เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

หน้าแปลนเชื่อมFlange 10K

ราคาหน้าแปลนFlange 10K SS400 
1.ราคาหน้าแปลนFlange 2" JIS 10K SS400 ตาดี ขนาด 2" bks steel ขาย 200บาท 
2.ราคาหน้าแปลนFlange 2" JIS 10K SS400 ตาบอด ขนาด 2" bks steel ขาย 20บาท 
3.ราคาหน้าแปลนFlange 4" JIS 10K SS400 ตาดี ขนาด 4" bks steel ขาย 200บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand