เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊ปประปา ท่อเหล็กประปา ราคาท่อกัลวาไนซ์ ราคาท่อชุบสังกะสี

ราคาHD ราคาท่อประปา มอก.  ท่อประปารุ่นโบราณ ท่อHotDip 

 

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

2456

ราคาท่อประปา

ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

................................................................................................................................................................................................................

ราคาท่อประปา HD 1/2 bks steel  คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร

 รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทร. 095-232-6296   bks steel

 ราคาท่อประปา HD 1/2 bks steel  คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่นHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ   

ราคาท่อประปา HD 1/2 " bks steel ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 690บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 3/4 bks steel  คาดเหลือง BS-S

รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาท่อประปา HD 3/4 bks steel คาดน้ำเงิน BS-M

 รุ่น HD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคาท่อประปา HD 3/4 " bks steel ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 780บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1" bks steel คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อส้น รุ่น HD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1" bks steel  คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขายบาทต่อเส้น รุ่น HD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1" bks steel  ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steelราคา999บาทต่อเส้น รุ่น HD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/4 bks steel  คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks steelขายบาทต่อเส้น รุ่นHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

ราคาท่อประปา HD 1"1/4 bks steel คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขายบาทต่อเส้น รุ่นHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 1"1/4 bks steelท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 1,190บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อประปา  HD 1"1/2 bks steel  ปลายเรียบ-คาดแดง ยาว 6 เมตร bks steel ราคาบาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

รุ่นHD ( HotDip)ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

ราคาท่อประปา HD 1"1/2 bks steel คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks steelขายบาทต่อเส้น รุ่นHD ( HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 1"1/2 bks steel  คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขายบาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 1"1/2 bks steelท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 1,325บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 2" bks steel  คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 2" bks steel  คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HD(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 2" bks steel ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 1,720บาท รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 2"1/2 bks steel คาดเหลือง BS-S

  รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาท่อประปา HD 2"1/2 bks steel  คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 2"1/2 bks steel  ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 2,120บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 3" bks steel  คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 3" bks steel คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 3" bks steel  ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 2,700บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 4" bks steel บาท คาดเหลือง BS-S ยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

ราคาท่อประปา HD 4" bks steel  คาดน้ำเงิน BS-M ยาว 6 เมตร 

รุ่นHD ( HotDip)  ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาท่อประปา HD 4" bks steel  ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 3,750บาทต่อเส้น รุ่นHD (HotDip) 

ท่อ มอก.277 เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

 

ราคาท่อประปา HD 5" bks steel คาดเหลือง BS-S

รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคาท่อประปา HD 5" bks steel คาดน้ำเงิน BS-M

รุ่น HD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 5" ท่อหนา มอก.277ยาว 6 เมตร bks steelขาย 5,580บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel ยี่ห้อสหไทย

ราคาท่อประปา HD 6" bks steel  คาดเหลือง BS-S

 รุ่นHD ( HotDip) ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคาท่อประปา HD 6" bks steel  คาดน้ำเงิน BS-Mยาว 6 เมตร bks steelขาย บาทต่อเส้น รุ่น HDG(HotDip)

ท่อประปาโบราณ โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

 

ราคาท่อประปาปลายเกลียว HD 6" bks steel  ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 6,500บาท รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

 

ราคาท่อประปาปลายเกลียว HD 8" bks steel  ท่อหนา มอก.277 ยาว 6 เมตร bks steel ราคา 13,870บาท รุ่นHD (HotDip)

ท่อ มอก. 277 เต็มโรงใหญ่  โทรสั่ง 095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ bks steel

   
   
   
 

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 16" หนา 6มิล bks steel  

รุ่น HD ( HotDip)โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาท่อประปาปลายเรียบ HD 16" bks steel  ท่อหนา 6มิล ยาว 6 เมตร

 

 

เช็คราคาเหล็กประปา ราคาท่อน้ำเหล็กประปา ประปา ราคาเหล็กประปาวันนี้ จำหน่ายเหล็กประปา จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กประปาถูกถูก ราคาเหล็กประปา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กประปา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กประปา ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็กประปา ราคาเหล็กประปารูปพรรณ  ราคาเหล็ก   

   ท่อเหล็กอาบสังกะสี  หรือที่เรียกว่า แป๊บน้ำ แป๊บประปา  มีลักษณะเป็นท่อกล้ากลมชุบกัลป์วาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คาดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S , คาดน้ำเงิน สัญลักษณ์BS-M , ปลายเรียบ คาดแดง สัญลักษณ์ BS-H  มีความยาว6,000มิลลิเมตร/เส้น ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหมาะสำหรับต้องการความทนทาน กลางแจ้ง ใกล้ทะเล งานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน  งานเดินสายไฟนอกอาคาร  และยังนำมาประยุกต์ใช้เป็นราวแขวนต้นไม้ ในเรือนเพาะชำ ,ทำแซงรถบรรทุกผลไม้ ทำโครงสร้าง(เสา)ในบ่อเลี้ยงกุ้ง,รั้ว,ประตูเสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์,ราวตากผ้า งานตกแต่งทั่วไป และงานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ ท่อเหล็กอาบสังกะสี มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการเชื่อมต่อ และที่สำคัญไม่เป็นสนิม

 
 

 

thaiflag small  Thailand