เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว  เหล็กเพลาขาวราคา    Mild Round Bar

 

 

 

โทรสั่ง095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

2456

www.bks-steel.co.th

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาด

โทรสั่งเหล็กเพลาขาว 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

โทร.089-838-4499 โทร.081-887-9449 โทร.081-735-9191

......................................................................................................................................................................................................

  ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 4 เมตร    

ราคาเหล็กเพลาขาว 3.0มิล bks-steel.co.th ราคา 220บาท  ยาว 4 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 4.0 มิล bks-steel.co.th ราคา 230บาท ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3/16 (4.5มิล) bks-steel.co.th ราคา 235บาท  ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4.5 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 5.0มิล bks-steel.co.th ราคา 240บาท  ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 5.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 6.0มิล bks-steel.co.th ราคา 245บาท ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 0.9 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 1/4 (6.3มิล) bks-steel.co.th ราคา 250บาท  ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  6.3 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.0 กิโล 

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 7.0มิล bks-steel.co.th ราคา 260บาท ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 7.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.2 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 8.0มิล bks-steel.co.th ราคา 280บาท  ยาว 4 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 8.0 มิล ยาว 4 เมตร bks steel นน 1.6 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 9.0มิล bks-steel.co.th ราคา 310บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.1 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 3/8 (9.5มิล) bks-steel.co.th ราคา 330บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 9.50 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 10.0มิล bks-steel.co.th ราคา 340บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 10.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 3.7 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 11 มิล bks-steel.co.th ราคา 360บาท ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 11 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 4.5 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 12มิล bks-steel.co.th ราคา 430บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 5.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 1/2 (12.6มิล) bks-steel.co.th ราคา 420บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 12.60 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.0 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 13.0มิล bks-steel.co.th ราคา 440บาท ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 13.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 6.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 14.0มิล bks-steel.co.th ราคา 470บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 14.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 7.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 15.0มิล bks-steel.co.th ราคา 510บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 8.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 5/8 (15.9มิล) bks-steel.co.th ราคา 540บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 15.9 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 9.3 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดความ ยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 18.0มิล bks-steel.co.th ราคา 640บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 18.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 12.2 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 3/4 (19มิล) bks-steel.co.th ราคา 675บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 19.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 13.4 กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 20.0มิล bks-steel.co.th ราคา 1,040บาท ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 20.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 15กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 7/8" (22.3มิล) bks-steel.co.th ราคา 965บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 22.30 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 18.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 25.0มิล bks-steel.co.th ราคา 1,860บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 24กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กเพลาขาว 1"(25.4มิล) bks-steel.co.th ราคา 1,370บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 25.40 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 24.3กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 1/8 (28.6มิล) bks-steel.co.th ราคา 2,180บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 28.60 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 33.7กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 30.0มิล bks-steel.co.th ราคา 2,210บาท ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 30.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 34กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 1/4 (31.8มิล) bks-steel.co.th ราคา 2,345บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 31.80 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 38กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 3/8 (34.9มิล) bks-steel.co.th ราคา 2,690บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 34.9 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 48.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 1/2 (38.1มิล) bks-steel.co.th ราคา 2,910บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 38.1 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 55กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 40 มิล bks-steel.co.th ราคา 3,980บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 40.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 64กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 5/8 (41.2มิล) bks-steel.co.th ราคา 4,580บาท ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 41.20 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 65กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" 3/4 (44.4มิล) bks-steel.co.th ราคา 4,750บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 44.40 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 74.7กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

เหล็กเพลาขาว 2" (50.8มิล) bks-steel.co.th ราคา 4,000บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 50.80 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 97กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" 1/4 (57.2มิล) bks-steel.co.th ราคา 7,240บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 57.20 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 124.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 60 มิล bks-steel.co.th ราคา 8,060บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.0 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 143กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" 3/8 (60.3มิล) bks-steel.co.th ราคา 8,100บาท  ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 60.30 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 144กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2" 1/2 (63.5มิล) bks-steel.co.th ราคา 8,930บาท ยาว 6 เมตร

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 63.50 มิล ยาว 6 เมตร bks steel นน 151.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 65 มิล bks-steel.co.th ราคา 9,900บาท ยาว 6 เมตร  นน 171.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

  ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 70 มิล bks-steel.co.th ราคา 10,500บาท ยาว 6 เมตร นน 184กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 75 มิล bks-steel.co.th ราคา 12,160บาท ยาว 6 เมตร  นน 215.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3" (76.2มิล) bks-steel.co.th ราคา 13,200บาท ยาว 6 เมตร นน 216.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 76.2 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 216.5กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 80 มิล bks-steel.co.th ราคา 14,195บาท ยาว 6 เมตร  นน 249กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาดยาว 6 เมตร

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3"1/4 (82.6มิล) bks-steel.co.th ราคา 15,890บาท ยาว 6 เมตร นน 255กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 82.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 255กิโล

   

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 3"1/2 (88.9มิล) bks-steel.co.th ราคา 18,930บาท ยาว 6 เมตร นน 303กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 88.9 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 303กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล bks-steel.co.th ราคา 19,960บาท ยาว 6 เมตร นน 301กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 90 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 301กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 4" (101.4มิล) bks-steel.co.th ราคา 24,980บาท ยาว 6 เมตร นน 399.5กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 101.4 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 399.5กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  4"1/2 (114.6มิล) bks-steel.co.th ราคา 29,950บาท ยาว 6 เมตร นน 489.3กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 114.6 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 489.3กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  5" (127มิล) bks-steel.co.th ราคา 32,950บาท ยาว 6 เมตร นน 605กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 127 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 606.4กิโล

 

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 6" (152มิล) bks-steel.co.th ราคา 44,560บาท ยาว 6 เมตร นน 880กิโล

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว 152.4 มิล bks steel ยาว 6 เมตร นน 880กิโล

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

       ราคาเหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาวราคา เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาวราคา  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาเหล็กเพลาขาว35มิลbkssteelโทรสั่ง0952326296

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้99
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้627
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350299

We have: 18 guests, 1 bots online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand