เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาเหล็กตัวซีรุ่นกัลวาไนซ์ bks steelโทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

ราคาเหล็กตัวซี C รุ่นกัลวาไนซ์ bks steelโทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 75x45x15x1.6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 75x45x15x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 100x50x20x1.6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 100x50x20x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 125x50x20x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร bks steel ราคาบาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 125x50x20x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 150x50x20x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซีCรุ่นกัลวาไนซ์ 150x50x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร bks steel ราคา บาท

น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทร.095-232-6296ค่ะ ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กตัวซีรุ่นกัลวาไนซ์ bks steelโทรสั่งของ095-232-6296เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand