เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อFi Guaed A795 SCH-10 ERW

      

 โทรสั่งของ 095-232-6296ค่ะ 

ราคาท่อดับเพลิง Fi Guard A795 SCH 10 ERW

 

 

ราคาท่อดับเพลิง  A795 SCH 10 FiGuard-10 เป็นท่อเฉพาะทาง

อยากได้โทรสั่งได้เลยค่ะ  แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีให้เลือกใช้ครบ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ มีรถไปส่งให้ค่ะ   bks steel.co.th    

.........................................................................................................................................................................................................................

 

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel.co.thขาย บาท ยาว 6เมตร 

1.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel.co.thขาย บาท ยาว 6เมตร 

2.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 1" ยาว 6 เมตร

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 1-1/4" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

3.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 1-1/2" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

4.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 1-1/2" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

5.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 2" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 2-1/2" bks steel.co.thขาย บาท ยาว 6เมตร 

6.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 2-1/2" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel.co.thขาย บาท ยาว 6เมตร 

7.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 3" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

8.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 4" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

9.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 5" ยาว 6 เมตร

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

10.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 6" ยาว 6 เมตร 

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ  

ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel.co.thขายบาท ยาว 6เมตร 

11.ราคาท่อสตีม Pipe BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 GR.A ขนาด 8" ยาว 6 เมตร  

โทร.095-232-6296 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาท่อดับเพลิง  A795 SCH 10 FiGuard-10 เป็นท่อเฉพาะทาง

1.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3/4" bks steel.co.thขาย บาท นน 7.7 กก   FiGuard-10 

2.ราคาท่อดับเพลิง  SCH 10 ASTM A795A    ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel.co.thขาย บาท  นน 12.3 กก   FiGuard-10

3.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel.co.thขาย บาท นน 15.8 กก  FiGuard-10

4.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 1"1/2 bks steel.co.thขาย บาท นน 18.2 กก  FiGuard-10

5.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 2" bks steel.co.thขาย บาท  นน 23.0 กก  FiGuard-10

6.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A ท่อมีตะเข็บ 2"1/2 bks steel.co.thขาย บาท นน 31.1 กก  FiGuard-10

7.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 3" bks steel.co.thขายบาท  นน 37.6 กก  FiGuard-10

8.ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 4" bks steel.co.thขายบาท  นน 48.4 กก   FiGuard-10

9.ราคาท่อดับเพลิง   SCH 10  ASTM  A795A  ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel.co.thขาย บาท นน 68 กก  FiGuard-10

10. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel.co.thขาย บาท นน 81.8 กก  FiGuard-10

11. ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 ASTM A795A  ท่อมีตะเข็บ 8" bks steel.co.thขายบาท นน 149.5 กก   FiGuard-10 

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel   

 

ราคาท่อดับเพลิง 10 A795 SCH 10 FiGuard-10

#ราคาท่อดับเพลิง SCH 10 #ราคาท่อสตีม #10 #ราคาท่อสตีมSCH10 

 
 

 

thaiflag small  Thailand