เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ราคาท่อสตีมASTM API  SCH80 Seamless

 

  โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

 

ราคาท่อสตีล SCH80 ASTM A53

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 

 2456

bks-steel.co.th

ราคาท่อสตีม ASTM API 5L A53/A106 SCH 80 Seamless  SML

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

................................................................................................................................................................................................................................

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 1/4"  ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel ขนาด 1/4"x6000mm 

1. ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ขนาด 1/4" bks steel.co.th ราคา 3,400บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  bks-steel.co.th ราคาท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด3/8" ยาว 6 เมตร

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel ขนาด 3/8"x6000mm

2. ท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ขนาด 3/8"  bks steel.co.th ราคา 3,800บาท

Pipe 3/8" Sch80 ไร้ตะเข็บ bks-steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 1/2"x6m. ราคา 990บาท 

3. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

ท่อเหล็กสตีม#80ขนาด1/2" ไม่มีตะเข็บ bks-steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด3/4"ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 3/4"x6m. ราคา 1,190บาท

4. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks-steel.co.th 

ท่อเหล็กสตีม#80ขนาด3/4 ไม่มีตะเข็บ bks-steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 1"x6m.ราคา 1,750บาท

5.ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th  

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอเชื่อมElow 90องศา SCH80 1" Seamless ราคา 350บาท

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 1-1/4"x6m.ราคา 1,980บาท

6. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th  

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด1-1/2"ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 1-1/2"x6m.ราคา 2,180บาท

7. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 2"ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 2"x6m.ราคา 2,620บาท

8.ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 2-1/2"ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 bks steel 2-1/2"x6m.ราคา 3,450บาท

9. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th  

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 bks steel 3"x6m.ราคา 4,300บาท

10. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 bks steel 4"x6m.ราคา 5,700บาท

11. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 5" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 5"x6m.ราคา 7,800บาท

12. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th  

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ข้องอ Elbow 90 LR 90องศา CS SEAMLESS SCH 80 SML 5"  bks steel ราคาบาท

 

สามทางเชื่อม Equal Tee CS SEAMLESS SCH 80 SML 5"  bks steel ราคาบาท

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 bks steel 6"x6m.ราคา 9,800บาท

13. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th  

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ข้องอ Elbow 90 LR 90องศา CS SEAMLESS  SCH 80 SML 6" bks steel ราคาบาท

 

สามทางเชื่อม Equal Tee CS SEAMLESS ASME/ASTM  SCH 80 SML 6" ไม่มีตะเข็บ ขนาด 6" bks steel 

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 8" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH80 bks steel 8"x6m.ราคา 14,900บาท

14. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ข้องอ Elbow 90 LR 90องศา CS SEAMLESS SCH 80 SML 8" bks steel ราคาบาท

 

สามทางเชื่อม Equal Tee CS SEAMLESS SCH 80 SML 8" bks steel ราคาบาท

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 10" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 10"x6m.ราคา 25,500บาท

15. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 12" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 12"x6m.ราคา 29,800บาท

16. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 14" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 14"x6m.ราคา 39,800บาท

17. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 16" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 16"x6m.ราคา 55,000บาท

18. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 18" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 18"x6m.ราคา 84,900บาท

19. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

 

ท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 20" ยาว 6 เมตร bks steel

Carbon Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel 20"x6m.ราคา 94,800บาท

20. ท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.th 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ


ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless Pipe SCH 80

 

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้206
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้206
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้734
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350406

We have: 54 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand