เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53 Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 

 

ราคาท่อสตีม Carbon Steel Pipe ASTM A53 A106 API 5L SCH40 Seamless 

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ

........................................................................................................................................................................................

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE BKSSTEEL ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 1/4"x6000mm. 

1.ท่อASTM A53 Semless SCH40  SMLS ขนาด 1/4" หนา 2.3มม ยาว6เมตร bks-steel.co.th ราคา 2,890บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ   

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel

 Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE BKSSTEEL ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  3/8"x6000mm.

2.ท่อASTM A53 Semless SCH40  SMLS ขนาด 3/8" หนา2.3มม ยาว6เมตร bks-steel.co.th ราคา 3,400บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamlessท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE BKSSTEEL ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 1/2"x6000mm.

3.ท่อASTM A53 Seamless  SCH40  SMLS ขนาด 1/2" หนา 2.8มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 895บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 3/4"x6000mm.

4.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 3/4" หนา 2.9มม ยาว 6เมตร  bkssteel.co.th ราคา 965บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 1"x6000mm.

5.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 1" หนา 3.4มม ยาว6เมตร  bkssteel.co.th ราคา 1,090บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 1-1/4"x6000mm.

6.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 1"1/4 หนา 3.6มม ยาว 6เมตร bkssteel.co.th ราคา 1,260บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 1-1/2"x6000mm.

7.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 1"1/2 หนา 3.7มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 1,400บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ 2" ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless 2"  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 2" ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 2"x6000mm.

8.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 2" หนา 3.9มม ยาว6เมตร  bkssteel.co.th ราคา 1,690บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 2-1/2"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 2-1/2"x6000mm.

9.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 2"1/2 หนา 5.2มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา2,350บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless 3"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 3"x6000mm. 

10.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 3" หนา5.5มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 2,870บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 4"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 4"x6000mm.

11.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 4" หนา 6.0มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 3,795บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 5"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 5"x6000mm.

12.ท่อASTM A53 Seamless SCH40 SMLS ขนาด 5" หนา 6.6มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 5,450บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 6"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 6"x6000mm.

13.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 6" หนา 7.1มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 6,890บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 8"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 8"x6000mm.

14.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 8" หนา 8.2มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 9,800บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 10"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 10"x6000mm.

15.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 10" หนา 9.3มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 14,500บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 12"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel PipeAPI-5L CS  SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL 12"x6000mm.

16.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 12" หนา 10.3มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 18,700บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 14"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 14"x6000mm.

 17.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 14" หนา 11.1มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 23,900บาท

ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ OD 355.6 (14") 

ASTEM A53 GR.B SML SCH40 DIA 14"

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 16"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 16"x6000mm. 

18.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 16" หนา 12.7มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 29,900บาาท

โทร. 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 18"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 18"x6000mm.

19.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS 18" หนา 14.27มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ 

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 20"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEELขนาด 20"x6000mm.

20.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 20" หนา 15.09มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 58,500บาท

โทร. 095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

ท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 24"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bkssteel.co.th

Steel Pipe API-5L CS SEAMLESS PIPE ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 BKSSTEEL ขนาด 24"x6000mm.

21.ท่อASTM A53 Semless SCH40 SMLS ขนาด 24" หนา 17.48มม ยาว6เมตร bkssteel.co.th ราคา 87,000บาท

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  bks-steel.co.th ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  1/4 bks-teel.co.th  นน 3.6กก.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  3/8 bks-teel.co.th นน 4.6กก.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1/2  bks-teel.co.th  นน 7.2กก.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3/4  bks-teel.co.th  นน 9.8กก.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"  bks-teel.co.th  นน 14.4กก.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/4  bks-teel.co.th  นน 19.4กก.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/2 bks-teel.co.th  นน 23.4กก.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2" bks-teel.co.th  นน 32.0กก.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2"1/2  bks-teel.co.th  นน 50.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3"  bks-teel.co.th  นน 65.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 4"  bks-teel.co.th  นน 97.0กก.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 5" bks-teel.co.th  นน 121.0กก.

13.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 6" bks-teel.co.th  นน 167.0กก.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 8" bks-teel.co.th  นน 251.0กก.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 10"  bks-teel.co.th  นน 367.8กก.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  12"  bks-teel.co.th  นน 478.2กก.

17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 14"  bks-teel.co.th  นน 567.0กก.

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 16"  bks-teel.co.th  นน 739.8กก.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 18"  bks-teel.co.th นน 630.6กก.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 20"  bks-teel.co.th  นน 1,100กก.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 24"  bks-teel.co.th  นน 1,531กก.

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

Black Steel Pipe ASTM  A53 SCH 40 x6m.  Seamless  bks-steel.co.th 

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  

1.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 1/4x6m. bks-teel.co.th Price 2,890 Baht

2.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 3/8x6m. bks-teel.co.th Price 3,400 Baht

3.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless  SCH40 1/2x6m.  bks-teel.co.th Price 895 Baht

4.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 3/4x6m.  bks-teel.co.th  Price 965 Baht

5.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 1"x6m.  bks-teel.co.th Price 1,090 Baht  

6.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 1"1/4x6m.  bks-teel.co.th Price 1,260 Baht  

7.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40  1"1/2x6m. bks-teel.co.th Price 1,400 Baht  

8.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 2"x6m. bks-teel.co.th Price 1,690 Baht  

9.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 2"1/2x6m.  bks-teel.co.th  Price 2,350 Baht 

10.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 3"x6m.  bks-teel.co.th Price 2,870 Baht  

11.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 4"x6m.  bks-teel.co.th Price 3,795 Baht

12.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 5"x6m. bks-teel.co.th Price 5,450 Baht 

13.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 6"x6m. bks-teel.co.th Price 6,890 Baht

14.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 8"x6m. bks-teel.co.th  Price 9,800 Baht

15.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 10"x6m.  bks-teel.co.th Price 14,500 Baht 

16.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 12"x6m.  bks-teel.co.th Price 18,700 Baht 

17.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 14"x6m.  bks-teel.co.th Price 23,900 Baht

18.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 16"x6m.  bks-teel.co.th Price 29,900 Baht 

19.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 18"x6m.  bks-teel.co.th Price 45,500 Baht

20.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 20"x6m.  bks-teel.co.th Price 58,500 Baht

21.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 24"x6m.  bks-teel.co.th Price 87,000 Baht

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

Black Steel Pipe ASTM  A53 SCH 40 x6m.  Seamless  bks-steel.co.th 

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  

1.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 1/4x1m. bks-teel.co.th Price 482 Baht

2.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 3/8x1m. bks-teel.co.th Price 567 Baht

3.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless  SCH40 1/2x1m.  bks-teel.co.th Price 150 Baht

4.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 3/4x1m.  bks-teel.co.th  Price 161 Baht

5.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 1"x1m.  bks-teel.co.th Price 182 Baht  

6.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 1"1/4x1m.  bks-teel.co.th Price 210 Baht  

7.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40  1"1/2x1m. bks-teel.co.th Price 234 Baht  

8.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 2"x1m. bks-teel.co.th Price 282 Baht  

9.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 2"1/2x1m.  bks-teel.co.th  Price 392 Baht 

10.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 3"x1m.  bks-teel.co.th Price 479 Baht  

11.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 4"x1m.  bks-teel.co.th Price 633 Baht

12.Black Steel Pipe ASTM A53 Seamless SCH40 5"x1m. bks-teel.co.th Price 909 Baht 

13.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 6"x1m. bks-teel.co.th Price 1,149 Baht

14.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 8"x1m. bks-teel.co.th  Price 1,634 Baht

15.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 10"x1m.  bks-teel.co.th Price 2,417 Baht 

16.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 12"x1m.  bks-teel.co.th Price 3,117 Baht 

17.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 14"x1m.  bks-teel.co.th Price 3,984 Baht

18.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 16"x1m.  bks-teel.co.th Price 4,984 Baht 

19.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 18"x1m.  bks-teel.co.th Price 7,584 Baht

20.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 20"x1m.  bks-teel.co.th Price 9,750 Baht

21.Black Steel Pipe ASTM A53 Semless SCH40 24"x1m.  bks-teel.co.th Price 14,500 Baht

โทร.095-232-6296 bks steel ขอบคุณมากค่ะ  

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้203
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้203
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้731
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350403

We have: 53 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand