เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กตัวซีรุ่นกัลวาไนซ์ bks steelโทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

ราคาเหล็กตัวซี C รุ่นกัลวาไนซ์ bks steelโทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 75x45x15x1.6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา 390บาท

น้ำหนัก12.5กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 75x45x15x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา 493บาท

น้ำหนัก17กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 100x50x20x1.6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา 453บาท

น้ำหนัก15.6กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 100x50x20x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา 573บาท

น้ำหนัก21.2กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 125x50x20x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา 683บาท

น้ำหนัก23.7กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 125x50x20x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร bks steel ราคา 935บาท

น้ำหนัก32.8กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 150x50x20x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร bks steel ราคา 739บาท

น้ำหนัก26กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 150x50x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร bks steel ราคา 993บาท

น้ำหนัก35.5กิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กตัวซีรุ่นกัลวาไนซ์ bks steelโทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand