เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

บทสวดมนต์

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว 

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

นัมเมียว โฮ เร็ง เง เคียว

เสริมบุญ เสริมบารมี

คิดดี ทำดี

คิดสิ่งใดให้สมปราถนา

มีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand