เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กเพลาขาว  เหล็กเพลาขาวราคา    Mild Round Bar

 

 

โทรสั่งของ 095-232-6296 bks steel 

 

2456

www.bks-steel.co.th

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาด

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 โทร.081-735-9191 โทร.081-887-9449

โทร.089-838-4499ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ 

.............................................................................................................................................................................................

  ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 4 เมตร    

ราคาเหล็กเพลาขาว 3.0มิล bks steel ขาย220บาท(ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 4.0 มิล bks steel ขาย230บาท(ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3/16 (4.5มิล) bks steel ขาย235บาท (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 5.0มิล bks steel ขาย240บาท(ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 5.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 6.0มิล bks steel ขาย245บาท(ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.9 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 1/4 (6.3มิล)bks steel ขาย250บาท(ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  6.3 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.0 กิโล 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 7.0มิล bks steel ขาย260บาท (ราคาเหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.2 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 8.0มิล bks steel ขาย280บาท (เหล็กเพลาขาว) ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 8.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 9.0มิล bks steel ขาย310บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.1 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 3/8 (9.5มิล) bks steel ขาย330บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.50 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.3 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 10.0มิล bks steel ขาย340บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 10.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.7 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 11 มิล bks steel ขาย360บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 4.5 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 12มิล bks steel ขาย430บาท (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 5.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 1/2 (12.6มิล) bks steel ขาย420บาท (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12.60 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.0 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 13.0มิล bks steel ขาย440บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 13.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 14.0มิล bks steel ขาย470บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 14.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 7.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 15.0มิล bks steel ขาย510บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 8.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 5/8 (15.9มิล) bks steel ขาย540บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 9.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 18.0มิล bks steel ขาย640บาท (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 18.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 12.2 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3/4 (19มิล)bks steel ขาย675บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 19.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 13.4 กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 20.0มิล bks steel ขาย1,040บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 20.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 15กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 7/8" (22.3มิล) bks steel ขาย965บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 22.30 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 18.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 25.0มิล bks steel ขาย1,860บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 24กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 1"(25.4มิล) bks steel ขาย1,370บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.40 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 24.3กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 1/8 (28.6มิล) bks steel ขาย2,180บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 28.60 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 33.7กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 30.0มิล bks steel ขาย2,210บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 30.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 34กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ   bks steel 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 1/4 (31.8มิล) bks steel ขาย2,345บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 31.80 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 38กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 3/8 (34.9มิล) bks steel ขาย2,690บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 48.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 1/2 (38.1มิล) bks steel ขาย2,910บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 55กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 40 มิล bks steel ขาย3,700บาท (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 40.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 64กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 5/8 (41.2มิล) bks steel ขาย3,780บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 41.20 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 65กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 3/4 (44.4มิล) bks steel ขาย3,750บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 44.40 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 74.7กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" (50.8มิล) bks steel ขาย4,600บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 50.80 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 97กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296   bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" 1/4 (57.2มิล) bks steel ขาย6,240บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 57.20 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 124.5กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  bks steel 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 60 มิล bks steel  ขาย7,060บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 143กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" 3/8 (60.3มิล) bks steel ขาย7,100บาท(เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.30 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 144กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" 1/2 (63.5มิล) bks steel ขาย7,930บาท (เหล็กเพลาขาว) ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 63.50 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 151.5กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล bks steel ขาย9,200บาท ยาว 6 เมตร bks steel นน 171.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 

  ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 70 มิลbks steel ขาย10,500บาท ยาว 6 เมตร bks steel นน 184กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 75 มิลbks steel ขาย11,160บาท ยาว 6 เมตร bks steel นน 215.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel 

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3" (76.2มิล) bks steel ขาย11,200บาท ยาว 6 เมตร นน 216.5กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 76.2 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 216.5กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 80 มิล bks steel ขาย12,195บาท ยาว 6 เมตร bks steel นน 249กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel  

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3"1/4 (82.6มิล) bks steel ขาย12,890บาท ยาว 6 เมตร นน 255กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 82.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 255กิโล

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3"1/2 (88.9มิล) bks steel ขาย14,930บาท ยาว 6 เมตร นน 303กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 88.9 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 303กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล  bks steel ขาย13,960บาท ยาว 6 เมตร นน 301กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 301กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4" (101.4มิล) bks steel ขาย19,980บาทยาว 6 เมตร นน 399.5กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 101.4 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 399.5กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  4"1/2 (114.6มิล) bks steel ขาย24,560บาท ยาว 6 เมตร นน 489.3กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 114.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 489.3กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  5" (127มิล) bks steel ขาย29,950บาท ยาว 6 เมตร นน 606.4กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 127 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 606.4กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6" (152.4มิล) bks steel ขาย43,560บาท ยาว 6 เมตร นน 880กิโล

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 152.4 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 880กิโล

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

       ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาวราคา  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาเหล็กเพลาขาว35มิลbkssteelโทรสั่ง0952326296

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand