เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเอชบีม ราคาH บีม.

ราคาเหล็กเอชบีม เสา H 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

ราคาเหล็กเอชบีม H

ราคาเสาเหล็กบีม H  

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel     05/10/64.12:03.

...............................................................................................................................................................................

H 100x100 ( รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m.)

1 .ราคาเหล็ก H 100x100x6x8  bks steel รุ่นน้ำหนัก 17.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

1.1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขายบาท น้ำหนัก 103.2กก./ส. 

1.2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steelขายบาท น้ำหนัก 154.8กก./ส. 

1.3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steelขายบาท น้ำหนัก 206.4กก./ส

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ค่ะ 

รุ่น H 125x125 ( 23.8 Kg/m.)

2.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  bks steelนน. 23.8 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขายบาท นน 142.8กก.

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel ขายบาท นน 214.2กก.

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel  ขายบาท นน 285.6กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

รุ่น H 150x150 ( 31.5 Kg/m.)

3.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10 bks steel  นน. 31.5 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel ขายบาท นน 189กก.

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 283.5กก.

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel  ขายบาท นน 378กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

รุ่น H 175x175 ( 40.2 Kg/m.)

4.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  175x175x7.5x11 bks steel  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  ขายบาท นน 241.2กก.

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 361.8กก.

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ย 12 เมตร bks steel  ขายบาท นน 482.4กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

รุ่น H 200x200 ( 49.9 Kg/m.)

5.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 200x200x8x12  bks steelนน. 49.9 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  ขายบาท นน 299.4กก.

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 449.1กก.

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel  ขายบาท นน 598.8กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

รุ่น H 250x250 ( 72.4 Kg/m.)

6.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  bks steel นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  ขายบาท นน 434.4กก.

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 651.6กก.

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 12 เมตร  bks steel ขายบาท นน 868.8กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

รุ่น H 300x300 ( 94 Kg/m.)

7.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  bks steel นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296  bks steel

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  ขายบาท นน 564กก.

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 846กก.

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel ขายบาท นน 1,128กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel 

รุ่น H 350x350 ( 137 Kg/m.)

8.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  bks steel นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel  ขายบาท นน 822กก.

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 1,233กก.

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ย 12เมตร bks steel  ขายบาท นน 1,644กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

รุ่น H 400x400 ( 172 Kg/m.)

9.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21 bks steel   นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 6 เมตร bks steel ขายบาท นน 1,032กก.

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 9 เมตร bks steel  ขายบาท นน 1,548กก.

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 12 เมตร bks steel  ขายบาท นน 2,064กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel

 

 

bks steel 
ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคเอชบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม  ราคาเหล็กเอชบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กเอชบีม จำหน่ายเหล็กเอชบีมทุกชนิด ราคาเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมถูกถูก ราคาเหล็กเอชบีม ศูนย์จำหน่ายเหล็กเอชบีม สอบถามราคาเหล็กเอชบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเอชบีม ขายส่งเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมกล่อง ขายส่งเหล็กเอชบีมในราคาถูก ราคาเหล็กเอชบีมรูปพรรณ

ราคาเหล็ก

เอชบีม  ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature เหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand