เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อFi Guaed A795 SCH-10 

      

 โทรสั่งของ 095-232-6296ค่ะ 

ราคาท่อดับเพลิง Fi Guard A795 SCH 10 ERW

 

 

 2456

อยากได้โทรสั่งได้เลยค่ะ  แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีให้เลือกใช้ครบ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ   bks steel

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

ราคาท่อดับเพลิง  A795 SCH 10 FiGuard-10

1.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steelขาย382บาท นน 7.72 กก หนา  2.1 มม FiGuard-10 

2.ราคาท่อดับเพลิง  SCH 10 ASTM A795A    ท่อมีตะเข็บ 1" bks steelขาย549บาท  นน 12.3 กก หนา 2.7 มม  FiGuard-10

3.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steelขาย668บาท นน 15.8 กก หนา 2.7 มม FiGuard-10

4.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steelขาย854บาท นน 18.2 กก หนา 2.7 มม FiGuard-10

5.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 2" bks steelขาย1,029บาท  นน 23 กก หนา 2.6 มม FiGuard-10

6.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steelขาย1,310บาท นน 31.1 กก หนา 3.0 มม FiGuard-10

7.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3" bks steelขาย1,668บาท  นน 37.6 กก หนา 2.9 มม FiGuard-10

8.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 4" bks steelขาย3,700บาท  นน 48.4 กก หนา 2.9 มม  FiGuard-10

9.ราคาท่อดับเพลิง   SCH 10  ASTM  A795A  ท่อมีตะเข็บ 5" bks steelขาย3,950บาท นน 68 กก หนา 3.3 มม  FiGuard-10

10. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 6" bks steelขาย4,365บาท นน 81.8 กก หนา 3.3 มม  FiGuard-10

11. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 8" bks steelขาย6,798บาท นน 149.5 กก หนา 4.7 มม  FiGuard-10 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel

 

ราคาท่อดับเพลิง 10 A795 SCH 10 FiGuard-10

 
 

 

thaiflag small  Thailand