เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคารางน้ำ ราคาเหล็กรางน้ำ ราคารางหนา ราคาซีชาแนล ราคาC-Chanels

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคา C-Channels 

 bks steel

โทรสั่ง095-232-6296 โทร.081-735-9191 โทร081-887-9449

ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

....................................................................................................................

1.ราคาเหล็กรางน้ำ 2" x 1"ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย790บาท โทรสั่ง 081-735-9191 bks steel 

ราคา C-Channel  50 x 25 x 5 x 6 ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย790บาท น้ำหนัก22.2Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

2.ราคาเหล็กรางน้ำ 3" x 1"1/2 ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย1,390บาท โทรสั่ง 081-887-9449  bks steel  

ราคา C-Channel  75 x 40 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย1,390บาท น้ำหนัก40Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

3.ราคาเหล็กรางน้ำ 4" x 2" ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย1,890บาท โทรสั่ง081-735-9191 bks steel 

ราคา C-Channel  100 x50x5 x 7.5 ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย1,890บาท น้ำหนัก55.8Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

4.ราคาเหล็กรางน้ำ 5"  ยาว 6 เมตร bks steel.co.thขาย2,600บาทโทรสั่ง081-887-9449  bks steel   

ราคา C-Channel 125 x65x6 x 8mm ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย2,600บาท น้ำหนัก77.4Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

5.ราคาเหล็กรางน้ำ  6" x 3" ยาว 6 เมตร โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  

ราคา C-Channel 150x75x6.5x10mmย 6 เมตร บาง bks steel.co.th ขาย3,655บาท น้ำหนัก 107Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

6.ราคาเหล็กรางน้ำ  6" x 3" ยาว 6 เมตร โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel  

ราคา C-Channel 150x75x9x12.5mm ย6 เมตร bks steel.co.th ขาย4,565บาท น้ำหนัก142Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

7.ราคา C-Channel 180x75x7x10.5mm ย 6 เมตรหนา bks steel.co.thขาย4,450บาท น้ำหนัก128Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

8.ราคาเหล็กรางน้ำ  8" ขา 80 มิล  ยาว 6 เมตร โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 200x80x7.5x11mm ย 6 เมตร บาง bks steel.co.thขาย5,597บาท น้ำหนัก148Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

9.ราคาเหล็กรางน้ำ  8" ขา 90 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 200x90x8x13.5mm ย 6 เมตร หนา bks steel.co.th ขาย6,895บาท น้ำหนัก291.6Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

10.ราคาเหล็กรางน้ำ 10"  ยาว 6 เมตร โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel 250x90x9x13mm ยาว 6 เมตร บาง bks steel.co.th ขาย8,597บาท น้ำหนัก207.6Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

11.ราคาเหล็กรางน้ำ 10"    ยาว 6 เมตร โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคา C-Channel 250x90x11x14.5mm ย6เมตร หนา bks steel.co.th ขาย9,950บาท น้ำหนัก241.2Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

12.ราคาเหล็กรางน้ำ 12" ขา 90 มิล  ยาว 6 เมตร โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel  300x90x9x13mm ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย9,490บาท น้ำหนัก 228.6Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

13.ราคาเหล็กรางน้ำ 12" ขา 90 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel  300x90x10x15.5mm ยาว 6 เมตร bks steel.co.th ขาย11,255บาท น้ำหนัก262.8Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

14.ราคาเหล็กรางน้ำ 12" ขา 90 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคา C-Channel  300x90x12x16mm ยาว 6 เมตร  bks steel.co.th ขาย12,380บาท น้ำหนัก291.6Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

15.ราคาC-Channel  380x100x10.5x16mm ย 6 เมตร บาง bks steel.co.thขาย13,760บาท น้ำหนัก327Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

16.ราคาC-Channel 380x100x13x20mm ย 6 เมตร กลางbks steel.co.thขาย17,800บาท น้ำหนัก403.8Kg/เส้น

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

17.ราคา C-Channel 380x100x20x24mm ยาว 6 เมตร หนา

โทรสั่ง095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

....................................................................................................................


ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล  

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 

ราคาเหล็ก  

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กซีชาแนล ราคาเหล็กซีชาแนลราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กรางน้ำ เหล็กซีชาแนลวันนี้ จำหน่ายเหล็กรางยูเหล็กรางน้ำเหล็กซีชาแนล จำหน่ายเหล็กรางน้ำเหล็กรางยูเหล็กซีชาแนลC CHANNELS ทุกชนิด ราคาเหล็กCเหล็กรางน้ำเหล็กรางยูเหล็กซีชาแนลC CHANNELS 

ราคาเหล็ก 

          รางน้ำ,เหล็กรางน้ำ  เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539 ผลิตจากเหล็กกล้ารีดร้อน มีลักษณะเป็นรูปตัว U ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง แท่นเครื่อง หอคอย และโครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ  สามารถรับน้ำหนักมากได้ดี ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐานจึงนิยมใช้กันมาก เช่น สะพาน เสาตอม่อ โครงสร้างรถยนต์ (เหล็กรางน้ำ ใช้ทำ “แชสซี”รถ) เหล็กรางน้ำ  ขนาดมาตรฐาน จะต้องมีหน้าตัดเรียบ ปีกขาทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น เพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand