เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม

 

 

โทรสั่ง 081-735-9191

ราคาเหล็กไอบีม ขนาด 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

.............................................................................................

BKS STEEL

 ยาว 6 เมตร

.................................

BKS STEEL

ยาว 9 เมตร

...................................

BKS STEEL

ยาว 12 เมตร

.....................................

ราคาไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 นน 17.10 kg/m 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 102.60 Kg. บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 154.90 Kg.

บาท 

 ยาว 12 เมตร

นน. 205.20 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม 200 x 100 x 7x 10 นน 26 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน.  Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน.  Kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน.  Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 นน 50.4 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 302.40 Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน. 453.60 Kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 604.80 Kg.

บาท 

ราคาไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 นน 38.30 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 229.80 Kg.

  บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 344.70 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 459.60 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม  250 x 125 x 10 x 19 นน 55.50 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 333 Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน. 499.50 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 666 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม 300 x 150 x 8 x 13 นน 48.30 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 289.80 Kg.

  บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 434.70 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 579.60 Kg.

บาท 

ราคาไอบีม  300 x 150 x 10 x 18.5 นน 65.50 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 393.60 Kg.

 บาท  

 ยาว 9 เมตร

นน. 589.50 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 786 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม  300 x 150 x 11.5 x 22 นน 76.80 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 460.80 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 691.20 Kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 921.60 Kg.

บาท 

ราคาไอบีม  350 x 150 x 9 x 15 นน 58.50 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 351.00 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 526.50 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 702.00 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม  350 x 150 x 12 x 24 นน 87.20 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 523.20 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 784.80 Kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,046.40 Kg.

บาท 

ราคาไอบีม  400 x 150 x 10 x 18 นน 72 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 432 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 648 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 864 Kg.

บาท 

ราคาไอบีม  400 x 150 x 12.5 x 25 นน 95.80 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 574.80 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 862.20 Kg.

บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,149.60 Kg.

บาท 

ราคาไอบีม  450 x 175 x 11 x 20 นน 91.70 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 550.20 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 825.30 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,100.60 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม  450 x 175 x 13 x 26  นน 115 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 690 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 1,035 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,380 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม  600 x 190 x 13 x 25 นน 133 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 798 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 1,197 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 1,596 Kg.

 บาท 

ราคาไอบีม  600 x 190 x 16 x 35 นน 176 kg/m

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 ยาว 6 เมตร

นน. 1,056 Kg.

 บาท 

 ยาว 9 เมตร

นน. 1,584 Kg.

 บาท 

ยาว 12 เมตร

นน. 2,112 Kg.

 บาท 
ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กไอบีม จำหน่ายเหล็กไอบีมทุกชนิด ราคาเหล็กไอบีมใหม่ ราคาเหล็กไอบีมถูกถูก ราคาไอบีมเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็กไอบีม สอบถามราคาเหล็กไอบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งไอบีมเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณไอบีม ราคาเหล็ก

         เหล็กไอบีม (I-Beam) ไอบีม   มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ไอบีม   เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างไอบีม  นิยมใช้ทำเสาคานและรางเครนที่ต้องการรับน้ำหนักมากไอบีม มองจากหน้าตัดเหล็กจะเป็นรูปตัวไอไอบีม นอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับแรงกระแทกได้ดีไอบีม จึงนิยมนำไปทำเป็นรางวิ่งเครนยกของตามโรงงานอุตสาหกรรม

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand