เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 ราคาH ราคาไวด์แฟรงค์

ราคาเหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

ราคาH

ราคาไวร์แฟรงค์ 

bks steel โทรสั่งได้เลย 082-954-2286

................................................................................................

......................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 6 เมตร

 

ราคาH ต่อเส้น

....................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 9 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

................................

ราคาH ราคาWf 

ยาว 12 เมตร

ราคาH ต่อเส้น

1. ราคาH 100 x 50 x 5 x 7 mm. นน 9.30 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   บาท  2,180 บาท  2,890 บาท 

2.ราคา H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

  บาท  4,910 บาท    6,540 บาท 

3.ราคา H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.     

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

  บาท  3,260  บาท    4,350 บาท

4.ราคาH 175x90x5x8  mm. นน. 18.10 kg/m. 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   บาท  4,600 บาท 5,980 บาท

5.ราคาH 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.    

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

    บาท    7,440  บาท     9,910 บาท 

6.ราคาH 200x100x5.5x8mm.นน. 21.30 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

    บาท     4,960 บาท    6,610 บาท 

7.ราคาH 200x204x12x12mm. นน. 56.20 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   บาท  16,530 บาท 22,750 บาท

8.ราคาH 208x202x10x16 mm. นน. 65.70 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   บาท 19,320 บาท 26,600 บาท

9.ราคาH 244x175x7x11mm. นน. 44.10 kg/m.   

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   บาท  11,300 บาท    15,060 บาท 

10.ราคาH 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m.    

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

 

    บาท   17,720 บาท  24,450 บาท 

11.ราคาH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m.    

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

    บาท   7,080 บาท 

  9,760 บาท

 

12.ราคา H 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

 บาท  18,300 บาท  25,240 บาท

13.ราคาH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   บาท  7,200 บาท   9,600 บาท 

14.ราคาH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m. 

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

     บาท    13,800 บาท     18,400 บาท 

15.ราคาH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

    บาท   22,450 บาท    29,940 บาท

16.ราคา H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   บาท 8,500 บาท 11,340 บาท

17.ราคาH 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   บาท  17,400 บาท   23,160 บาท

18.ราคาH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

    บาท    29,940 บาท

33,010 บาท

19.ราคาH 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

      บาท  8,920 บาท    11,900 บาท 

20.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

     บาท  29,160 บาท 40,220  บาท

21.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

     บาท 29,180  บาท  40,240 บาท

22.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

    บาท  19,700 บาท 27,140 บาท

23.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

    บาท    30,200 บาท   41,600  บาท
 24.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

    บาท     21,940 บาท  30,240 บาท 

25.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

   บาท   32,730 บาท

45,090 บาท

26.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

    บาท    38,600 บาท    53,100 บาท

27.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m.  

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

     บาท 11,400 บาท   15,710 บาท 

28.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

  บาท  13,650 บาท 18,820 บาท

29.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

     บาท 45,890 บาท 63,200 บาท

30.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

     บาท    16,450 บาท    22,680 บาท

31.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท 27,740 บาท  38,200 บาท

32.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท 41,200 บาท 56,700  บาท

33.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท 31,500 บาท 43,310 บาท

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท  43,240 บาท 59,500 บาท

35.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท  15,600 บาท  21,500 บาท

36.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

      บาท   16,910  บาท     23,400 บาท 

37.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

  บาท  50,600 บาท  69,650 บาท

38.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

 บาท 21,500 บาท 29,610 บาท

39.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

  บาท 68,250  บาท 93,900  บาท

40.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท   บาท   บาท

41.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท   บาท   บาท

42.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

  บาท 19,500  บาท 26,800  บาท

43.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m. 

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

     บาท      บาท      บาท

44.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

     บาท    20,910 บาท    28,840 บาท

45.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท   บาท   บาท

46.ราคา H 482x300x11x15mm.นน. 114.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท   บาท   บาท

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

    บาท    35,220 บาท   48,600 บาท

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

  บาท   บาท   บาท

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

     บาท    21,900  บาท   30,200 บาท

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.   

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

      บาท   24,650 บาท    32,870 บาท 

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m.   

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286 

  บาท   บาท   บาท

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   บาท   37,800 บาท 52,000  บาท

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

    บาท 41,600  บาท   57,300  บาท

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

   บาท  48,140 บาท  66,400 บาท

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

    บาท   26,920  บาท   35,900 บาท

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

 

     บาท     29,160  บาท   40,220 บาท 

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

     บาท 35,290 บาท 48,600 บาท

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m.

bks steel โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286

     บาท    39,410  บาท   54,250 บาท

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

    บาท  47.240 บาท  62,990 บาท

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

      บาท    50,900  บาท      70,200 บาท

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

     บาท   57,980 บาท  79,720 บาท 
 

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

     บาท   63,750  บาท  87,650 บาท

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

     บาท     64,700  บาท 89,250 บาท 

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

      บาท 71,460 บาท    98,350 บาท 

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

bks steel  โทรทรูสั่งได้เลย 082-954-2286  

     บาท     86,820 บาท 119,400 บาท 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 โทร 082-954-2286 

โทร.สั่ง081-735-9191 

โทร.081-806-9954.

โทร.081-887-9449

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand