เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม.

 

 

 

 

 

โทร. 095-232-6296 bks steel 

ราคาเหล็กไอบีม I-Beam ขนาด 

โทร.095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ

.......................................................................................................................................................

ราคาไอบีม I-Beams 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m.

ราคาไอบีม 150x75x5.5x9.5 (น้ำหนัก 17.10 kg/m ) bks steel 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

1.ราคาไอบีม 150x75x5.5x9.5 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 4,200บาท นน 102.6 กก.

2.ราคาไอบีม 150x75x5.5x9.5 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 6,500บาท นน 154.9 กก.

3.ราคาไอบีม 150x75x5.5x9.5 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 8,500บาท นน 205.2 กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 200x100 รุ่นน้ำหนัก26Kg/m.

ราคาไอบีม 200x100x7x10 (น้ำหนัก 26 kg/m)  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

4.ราคาไอบีม 200x100x7x10 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 6,500บาท นน 156กก.

5.ราคาไอบีม 200x100x7x10 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 9,500บาท นน 234กก.

6.ราคาไอบีม 200x100x7x10 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 13,000บาท นน 312กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m.

ราคาไอบีม 200x150x9x16 (น้ำหนัก 50.4 kg/m)  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

7.ราคาไอบีม 200x150x9x16 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 12,500บาท นน 302.4กก.

8.ราคาไอบีม 200x150x9x16 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 19,000บาท นน 453.6กก.

9.ราคาไอบีม 200x150x9x16 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 27,000บาท นน 604.8กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 250x125 รุ่นน้ำหนัก 38.3Kg/m.

ราคาไอบีม 250x125x7.5x12 (น้ำหนัก 38.30 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

10.ราคาไอบีม 250x125x7.5x12 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 9,500บาท นน 229.8กก.

11.ราคาไอบีม 250x125x7.5x12 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 14,900บาท นน 344.7กก.

12.ราคาไอบีม 250x125x7.5x12 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 19,800บาท นน 459.6กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m.

ราคาไอบีม  250x125x10x19 (น้ำหนัก 55.50 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

13.ราคาไอบีม  250x125x10x19 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 14,750บาท นน 333 กก.

14.ราคาไอบีม  250x125x10x19 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 21,700บาท นน 499.5กก.

15.ราคาไอบีม  250x125x10x19 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 29,500บาท นน 666 กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 300x150 รุ่นน้ำหนัก 48.30Kg/m.

ราคาไอบีม 300x150x8x13 (น้ำหนัก 48.30 kg/m)  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

16.ราคาไอบีม 300x150x8x13 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 12,900บาท นน 289.8กก.

17.ราคาไอบีม 300x150x8x13 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 18,950บาท นน 434.7กก.

18.ราคาไอบีม 300x150x8x13 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 25,900บาท นน 579.6กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 300x150 รุ่นน้ำหนัก 65.50Kg/m.

ราคาไอบีม  300x150x10x18.5 (น้ำหนัก 65.50kg/m)  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

19.ราคาไอบีม  300x150x10x18.5 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 17,500บาท นน 393.6กก.

20.ราคาไอบีม  300x150x10x18.5 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 26,500บาท นน 589.5กก.

21.ราคาไอบีม  300x150x10x18.5 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 34,800บาท นน 786 กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 300x150 รุ่นน้ำหนัก 76.80Kg/m.

ราคาไอบีม  300x150x11.5x22 (น้ำหนัก 76.80 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

22.ราคาไอบีม  300x150x11.5x22 ยาว 6เมตร bks-steel ราคา 19,800บาท นน 460.8กก.

23.ราคาไอบีม  300x150x11.5x22 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 29,900บาท นน 691.2กก.

24.ราคาไอบีม  300x 150x11.5x22 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 40,500บาท นน921.6กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาไอบีม I-Beams 350x150 รุ่นน้ำหนัก 58.50Kg/m.

ราคาไอบีม 350x150x9x15 (น้ำหนัก 58.50 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

25.ราคาไอบีม  350x150x9x15 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 14,650บาท นน 351 กก.

26.ราคาไอบีม  350x150x9x15 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 22,980บาท นน 526.5กก.

27.ราคาไอบีม  350x150x9x15 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 30,500บาท นน 702 กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 350x150 รุ่นน้ำหนัก 87.20Kg/m.

ราคาไอบีม  350x150x12x24 (น้ำหนัก 87.20 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

28.ราคาไอบีม  350x150x12x24 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา 21,850บาท นน 523.2กก.

29.ราคาไอบีม  350x150x12x24 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา 42,800บาท นน 784.8กก.

30.ราคาไอบีม  350x150x12x24 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา 49,890บาท นน 1,046.4กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 400x150 รุ่นน้ำหนัก 72Kg/m.

ราคาไอบีม  400x150x10x18 (น้ำหนัก 72 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

31.ราคาไอบีม  400x150x10x18 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 432กก.

32.ราคาไอบีม  400x150x10x18 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 648กก.

33.ราคาไอบีม  400x150x10x18 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 864กก. 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 400x150 รุ่นน้ำหนัก 95.8Kg/m.

ราคาไอบีม  400x150x12.5x25 (น้ำหนัก 95.80 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

34.ราคาไอบีม  400x150x12.5x25 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 574.8กก.

35.ราคาไอบีม  400x150x12.5x25 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 862.2กก.

36.ราคาไอบีม  400x150x12.5x25 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,149.6กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 450x175 รุ่นน้ำหนัก 91.70Kg/m.

ราคาไอบีม  450x175x11x20 (น้ำหนัก 91.70 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

37.ราคาไอบีม  450x175x11x20 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 550.2กก.

38.ราคาไอบีม  450x175x11x20 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 825.3กก.

39.ราคาไอบีม  450x175x11x20 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,100.6กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 450x175 รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m.

ราคาไอบีม 450x175x13x26  (น้ำหนัก 115 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

40.ราคาไอบีม  450x175x13x26 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 690กก.

41.ราคาไอบีม  450x175x13x26 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,035กก.

42.ราคาไอบีม  450x175x13x26 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,380กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 600x190 รุ่นน้ำหนัก 133Kg/m.

ราคาไอบีม 600x190x13x25 (น้ำหนัก 133 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

43.ราคาไอบีม  600x190x13x25 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 798กก.

44.ราคาไอบีม  600x190x13x25 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,197กก.

45.ราคาไอบีม  600x190x13x25 ยาว 12เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,596กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาไอบีม I-Beams 600x190 รุ่นน้ำหนัก 176Kg/m.

ราคาไอบีม 600x190x16x35 (น้ำหนัก 176 kg/m )  bks steel

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

46.ราคาไอบีม  600x190x16x35 ยาว 6เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,056กก.

47.ราคาไอบีม  600x190x16x35 ยาว 9เมตร bks-steel.co.th ราคา บาท นน 1,584กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 
 
ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กไอบีม จำหน่ายเหล็กไอบีมทุกชนิด ราคาเหล็กไอบีมใหม่ ราคาเหล็กไอบีมถูกถูก ราคาไอบีมเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็กไอบีม สอบถามราคาเหล็กไอบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งไอบีมเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณไอบีม ราคาเหล็ก

         เหล็กไอบีม (I-Beam) ไอบีม   มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ไอบีม   เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างไอบีม  นิยมใช้ทำเสาคานและรางเครนที่ต้องการรับน้ำหนักมากไอบีม มองจากหน้าตัดเหล็กจะเป็นรูปตัวไอไอบีม นอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับแรงกระแทกได้ดีไอบีม จึงนิยมนำไปทำเป็นรางวิ่งเครนยกของตามโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาไอบีม150x75x5.5x9.5รุ่นน้ำหนัก17.1Kg/m.ยาว6เมตรbkssteelโทร0952326296 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้255
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้255
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้783
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350455

We have: 22 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand