เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแป๊ปประปา ท่อเหล็กประปา ราคาท่อกัลวาไนซ์ ราคาท่อชุบสังกะสี

ราคาHD ราคาท่อประปา มอก.  ท่อประปารุ่นโบราณ ท่อHotDip 

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

2456

ราคาท่อประปา

ยาว 6 เมตร bks steel รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

................................................................................................................................................................................................................

ราคาท่อประปา HD 1/2 bks steel  คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร

 รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร. 095-232-6296   bks steel

ราคาท่อประปา HD 1/2   คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ  โทรสั่ง095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1/2 "ท่อหนาทำเกลียวง่าย มอก.277 ยาว6เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3/4 คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3/4 คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

 รุ่น HD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3/4 " ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ 

ราคาท่อประปา HD 1" คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  รุ่น HD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  รอผลิต18/06/2023

ราคาท่อประปา HD 1" คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1" ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/4 คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/4 คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/4 ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา  HD 1"1/2ปลายเรียบ-คาดแดง ยาว 6 เมตร bks steel  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

รุ่นHD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/2 คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/2 คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/2 ท่อหนา มอก276 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 276 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 2"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 2" คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 2" ท่อหนา มอก276 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 276 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 2"1/2 คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD ( HotDip)
ท่อประปาโบราณ 
โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 2"1/2 คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 2"1/2 ท่อหนา มอก276 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 276 เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3"ท่อหนา มอก276 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก.276 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 4"คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 4"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

รุ่นHD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 4" ท่อหนา มอก276 ยาว 6 เมตร bks steel  รุ่นHD (HotDip) 

ท่อ มอก.276 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  

 

ราคาท่อประปา HD 5" bks steel คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคาท่อประปา HD 5"คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาท่อประปา HD 5" ท่อหนา มอกยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 6,580บาท ชุบฮอตดิ๊บ HD(HotDip)

ท่อ มอก โทรสั่ง095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ ยี่ห้อสหไทย

ราคาท่อประปา HD 6" bks steel  คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD(HotDip)

 รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาท่อประปา HD 6"คาดน้ำเงิน BS-Mยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บ HD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาท่อประปาปลายเกลียว HD 6" มอก276 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 276 เต็มโรงใหญ่  โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 8" มอก277 ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 10"หนา6.6มิล ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th  ชุบฮอตดิ๊บHD (HotDip)

ท่อประปาโบราณ   โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ 

   
   
 

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 16" หนา 6มิล bks steel  

รุ่น HD ( HotDip)โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 16" bks steel  ท่อหนา 6มิล ยาว 6 เมตร

 

เช็คราคาเหล็กประปา ราคาท่อน้ำเหล็กประปา ประปา ราคาเหล็กประปาวันนี้ จำหน่ายเหล็กประปา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กประปาถูกถูก ราคาเหล็กประปา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กประปา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กประปา ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็กประปา ราคาเหล็กประปารูปพรรณ  ราคาเหล็ก   

   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้น ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้269
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้269
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้797
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350469

We have: 22 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand