เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บประปา ราคาท่อน้ำ ราคาแป๊ปน้ำ

ราคาท่อกาว์วาไนส์

ราคาท่อชุบสังกะสี ราคาท่อประปา มอก ราคาท่อเหล็กน้ำ

 

 

 

โทรสั่ง 081-735-9191

2456

ราคาท่อประปา

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

ขนาด

  ราคาท่อประปา

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1/2 ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

4.00 kg.

 

 1.5 มิล        บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

4.20 kg.

 

 1.8 มิล   บาท

 ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน M

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.80 kg.

 

2.0 มิล    บาท

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 1/2 " ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

  มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ หนามาก มาก รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.80 kg.

 

2.5 มิล    บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3/4 ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

5.20 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3/4 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.0 kg.

 

1.8 มิล    บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3/4 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน M

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.80 kg.

 2.0 มิล   บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3/4 " ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม  

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก   บาท

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.80 kg.

 

2.5 มิล    บาท
 

ราคาท่อประปา  แป๊บประปา 1" ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.50 kg.

1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเรียบ-คาดแดง

 รุ่น H D   ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

6.50 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

รุ่น H Dท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.40 kg.

 

2.0 มิล    บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12.00 kg.

 

2.6 มิล    บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

13.80 kg.

 

 3.0 มิล   บาท

ราคาท่อประปา    แป๊บประปา 1"1/4  ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

8.30 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12.0 kg.

 

 2.0 มิล     บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

15.0 kg.

 

2.50 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1"1/4 ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

17.60 kg.

 

  3.0 มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2  ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.0kg.

 

1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเรียบ-คาดแดง

   รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

10.5 kg.

 

1.5 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

13.80 kg.

 

2.0 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

17.20 kg.

 

2.50 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 1"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

20.40 kg.

 

  3.0  มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเรียบ Gi ไว้เชื่อม ราคาถูก

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

12.00 kg.

 

   1.5 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

17.40 kg.

 

2.0 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

22.00 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 2" ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

28.20 kg.

3.30  มิล     บาท

ราคาท่อประปา  แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเกลียว-คาดเหลือง

  รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

22.00 kg.

 

2.20 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

28.00 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 2"1/2 ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

36.20 kg.

 

 3.20  มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

28.50 kg.

 

2.40 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 3" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

35.0kg.

 

2.80 มิล     บาท

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 3" ปลายเรียบ-คาดน้ำเงินเข้ม  

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

48.80 kg.

 

 4.0  มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

42.0 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

50.0 kg.

 

3.20 มิล      บาท

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 4" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงินเข้ม

 มอก.277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

69.60 kg.

4.5มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 5" ปลายเกลียว-คาดเหลือง

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

57.50 kg.

 

2.80 มิล   บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 5" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 

มิล    เลิกผลิต  
 

ราคาท่อประปาแป๊บประปา 5"  ปลายเรียบ - คาดน้ำเงินเข้ม

มอก.  277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ 

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

94.50 kg.

 

4.8 มิล  บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 6" ปลายเกลียว-คาดเหลือง 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

68.50 kg.

 

2.60 มิล      บาท

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 6" ปลายเกลียว-คาดน้ำเงิน

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

87.50 kg.

 

3.60 มิล      บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 6" ปลายเรียบ - คาดน้ำเงินเข้ม

มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  หนามาก มาก

รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

111.00 kg.

 4.80  มิล      บาท
       
 

ราคาท่อประปา   แป๊บประปา 8" ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ ปลายเรียบ

มาตราฐาน รับรองสินค้า JIS 3452

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

119.50 kg.

 

 4.0  มิล     บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 8" ปลายเรียบ -  คาดน้ำเงินเข้ม มอก. 277 เต็มโรงใหญ่

ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ  หนามาก มาก มาก

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

237.00 kg.

 

 7.40  มิล    บาท
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 10" ปลายเรียบ 

ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ  

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 kg.

   
 

ราคาท่อประปา แป๊บประปา 12" ปลายเรียบ

ขนาดใหญ่พิเศษ หนาพิเศษ 

 รุ่น H D ท่อประปาโบราณ

โทรสั่ง 081-735-9191  bks steel

 kg.

   

 

 

เช็คราคาเหล็กประปา ราคาท่อน้ำเหล็กประปา ประปา ราคาเหล็กประปาวันนี้ จำหน่ายเหล็กประปา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กประปาถูกถูก ราคาเหล็กประปา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กประปา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กประปา ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็กประปา ราคาเหล็กประปารูปพรรณ  ราคาเหล็ก   

   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้น ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

  โทรสั่ง 081-735-9191

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand