300x12x20mm.bks steel นน  151.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

54.1 ราคา H 588x300x12x20ย 6m. bks steel นน 906 Kg/m.=บาท

54.2 ราคา H 588x300x12x20ย 9m. bks steel นน 1,359 Kg/m.=บาท

54.3 ราคา H 588x300x12x20ย 12m.bks steel นน  1,812 Kg/m.=บาท

55.ราคาH 594x302x14x23mm.bks steel นน  175.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

55.1 ราคา H 594x302x14x23ย 6m.bks steel นน  1,050 Kg/m.=บาท

55.2 ราคา H 594x302x14x23ย 9m.bks steel นน  1,575 Kg/m.=บาท

55.3 ราคา H 594x302x14x23ย 12m.bks steel นน  2,100 Kg/m.=บาท

56.ราคาH 596x199x10x15mm.bks steel นน  94.60 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

56.1 ราคา H 596x199x10x15ย 6m. bks steel นน 567.6 Kg/m.=บาท

56.2 ราคา H 596x199x10x15ย 9m.bks steel นน  851.4 Kg/m.=บาท

56.3 ราคา H 596x199x10x15ย 12m. bks steel นน 1,135.2 Kg/m.=บาท

57.ราคาH 600x200x11x17mm.bks steel นน  106.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

57.1 ราคา H 600x200x11x17ย 6m.bks steel นน  636 Kg/m.=บาท

57.2 ราคา H 600x200x11x17ย 9m.bks steel นน  954 Kg/m.=บาท

57.3 ราคา H 600x200x11x17ย 12m. bks steel นน 1,272 Kg/m.=บาท

58.ราคาH 606x201x12x20mm.bks steel นน 120.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

58.1 ราคา H 606x201x12x20ย 6m. bks steel นน 720 Kg/m.=บาท

58.2 ราคา H 606x201x12x20ย 9m. bks steel นน 1,080 Kg/m.=บาท

58.3 ราคา H 606x201x12x20ย 12m. bks steel นน 1,440 Kg/m.=บาท

59.ราคาH 612x202x13x23mm.bks steel นน 134.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

59.1 ราคา H 612x202x13x23ย 6m.bks steel นน  804 Kg/m.=บาท

59.2 ราคา H 612x202x13x23ย 9m.bks steel นน  1,206 Kg/m.=บาท

59.3 ราคา H 612x202x13x23ย 12m. bks steel นน 1,608 Kg/m.=บาท

60.ราคาH 692x300x13x20mm.bks steel นน 166.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

60.1 ราคา H 692x300x13x20ย 6m.bks steel นน  996 Kg/m.=บาท

60.2 ราคา H 692x300x13x20ย 9m. bks steel นน 1,494 Kg/m.=บาท

60.3 ราคา H 692x300x13x20ย 12m. bks steel นน 1,992 Kg/m.=บาท

61.ราคา700x300x13x24mm.bks steel นน  185.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

61.1 ราคา H 700x300x13x24ย 6m. bks steel นน 1,110 Kg/m.=บาท

61.2 ราคา H 700x300x13x24ย 9m. bks steel นน 1,665 Kg/m.=บาท

61.3 ราคา H 700x300x13x24ย 12m. bks steel นน 2,220 Kg/m.=บาท

62.ราคา792x300x14x22mm.bks steel นน  191.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

62.1 ราคา H 792x300x14x22ย 6m. bks steel นน 1,146 Kg/m.=บาท

62.2 ราคา H 792x300x14x22ย 9m. bks steel นน 1,719 Kg/m.=บาท

62.3 ราคา H 792x300x14x22ย 12m.bks steel นน  2,292 Kg/m.=บาท

 

63.ราคาH 800x300x14x26mm.bks steel นน  210.00 Kg/m.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

63.1 ราคา H 800x300x14x26ย 6m. bks steel นน 1,260 Kg/m.=บาท

63.2 ราคา H 800x300x14x26ย 9m. bks steel นน 1,890 Kg/m.=บาท

63.3 ราคา H 800x300x14x26ย 12m.bks steel นน  2,520 Kg/m.=บาท

64.ราคาH 890x299x15x23mm.bks steel นน  213.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

64.1 ราคา H 890x299x15x23ย 6m. bks steel นน 1,278 Kg/m.=บาท

64.2 ราคา H 890x299x15x23ย 9m. bks steel นน 1,917 Kg/m.=บาท

64.3 ราคา H 890x299x15x23ย 12m.bks steel นน  2,556 Kg/m.=บาท

65.ราคาH 900x300x16x28mm.bks steel นน 243.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

65.1 ราคา H 900x300x16x28ย 6m. bks steel นน 1,458 Kg/m.=บาท

65.2 ราคา H 900x300x16x28ย 9m.bks steel นน  2,187 Kg/m.=บาท

65.3 ราคา H 900x300x16x28ย 12m. bks steel นน 2,916 Kg/m.=บาท

66.ราคาH 912x302x18x34mm.bks steel นน  286.00 Kg/m.

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

66.1 ราคา H 912x302x18x34ย 6m. bks steel นน 1,716 Kg/m.=บาท

66.2 ราคา H 912x302x18x34ย 9m.bks steel นน  2,574 Kg/m.=บาท

66.3 ราคา H 912x302x18x34ย 12m. bks steel นน 3,432 Kg/m.=บาท

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

 

 

 

              โทรสั่งของ 095-232-6296 โทรสั่ง 089-838-4499

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand