เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาขายส่งยกมัด 

www.bks-steel.co.th 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

...........................................................................................................................................

............................................

 

BKS STEEL  

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันราคาขายส่ง ยกมัดใหญ่

1

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/16 x 3/16 bks steel (สี่เหลี่ยมตันสองหุนครึ่ง) ยาว 4 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 4.7 mm x 4.7mm.ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.7 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

 บาท 

นน 0.7 กิโล

2

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5mm.bks steel  รุ่นเต็ม ยาว 4 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5 mm.รุ่นเต็ม ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.77 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 บาท 

นน 0.77 กิโล

3

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/4 x 1/4 bks steel  (สี่เหลี่ยมตันสองหุน) ยาว 4 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 6.4 mm x 6.4 mm.  ยาว 4 เมตร bks steel นน  1.3กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 บาท 

นน 1.3 กิโล

4

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/8x3/8 bks steel  (สี่เหลี่ยมตันสามหุนเบา) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 8.1 mm x 8.1 mm.  ยาว 6 เมตร bks steel นน  3.1 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 บาท 

นน 3.1 กิโล

 5

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/2x1/2 bks steel รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันสี่หุนเต็ม) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 12 mm x12mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.5 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 บาท  

นน 6.5 กิโล

 6

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 รุ่นเต็ม bks steel (สี่เหลี่ยมตันห้าหุน) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 15 mm x15mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 11.2 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel

 บาท 

นน 11.2 กิโล

 

 7

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 รุ่นเต็ม bks steel (สี่เหลี่ยมตันหกหุน) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 19 mm x19mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 16.6 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 บาท 

นน 16.6 กิโล

 8

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1" x 1" รุ่นเต็ม bks steel (สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้ว) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 25 mm x 25 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 29.9 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

..................................................................................................................................................

 บาท 

นน 29.9 กิโล

 9

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/4 x 1"1/4 รุ่นเต็ม(สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้วสองหุน)ยาว6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 32 mm x 32 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 47.8 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 บาท 

นน 47.8 กิโล

 10

#ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/2 x 1"1/2 รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 38 mm x 38 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 68 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

 บาท 

นน 68.0 กิโล

 11

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2" x 2" รุ่นเต็มbks steel  (สี่เหลี่ยมตันสองนิ้ว) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 50 mm x 50 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 118 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 บาท 

นน 118.0 กิโล

12

 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2"1/2 x 2"1/2 รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันสองนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 65 mm x 65 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 199 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 บาท 

นน 199.0 กิโล

13

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3" x 3" รุ่นเต็มbks steel  (สี่เหลี่ยมตันสามนิ้ว) ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 75 mm x 75 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 264 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296    bks steel

 บาท 

นน 262.0 กิโล

 

 

   

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก

       เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก

       เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand