เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเอชบีม ราคาH บีม.

ราคาเหล็กเอชบีม เสา H 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

ราคาเหล็กเอชบีม H

ราคาเสาเหล็กบีม H  

 bks steel.co.th   โทร.081-735-9191 โทร.081-887-9449

 โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

.....................................................................................................................................................................................................

H 100x100 ( รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m.)

1 .ราคาเหล็ก H 100x100x6x8  bks steel.co.th รุ่นน้ำหนัก 17.2 Kg/m.

1.1 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย 3,890บาท น้ำหนัก 103.2กก./ส. 

1.2 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย 5,840บาท น้ำหนัก 154.8กก./ส. 

1.3 ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ( 17.2Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel.co.thขาย 7,800บาท น้ำหนัก206.4กก./ส

โทรสั่งของ 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 H 125x125 ( รุ่นน้ำหนัก 23.8 Kg/m.)

2.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  125x125x6.5x9  bks steel รุ่นน้ำหนัก 23.8 Kg/m.

2.1 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย 5,380บาท นน 142.8กก.

2.2 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย 8,100บาท นน 214.2กก.

2.3 ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ( 23.8 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel.co.thขาย 10,780บาท นน 285.6กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ   bks steel.co.th

 H 150x150 ( รุ่นน้ำหนัก 31.5 Kg/m.)  SE8.

3.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  150x150x7x10 bks steel  รุ่นน้ำหนัก 31.5 Kg/m.

3.1 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย 7,120บาท นน 189กก.

3.2 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย 11,530บาท นน 283.5กก.

3.3 ราคาเหล็ก H 150x150x7x10 ( 31.5 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel.co.thขาย 13,340บาท นน 378กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel.co.th

H 175x175 ( รุ่นน้ำหนัก 40.2 Kg/m.)

4.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  175x175x7.5x11 bks steel  นน. 40.2 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel.co.th

4.1 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 241.2กก.

4.2 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 361.8กก.

4.3 ราคาเหล็ก H 175x175x7.5x11 ( 40.2 Kg/m.)ย 12 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 482.4กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

รุ่น H 200x200 ( 49.9 Kg/m.)  SE8.

5.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 200x200x8x12  bks steelนน. 49.9 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel.co.th

5.1 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 299.4กก.

5.2 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 449.1กก.

5.3 ราคาเหล็ก H 200x200x8x12 ( 49.9 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 598.8กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

รุ่น H 250x250 ( 72.4 Kg/m.)  SE8.

6.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB 250x250x9x14  bks steel นน. 72.4 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel.co.th

6.1 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 434.4กก.

6.2 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 651.6กก.

6.3 ราคาเหล็ก H 250x250x9x14 ( 72.4 Kg/m.)ยาว 12 เมตร  bks steel.co.thขาย บาท นน 868.8กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

รุ่น H 300x300 ( 94 Kg/m.)

7.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  300x300x10x15  bks steel นน. 94 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296  bks steel.co.th

7.1 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 564กก.

7.2 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 846กก.

7.3 ราคาเหล็ก H 300x300x10x15 ( 94 Kg/m.)ยาว 12 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 1,128กก.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

รุ่น H 350x350 ( 137 Kg/m.)

8.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB   350x350x12x19  bks steel นน. 137 Kg/m.

โทรสั่งของ  095-232-6296 bks steel.co.th

 8.1 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 822กก.

8.2 ราคาเหล็ก H 350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ยาว 9 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 1,233กก.

8.3 ราคาเหล็ก H  350x350x12x19 ( 137 Kg/m.)ย 12เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 1,644กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

รุ่น H 400x400 ( 172 Kg/m.)

9.ราคาเหล็ก H เอชบีม ราคาHB  400x400x13x21 bks steel  นน. 172 Kg/m.

โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

 9.1 ราคาเหล็ก H  400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 6 เมตร bks steel.co.thขายบาท นน 1,032กก.

9.2 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 9 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 1,548กก.

9.3 ราคาเหล็ก H 400x400x13x21 ( 172 Kg/m.)ย 12 เมตร bks steel.co.thขาย บาท นน 2,064กก.

 โทรสั่งของ 095-232-6296  bks steel.co.th

 

 

bks steel 
ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคเอชบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม  ราคาเหล็กเอชบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กเอชบีม จำหน่ายเหล็กเอชบีมทุกชนิด ราคาเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมถูกถูก ราคาเหล็กเอชบีม ศูนย์จำหน่ายเหล็กเอชบีม สอบถามราคาเหล็กเอชบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเอชบีม ขายส่งเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมกล่อง ขายส่งเหล็กเอชบีมในราคาถูก ราคาเหล็กเอชบีมรูปพรรณ

ราคาเหล็ก

เอชบีม  ราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature เหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

 
 

 

thaiflag small  Thailand