เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม.

 

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

ราคาเหล็กไอบีม ขนาด 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

.......................................................................................................................................................

ราคาไอบีม I-Beams 150x75 รุ่นน้ำหนัก 17.1Kg/m.

ราคาไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 นน 17.10 kg/m bks steel 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

1.ราคาไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 4,090บาท นน 102.6 กก.

2.ราคาไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 6,200บาท นน 154.9 กก.

3.ราคาไอบีม 150 x 75 x 5.5 x 9.5 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 8,200บาท นน 205.2 กก.

ราคาไอบีม I-Beams 200x100 รุ่นน้ำหนัก26Kg/m.

ราคาไอบีม 200 x 100 x 7x 10 นน 26 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

4.ราคาไอบีม 200 x 100 x 7x 10 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 6,210บาท นน 156กก.

5.ราคาไอบีม 200 x 100 x 7x 10 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 9,320บาท นน 234กก.

6.ราคาไอบีม 200 x 100 x 7x 10 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 12,420บาท นน 312กก.

ราคาไอบีม I-Beams 200x150 รุ่นน้ำหนัก 50.4Kg/m.

ราคาไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 นน 50.4 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

7.ราคาไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 12,050บาท นน 302.4กก.

8.ราคาไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 18,060บาท นน 453.6กก.

9.ราคาไอบีม 200 x 150 x 9 x 16 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 604.8กก.

ราคาไอบีม I-Beams 38.3Kg/m.

ราคาไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 นน 38.30 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

10.ราคาไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 9,150บาท นน 229.8กก.

11.ราคาไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 13,710บาท นน 344.7กก.

12.ราคาไอบีม 250 x 125 x 7.5 x 12 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 18,300บาท นน 459.6กก.

ราคาไอบีม I-Beams 250x125 รุ่นน้ำหนัก 55.5Kg/m.

ราคาไอบีม  250 x 125 x 10 x 19 นน 55.50 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

13.ราคาไอบีม  250 x 125 x 10 x 19 ยาว เมตร bks steel ราคา 13,650บาท นน 333 กก.

14.ราคาไอบีม  250 x 125 x 10 x 19 ยาว เมตร bks steel ราคา 20,500บาท นน 499.5กก.

15.ราคาไอบีม  250 x 125 x 10 x 19 ยาว เมตร bks steel ราคา 27,300บาท นน 666 กก.

ราคาไอบีม 300 x 150 x 8 x 13 นน 48.30 kg/m bks steel

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 06/10/64.9:26.

16.ราคาไอบีม 300 x 150 x 8 x 13 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 11,600บาท นน 289.8กก.

17.ราคาไอบีม 300 x 150 x 8 x 13 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 17,400บาท นน 434.7กก.

18.ราคาไอบีม 300 x 150 x 8 x 13 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 23,100บาท นน 579.6กก.

ราคาไอบีม  300 x 150 x 10 x 18.5 นน 65.50 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

19.ราคาไอบีม  300 x 150 x 10 x 18.5 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 16,430บาท นน 393.6กก.

20.ราคาไอบีม  300 x 150 x 10 x 18.5 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 24,600บาท นน 589.5กก.

21.ราคาไอบีม  300 x 150 x 10 x 18.5 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 32,800บาท นน 786 กก.

ราคาไอบีม  300 x 150 x 11.5 x 22 นน 76.80 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

22.ราคาไอบีม  300 x 150 x 11.5 x 22 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 19,750บาท นน 460.8กก.

23.ราคาไอบีม  300 x 150 x 11.5 x 22 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 29,600บาท นน 691.2กก.

24.ราคาไอบีม  300 x 150 x 11.5 x 22 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 39,500บาท นน921.6กก. 

ราคาไอบีม  350 x 150 x 9 x 15 นน 58.50 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

25.ราคาไอบีม  350 x 150 x 9 x 15 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 14,650บาท นน 351 กก.

26.ราคาไอบีม  350 x 150 x 9 x 15 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 21,980บาท นน 526.5กก.

27.ราคาไอบีม  350 x 150 x 9 x 15 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 29,300บาท นน 702 กก.

ราคาไอบีม  350 x 150 x 12 x 24 นน 87.20 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

28.ราคาไอบีม  350 x 150 x 12 x 24 ยาว 6เมตร bks steel ราคา 21,850บาท นน 523.2กก.

29.ราคาไอบีม  350 x 150 x 12 x 24 ยาว 9เมตร bks steel ราคา 32,750บาท นน 784.8กก.

30.ราคาไอบีม  350 x150x12x24 ยาว 12เมตร bks steel ราคา 43,700บาท นน 1,046.4กก.

ราคาไอบีม  400 x 150 x 10 x 18 นน 72 kg/m bks steel

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

31.ราคาไอบีม  400 x 150 x 10 x 18 ยาว 6เมตร bks steel ราคา บาท นน 432กก.

32.ราคาไอบีม  400 x 150 x 10 x 18 ยาว 9เมตร bks steel ราคา บาท นน 648กก.

33.ราคาไอบีม  400 x 150 x 10 x 18 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 864กก. 

ราคาไอบีม  400 x 150 x 12.5 x 25 นน 95.80 kg/m bks steel

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

34.ราคาไอบีม  400 x 150 x 12.5 x 25 ยาว 6เมตร bks steel ราคา บาท นน 574.8กก.

35.ราคาไอบีม  400 x 150 x 12.5 x 25 ยาว 9เมตร bks steel ราคา บาท นน 862.2กก.

36.ราคาไอบีม  400 x 150 x 12.5 x 25 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,149.6กก.

ราคาไอบีม  450 x 175 x 11 x 20 นน 91.70 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

37.ราคาไอบีม  450 x 175 x 11 x 20 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา บาท นน 550.2กก.

38.ราคาไอบีม  450 x 175 x 11 x 20 ยาว 9เมตร bks steel ราคา บาท นน 825.3กก.

39.ราคาไอบีม  450 x 175 x 11 x 20 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,100.6กก.

ราคาไอบีม  450 x 175 x 13 x 26  นน 115 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

40.ราคาไอบีม  450 x 175 x 13 x 26 ยาว 6เมตร bks steel ราคา บาท นน 690กก.

41.ราคาไอบีม  450 x 175 x 13 x 26 ยาว 9เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,035กก.

42.ราคาไอบีม  450 x 175 x 13 x 26 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,380กก.

ราคาไอบีม  600 x 190 x 13 x 25 นน 133 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

43.ราคาไอบีม  600 x 190 x 13 x 25 ยาว 6เมตร bks steel ราคา บาท นน 798กก.

44.ราคาไอบีม  600 x 190 x 13 x 25 ยาว 9เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,197กก.

45.ราคาไอบีม  600 x 190 x 13 x 25 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,596กก.

ราคาไอบีม  600 x 190 x 16 x 35 นน 176 kg/m bks steel

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

46.ราคาไอบีม  600 x 190 x 16 x 35 ยาว 6เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,056กก.

47.ราคาไอบีม  600 x 190 x 16 x 35 ยาว 9เมตร bks steel ราคา บาท นน 1,584กก.

48.ราคาไอบีม  600 x 190 x 16 x 35 ยาว 12เมตร bks steel ราคา บาท นน 2,112กก. 

 
 
ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กไอบีม จำหน่ายเหล็กไอบีมทุกชนิด ราคาเหล็กไอบีมใหม่ ราคาเหล็กไอบีมถูกถูก ราคาไอบีมเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็กไอบีม สอบถามราคาเหล็กไอบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งเหล็กไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ขายส่งไอบีมเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณไอบีม ราคาเหล็ก

         เหล็กไอบีม (I-Beam) ไอบีม   มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ไอบีม   เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้างไอบีม  นิยมใช้ทำเสาคานและรางเครนที่ต้องการรับน้ำหนักมากไอบีม มองจากหน้าตัดเหล็กจะเป็นรูปตัวไอไอบีม นอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับแรงกระแทกได้ดีไอบีม จึงนิยมนำไปทำเป็นรางวิ่งเครนยกของตามโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาไอบีม150x75x5.5x9.5รุ่นน้ำหนัก17.1Kg/m.ยาว6เมตรbkssteelโทร0952326296 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand