เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเอชบีม ราคาH บีม

ราคาเหล็กเอชบีม เสา H 

 

 

       

โทรสั่ง 081-735-9191

ราคาเหล็กเอชบีม H

บีมขนาด 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

........................................................................................................................................

ราคาเสา H บีม 

ยาว 6 เมตร

.................................

ราคาเสา H บีม

ยาว 9 เมตร

...............................

ราคาเสา H บีม

ยาว 12 เมตร

................................

1 .ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 100x100x6x8 

นน.17.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

1 .1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8ยาว 6 เมตร  2,600 บาท  

1 .2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8ยาว 9 เมตร 3,870 บาท  

1 .3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8ยาว 12 เมตร 5,160 บาท  

 

ยาว 6 เมตร

นน. 103.20 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 154.80 Kg

  บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 206.40 Kg

 บาท

2.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9

นน. 23.8 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9ยาว 6 เมตร 3,570 บาท

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9ยาว 9 เมตร 5,360 บาท

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9ยาว 12 เมตร 7,140 บาท

ยาว 6 เมตร

นน. 142.80 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 214.20 Kg

บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 285.60 Kg

บาท

3.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10

  นน. 31.5 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10ยาว 6 เมตร 4,730 บาท

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10ยาว 9 เมตร 7,090 บาท

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10ยาว 12 เมตร 9,450 บาท

ยาว 6 เมตร

นน. 189 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 283.50 Kg

บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 378 Kg

 บาท

4.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  175x175x7.5x11

  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11ยาว 6 เมตร 6,030 บาท

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11ยาว 9 เมตร 9,040 บาท

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11ยาว 12 เมตร 12,050 บาท

ยาว 6 เมตร

นน. 241.20 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 361.80 Kg

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 482.40 Kg

 บาท

5.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 200x200x8x12

นน. 49.9 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12ยาว เมตร 7,490 บาท

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12ยาว เมตร 11,220 บาท

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12ยาว เมตร 14,960 บาท

ยาว 6 เมตร

นน. 299.40 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 449.10  Kg

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 598.80 Kg

บาท

6.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14 

นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14ยาว เมตร 10,870 บาท

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14ยาว เมตร 16,280 บาท

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14ยาว เมตร 21,710 บาท

 

ยาว 6 เมตร

นน. 434.40 Kg

ยาว 9 เมตร

นน. 651.60 Kg

บาท

 

ยาว 12 เมตร

นน. 868.80 Kg

 บาท

7.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15

นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15ยาว 6 เมตร 14,090 บาท

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15ยาว 9 เมตร 21,140 บาท

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15ยาว 12 เมตร 28,180 บาท

 

ยาว 6 เมตร

นน. 564 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 846 Kg

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 1,128 Kg

 บาท

8.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19

นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19ยาว 6 เมตร 22,280 บาท

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19ยาว 9 เมตร 33,400 บาท

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19ยาว 12 เมตร 44,540 บาท

 

ยาว 6 เมตร

นน. 822 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 1,233 Kg

 บาท

ยาว 12 เมตร

นน. 1,644 Kg

 บาท

9.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21

  นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 081-735-9191 bks steel

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21ยาว 6 เมตร 28,840 บาท

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21ยาว 9 เมตร 43,240,บาท

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21ยาว 12 เมตร 57,650 บาท

 

ยาว 6 เมตร

นน. 1,032 Kg

 

ยาว 9 เมตร

นน. 1,548 Kg

บาท

 

ยาว 12 เมตร

นน. 2,064 Kg

 บาท

 

 

 

bks steel 
ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคเอชบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม  ราคาเหล็กเอชบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กเอชบีม จำหน่ายเหล็กเอชบีมทุกชนิด ราคาเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมถูกถูก ราคาเหล็กเอชบีม ศูนย์จำหน่ายเหล็กเอชบีม สอบถามราคาเหล็กเอชบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเอชบีม ขายส่งเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมกล่อง ขายส่งเหล็กเอชบีมในราคาถูก ราคาเหล็กเอชบีมรูปพรรณ

ราคาเหล็ก

เอชบีม  ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature เหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand