เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อสตีมASTM API  SCH80  SML 

   

  โทรสั่งของ 095-232-6296ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีล SCH80 ASTM A53

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 

 2456

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH 80 Seamless  SML

อยากได้ใบเสนอราคา แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีให้เลือกใช้ครบ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ   bks steel

................................................................................................................................................................................................................................

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 1/4"  ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด1/4"x6000mmขายบาท 

1.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย1,945บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด3/8" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด3/8"x6000mmขายบาท

2.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย2,345บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด1/2"x6000mmขายบาท 

3.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย1,250บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด3/4"ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด3/4"x6000mmขายบาท

4.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย 1,495บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 1" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด1"x6000mmขายบาท

5.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย1,785บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด1-1/4"x6000mmขายบาท

6.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย2,320บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด1-1/2"ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 1-1/2"x6000mmขายบาท

7.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย2,770บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 2"ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 2"x6000mmขายบาท

8.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย3,690บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 2-1/2"ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 2-1/2"x6000mmขายบาท

9.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย5,390บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 3"x6000mmขายบาท

10.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย7,175บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 4"x6000mmขายบาท

11.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย10,285บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 5" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 5"x6000mmขายบาท

12.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย14,280บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 6" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 6"x6000mmขายบาท

13.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย19,590บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 8" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 8"x6000mmขายบาท

14.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย29,235บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 10" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 10"x6000mmขายบาท

15.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย43,395บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 12" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 12"x6000mmขายบาท

16.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย59,670บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80ขนาด 14" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 bks steel ขนาด 14"x6000mmขายบาท

17.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย72,185บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 16" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 16"x6000mmขายบาท

18.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย101,100บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80 ขนาด 18" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 18"x6000mmขายบาท

19.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย 167,400บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80  ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาPipe API-5L CS SEAMLESS ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80bks steelขนาด 20"x6000mmขายบาท

20.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ   bks steel.co.thขาย 169,995บาท 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML SCH80 A106

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A106/53 SML SCH 80 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์80  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A106/53 SCH 80 

1.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1/4 bks steel ราคาบาท นน 4.6กก.

2.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3/8 bks steel ราคาบาท นน 6.3กก.

3.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless  SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2 bks steel ราคาบาท นน 9.7กก.

4.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4 bks steel ราคาบาท นน 13.1กก.

5.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1" bks steel ราคาบาท นน 19.4กก.

6.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ราคาบาท นน 26.8กก.

7.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ราคาบาท นน 32.5กก.

8.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2" bks steel ราคาบาท นน 44.9กก.

9.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ราคาบาท นน 68.5กก.

10.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  3" bks steel ราคาบาท นน 91.6กก.

11.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 4" bks steel ราคาบาท นน 134กก.

12.ราคาท่อASTM A106/53 Seamless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ 5" bks steel ราคาบาท นน 185.8กก.

13.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  6" bks steel ราคาบาท นน 255.4กก.

14.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  8" bks steel ราคาบาท นน 387.9กก.

15.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  10" bks steel ราคาบาท นน 550กก.

16.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  12" bks steel ราคาบาท นน 765กก.

17.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  14" bks steel ราคาบาท นน 948กก.

18.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  16" bks steel ราคาบาท นน 1,220กก.

19.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  18" bks steel ราคาบาท นน 1,528กก.

20.ราคาท่อASTM A106/53 Semless SCH80 ท่อไม่มีตะเข็บ  20" bks steel ราคาบาท นน 1,868กก.

โทรสั่ง 095-232-6296  bks steel


ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless Pipe SCH 80

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand