เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาวราคา.

เส้นกลมทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาวราคา

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

 

2456

bks steel

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาด

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

..........................................................................................................

  ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 4 เมตร

ราคาเพลาขาว 1/8 bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 15 บาท 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3.1 มิล ยาว 4 เมตรbks steel นน 0.3 กิโล 

 

เพลาขาว 4.0 มิล bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 20 บาท

 

ราคาเพลาขาว 3/16 bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 25 บาท

 

ราคาเพลาขาว 5.0มิล bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 5.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 30 บาท

 

ราคาเพลาขาว 6.0มิล bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.9 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 35 บาท

ราคาเพลาขาว 1/4 bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  6.35 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.0 กิโล 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 40 บาท

 

ราคาเพลาขาว 7.0มิล bks steel (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.2 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 50 บาท

 

เพลาขาว 8.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 8.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 55 บาท

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ราคาเพลาขาว 9.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.1 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 90 บาท

ราคาเพลาขาว 3/8 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.50 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.3 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 95 บาท

 

ราคาเพลาขาว 10.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 10.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.7 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 110 บาท

 

ราคาเพลาขาว 11 มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 4.5 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 125 บาท

 

ราคาเพลาขาว 12มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 5.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 150 บาท

เพลาขาว 1/2 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12.60 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.0 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 155 บาท

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาเพลาขาว 13.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 13.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 175 บาท

 

เพลาขาว 14.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 14.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 7.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 195 บาท

 

ราคาเพลาขาว 15.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 8.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 220 บาท

ราคาเพลาขาว 5/8 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 16 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 9.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 235 บาท 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ราคาเพลาขาว 18.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 18.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 12.2 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel ราคา 320 บาท

ราคาเพลาขาว 3/4 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 19.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 13.4 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel ราคา 335 บาท 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

 

ราคาเพลาขาว 20.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 20.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 420 บาท

 

ราคาเพลาขาว 7/8 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 22.30 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 525 บาท

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาเพลาขาว 25.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 660 บาท

ราคาเพลาขาว 1" bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.40 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 690 บาท

 

ราคาเพลาขาว 1" 1/8 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 28.60 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 890 บาท

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

 

ราคาเพลาขาว 30.0มิล bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 30.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel ราคา 970 บาท

 

ราคาเพลาขาว 1" 1/4 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 31.80 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 1,065 บาท

 

ราคาเพลาขาว 1" 1/2 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 38.10 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 1,590 บาท

 

ราคาเพลาขาว 40 มิลbks steel  (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 40.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 1,850 บาท

 

ราคาเพลาขาว 1" 5/8 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 41.20 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 1,920 บาท

 

ราคาเพลาขาว 1" 3/4 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 44.40 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 2,240 บาท

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel

 

ราคาเพลาขาว 2" bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 50.80 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel ราคา 3,000 บาท

 

ราคาเพลาขาว 2" 1/4 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 57.20 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 3,900 บาท

 

ราคาเพลาขาว 60 มิล bks steel  (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 4,490 บาท

 

ราคาเพลาขาว 2" 3/8 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.30 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 4,500 บาท 

 

ราคาเพลาขาว 2" 1/2 bks steel (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 63.50 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 4,790 บาท

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล bks steel ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ราคา 5,100 บาท

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 70 มิลbks steel  ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 5,800 บาท

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 75 มิลbks steel  ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 7,080 บาท

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 80 มิลbks steel  ยาว 6 เมตร bks steel นน กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ราคา 8,170 บาท  

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3"1/4  bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 8,190 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 82.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3"1/2  bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 9,450 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 88.9 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล  bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 9,700 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4"  bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 12,940 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 101.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  4"1/2 bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 16,400 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 114.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  5" bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 20,300 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 127 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6" bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ราคา 26,980 บาท

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 152.4 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน กิโล

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

       ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาวราคา  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 

              โทรสั่งของ 095-232-6296 โทรสั่ง 089-838-4499

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand