เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน    

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 

www.bks-steel.co.th 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel   ขอบคุณมากค่ะ

.......................................................................................................................................................................................

1

ราคาสี่เหลี่ยมตัน3/16 x 3/16(สี่เหลี่ยมตันสองหุนครึ่ง)ยาว4เมตร bks-steel.co.th ราคา380บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 4.7 mm x 4.7mm.ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.7 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

2

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5mm. รุ่นเต็ม ยาว 4 เมตร bks-steel.co.th ราคา390บาท

าคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5 mm.รุ่นเต็ม ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.77 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

3

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/4x1/4 (สี่เหลี่ยมตันสองหุน) ยาว 4 เมตร bks-steel.co.th ราคา400บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 6.4 mm x 6.4 mm.  ยาว 4 เมตร bks steel นน  1.3กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

4

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/8x3/8  (สี่เหลี่ยมตันสามหุนเบา) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 150บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 8.1 mm x 8.1 mm.  ยาว 6 เมตร bks steel นน  3.1 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/2x1/2 รุ่นเบา  ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 170บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 9.5 mm x9.5mm. รุ่นเบา ยาว 6 เมตร bks steel นน 4 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

6

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 10มิลx10มิล  ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา490บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 10 mm x 10mm. ยาว 6 เมตร bks steel นน 4.8 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 7

ราคาสี่เหลี่ยมตัน1/2x1/2 รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันสี่หุนเต็ม) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา295บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 12 mm x12mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.5 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

8

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 รุ่นเบา  (สี่เหลี่ยมตันห้าหุน) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา380บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 13 mm x13mm. รุ่นเบา ยาว 6 เมตร bks steel นน 8.1 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 9

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันห้าหุน) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา580บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 15.9 mm x15.9mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 11.8 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

10 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 รุ่นเบา (สี่เหลี่ยมตันหกหุน) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา460บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 17.4 mm x17.4mm. รุ่นเบา ยาว 6 เมตร bks steel นน 13.4 กิโล จัดโปร

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 11

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันหกหุน) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา690บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 19 mm x19mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 16.6 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 12

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1" x 1" รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้ว) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 1,150บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 25 mm x 25 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 29.9 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

......................................................................................................................................................................................

 13

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1-1/4"x1-1/4" รุ่นเต็มยาว6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 1,790บาท

(สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้วสองหุน)

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 32 mm x 32 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 47.8 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 14

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/2 x 1"1/2 รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 2,300บาท

(สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้วครึ่ง) 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 38 mm x 38 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 68 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 15

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2" x 2" รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันสองนิ้ว) ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 3,990บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 50 mm x 50 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 118 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

16

 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2"1/2 x 2"1/2 รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 7,700บาท

(สี่เหลี่ยมตันสองนิ้วครึ่ง)

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 65 mm x 65 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 199 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

17

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3" x 3" รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th ราคา 9,800บาท

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 75 mm x 75 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 261 กิโล

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

   

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก

       เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก

       เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

โทรสั่งของ 095-232-6296.bks steel เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

    

  

 

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้196
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้196
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้724
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350396

We have: 54 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand