เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์  กล่องสี่เหลี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 185บาท น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 215บาท น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 285บาท น้ำหนัก6.6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 295บาท น้ำหนัก6.9กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 345บาท น้ำหนัก8กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 395บาท น้ำหนัก9.2กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 455บาท น้ำหนัก10.6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 570บาท น้ำหนัก13.3กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 620บาท น้ำหนัก14.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 720บาท น้ำหนัก16.6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 840บาท น้ำหนัก19.6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 845บาท น้ำหนัก19.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 985บาท น้ำหนัก23กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 1,155บาท น้ำหนัก27กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x2"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 295บาท น้ำหนัก6.9กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x2"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 345บาท น้ำหนัก8กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1-1/2"x3"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 450บาท น้ำหนัก10.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1-1/2"x3"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 525บาท น้ำหนัก12.3กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1-1/2"x3"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 620บาท น้ำหนัก14.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x4"x1.2mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 625บาท น้ำหนัก14.5กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x4"x1.5mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 720บาท น้ำหนัก16.6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x4"x1.8mm ยาว6เมตร bks steel.co.thขาย 835บาท น้ำหนัก19.6กิโลต่อเส้น 

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 12x12x1.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก2.3กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก7.8กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก8.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก13.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.5mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก15กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก16.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x2.9mm JISg3466ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก25.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 75x75x2.3mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก28กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 75x75x3.2mm ยาว6เมตร bks steel ราคา าท น้ำหนัก38.6กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x2.0mm ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก36กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x2.3mm.ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก36.5กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 100x100x3.2mm JISg3466ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก52.6กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

ราคาเหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ 150x150x3.2mm JISg3466ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท น้ำหนัก79.4กิโลต่อเส้น

โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ มีพ่นข้างท่อ มาตราฐานโรงงาน

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand