เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

#ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์  กล่องสี่เหลี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 135บาท น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 143บาท น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 163บาท น้ำหนัก6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 183บาท น้ำหนัก6.9กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 235บาท น้ำหนัก8.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 263บาท น้ำหนัก10กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 315บาท น้ำหนัก11.8กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 365บาท น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 463บาท น้ำหนัก17กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 653บาท น้ำหนัก23.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 12x12x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 173บาท น้ำหนัก2.3กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 283บาท น้ำหนัก7.8กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 325บาท น้ำหนัก8.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 453บาท น้ำหนัก13.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 493บาท น้ำหนัก15กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 523บาท น้ำหนัก16.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.9mm JISg3466ยาว6เมตร bks steel ราคา 753บาท น้ำหนัก25.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x75x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 893บาท น้ำหนัก28กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 75x75x3.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 1,139บาท น้ำหนัก38.6กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา 1,193บาท น้ำหนัก36กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel ราคา 1,239บาท น้ำหนัก36.5กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x3.2mm JISg3466ยาว6เมตร bks steel ราคา 1,593บาท น้ำหนัก52.6กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

#ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 150x150x3.2mm JISg3466ยาว6เมตร bks steel ราคา 2,435บาท น้ำหนัก79.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand