เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน    

 

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาขายส่งยกมัด 

www.bks-steel.co.th 

โทรสั่ง 095-232-6296   bks steel      

.......................................................................................................................................................................................

1

ราคาสี่เหลี่ยมตัน3/16x3/16 bks steelขาย400บาท(สี่เหลี่ยมตันสองหุนครึ่ง)ยาว4เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 4.7 mm x 4.7mm.ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.7 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

2

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5mm.bks steel ขาย 420บาท  รุ่นเต็ม ยาว 4 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5 mm x 5 mm.รุ่นเต็ม ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.77 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

3

ราคาสี่เหลี่ยมตัน1/4x1/4 bks steelขาย430บาท (สี่เหลี่ยมตันสองหุน) ยาว 4 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 6.4 mm x 6.4 mm.  ยาว 4 เมตร bks steel นน  1.3กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะbks steel

4

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/8x3/8 bks steel ขาย225บาท (สี่เหลี่ยมตันสามหุนเบา) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 8.1 mm x 8.1 mm.  ยาว 6 เมตร bks steel นน  3.1 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/2x1/2 bks steel ขาย 225บาท รุ่นเบา  ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 9.5 mm x9.5mm. รุ่นเบา ยาว 6 เมตร bks steel นน 4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

6

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 10มิลx10มิล bks steel ขาย 350บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 10 mm x 10mm. ยาว 6 เมตร bks steel นน 4.8 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 7

ราคาสี่เหลี่ยมตัน1/2x1/2 รุ่นเต็มbks steelขาย310บาท (สี่เหลี่ยมตันสี่หุนเต็ม) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 12 mm x12mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.5 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

8

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 รุ่นเบา bks steelขาย370บาท (สี่เหลี่ยมตันห้าหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 13 mm x13mm. รุ่นเบา ยาว 6 เมตร bks steel นน 8.1 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 9

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8 x 5/8 รุ่นเต็ม bks steelขาย520บาท (สี่เหลี่ยมตันห้าหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 15 mm x15mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 11.8 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

10 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 รุ่นเบา bks steelขาย460บาท (สี่เหลี่ยมตันหกหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 17 mm x17mm. รุ่นเบา ยาว 6 เมตร bks steel นน 13.4 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 11

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4 x 3/4 รุ่นเต็ม bks steelขาย650บาท (สี่เหลี่ยมตันหกหุน) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 19 mm x19mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 16.6 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 12

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1" x 1" รุ่นเต็ม bks steelขาย1,200บาท (สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 25 mm x 25 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 29.9 กิโล

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

......................................................................................................................................................................................

 13

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1-1/4"x1-1/4" รุ่นเต็มbks steelขาย2,150บาท(สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้วสองหุน)ยาว6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 32 mm x 32 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 47.8 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 14

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/2 x 1"1/2 รุ่นเต็มbks steelขาย2,950บาท(สี่เหลี่ยมตันหนึ่งนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 38 mm x 38 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 68 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

 15

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2" x 2" รุ่นเต็มbks steelขาย4,995บาท  (สี่เหลี่ยมตันสองนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 50 mm x 50 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 118 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel

16

 

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2"1/2 x 2"1/2 รุ่นเต็ม (สี่เหลี่ยมตันสองนิ้วครึ่ง) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 65 mm x 65 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 199 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

17

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3" x 3" รุ่นเต็มbks steel  (สี่เหลี่ยมตันสามนิ้ว) ยาว 6 เมตร

ราคาสี่เหลี่ยมตัน 75 mm x 75 mm. รุ่นเต็ม ยาว 6 เมตร bks steel นน 264 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296    bks steel

 

 

   

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก

       เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

2456

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก

       เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 
 

 

thaiflag small  Thailand