เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กเพลาขาว เหล็กเพลาขาวราคา

เส้นกลมทำรางประตูรั้วบ้าน เหล็กเพลาขาวราคา

 

 

2456

bks steel

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาด

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

..........................................................................................................

ราคาเหล็กเพลาขาว

 

 

 

...................................

  ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 4 เมตร  

ราคาเพลาขาว 1/8 (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3 มิล ยาว 4 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

  17 บาท
 

เพลาขาว 4.0 มิล (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

20 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 3/16 (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

28 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 5.0มิล (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 5.0 มิล ยาว 4 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

30 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 6.0มิล (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6.0 มิล ยาว 4 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

35 บาท 

ราคาเพลาขาว 1/4 (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  6.35 มิล ยาว 4 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 45 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 7.0มิล (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7.0 มิล ยาว 4 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 51 บาท 
 

เพลาขาว 8.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 8.0 มิล ยาว 4 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 9.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 

ราคาเพลาขาว 3/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.50 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 10.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 10.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

150 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 11.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 11.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 12.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

156 บาท 

เพลาขาว 1/2 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12.60 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 13.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 13.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

เพลาขาว 14.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 14.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 15.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 

ราคาเพลาขาว 5/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 16 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 18.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 18.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 

ราคาเพลาขาว 3/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 19.0 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

350 บาท 
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 20.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 20.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 7/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 22.30 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

480 บาท 
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 25.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 

ราคาเพลาขาว 1" (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.40 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 1" 1/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 28.60 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

  บาท
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 30.0มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 30.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 1" 1/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 31.80 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

980 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 1" 1/2 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 38.10 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

1,490 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 40 มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 40.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 1" 5/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 41.20 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 1" 3/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 44.40 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 2" (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 50.80 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 2" 1/4 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 57.20 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 60 มิล (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.0 มิล ยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 4,900 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 2" 3/8 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.30 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
 

ราคาเพลาขาว 2" 1/2 (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 63.50 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

4,990 บาท
 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

5,400 บาท
   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 70 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

  7,000 บาท
 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 80 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 7,900 บาท
 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 101.60 มิล ยาว 6 เมตร 

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 11,900 บาท
     
 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

bks steel โทรสั่งสินค้า 082-954-2286. โทร.081-735-9191

 บาท 
     
     

2456

ราคาเหล็กเพลาแข็ง แดง 

 

ราคา

เหล็กกลม เพลาขาว 3/8 x ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวสามหุนหรือเพลาขาว 9 มิล)

       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 1/2  x ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวสี่หุน  หรือเพลาขาว 12 มิล)

       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 5/8  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวห้าหุน  หรือเพลาขาว 15 มิล)

       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 3/4  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหกหุน หรือเพลาขาว 18 มิล)
       บาท

เหล็กกลม เพลาขาว  1"  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหนึ่งนิ้ว หรือเพลาขาว 25 มิล)

                บาท       

เหล็กกลม เพลาขาว 1"1/4  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหนึ่งนิ้วสองหุน หรือเพลาขาว 32 มิล)

        บาท

เหล็กกลม เพลาขาว 1 " 1/2  ยาว 6 เมตร

(เพลาขาวหนึ่งนิ้วครึ่ง หรือเพลาขาว 38 มิล)

         บาท

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

       ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาวราคา  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย  โทร...

 

 

 โทร 082-954-2286 

โทร.081-735-9191 

โทร.081-806-9954.

โทร.081-887-9449

โทร. 089-838-4499

อยู่จังหวัดปทุมธานี ลำลูกกา

 

 

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand