เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ กล่องแบน

 

 ขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  

 

โทรสั่งของทรู 095-232-6296

 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ กล่องแบน

bks steel

โทรสั่งของ095-232-6296ค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก7.3กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ  

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก8.5กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x1"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก10.3กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก11กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

  ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก13กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1"1/2x1.8mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก15.7กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก16กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก21กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

   
 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x19x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก5.7กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก13.1กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนัก18.6กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิ20โลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x3.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก28.7กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก25กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก26.8กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์100x50x2.9mmJISg3466ยาว6เมตรbks steelราคาบาท

น้ำหนัก38.8กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 125x50x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก29.2กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 150x50x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก37.6กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 150x50x32mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนัก52.2กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

thaiflag small  Thailand