เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อสตีมASTM  SCH40  SML 

       โทรสั่งของ 095-232-6296ค่ะ 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53 Seamless

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 

 

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH40 Seamless SCH40   SML

อยากได้ใบเสนอราคา แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีให้เลือกใช้ครบ

พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ซื้อได้เลยค่ะ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ   bks steel 

........................................................................................................................................................................................

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE  ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40ขนาด 1/4"x6000mm. 

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  1/4 bks steel ขายบาท

นน 3.6กก.  โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 3/8"x6000mm.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  3/8 bks steel ขายบาท

นน 4.6กก.  โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 1/2"x6000mm.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1/2 bks steel ขายบาท

นน 7.2กกโทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 3/4"x6000mm.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3/4 bks steel ขายบาท

นน 9.8กก.  โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 1"x6000mm.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1" bks steel ขายบาท

นน 14.4กก.  โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 1-1/4"x6000mm.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/4 bks steel ขายบาท

นน 19.4กก.  โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 1-1/2"x6000mm.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/2 bks steel ขายบาท

นน 23.4กก.  โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 2"x6000mm.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2" bks steel ขายบาท

นน 32.0กกโทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 2-1/2"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40ยาว 6เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 2-1/2"x6000mm.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2"1/2 bks steel ขายบาท

นน 50.5กกโทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless 3"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40ขนาด 3"x6000mm. 

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3" bks steel ขายบาท

นน 65.5กกโทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 4"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 4"x6000mm.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 4" bks steel ขายบาท

นน 97.0กกโทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 5"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 5"x6000mm.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 5" bks steel ขายบาท

นน 121.0กกโทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 6"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 6"x6000mm.

13.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 6" bks steel ขายบาท

นน 167.0กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 8"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 8"x6000mm.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 8" bks steel ขายบาท

นน 251.0กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 10"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 10"x6000mm.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 10" bks steel ขายบาท

นน 367.8กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 12"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 12"x6000mm.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  12" bks steel ขายบาท

นน 478.2กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 14"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 14"x6000mm.

 17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 14" bks steel ขายบาท

นน 567.0กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 16"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 16"x6000mm. 

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 16" bks steel ขายบาท

นน 739.8กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 18"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 18"x6000mm.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 18" bks steel ขายบาท

นน 630.6กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 20"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 20"x6000mm.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 20" bks steel ขายบาท

นน 1,100กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM A53 SML SCH 40 Seamless 24"ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40 ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40 ขนาด 24"x6000mm.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 24" bks steel ขายบาท

นน 1,531กก. โทรสั่งท่อสตีม 095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SML SCH 40 Seamless  ท่อไม่มีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

API-5L-0672 CS  SEAMLESS PIPE   ASME/ASTM SA/A53/A106 SCH 40  

1.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  1/4 bks steel ขายบาท นน 3.6กก.

2.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  3/8 bks steel ขายบาท นน 4.6กก.

3.ราคาท่อASTM A53 Seamless  SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1/2 bks steel ขายบาท นน 7.2กก.

4.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3/4 bks steel ขายบาท นน 9.8กก.

5.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1" bks steel ขายบาท นน 14.4กก.

6.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/4 bks steel ขายบาท นน 19.4กก.

7.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 1"1/2 bks steel ขายบาท นน 23.4กก.

8.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2" bks steel ขายบาท นน 32.0กก.

9.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 2"1/2 bks steel ขายบาท นน 50.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 3" bks steel ขายบาท นน 65.5กก.

11.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 4" bks steel ขายบาท นน 97.0กก.

12.ราคาท่อASTM A53 Seamless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 5" bks steel ขายบาท นน 121.0กก.

13.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 6" bks steel ขายบาท นน 167.0กก.

14.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 8" bks steel ขายบาท นน 251.0กก.

15.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 10" bks steel ขายบาท นน 367.8กก.

16.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML  12" bks steel ขายบาท นน 478.2กก.

17.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 14" bks steel ขายบาท นน 567.0กก.

18.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 16" bks steel ขายบาท นน 739.8กก.

19.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 18" bks steel ขายบาท นน 630.6กก.

20.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 20" bks steel ขายบาท นน 1,100กก.

21.ราคาท่อASTM A53 Semless SCH40 ท่อไม่มีตะเข็บ SML 24" bks steel ขายบาท นน 1,531กก.

โทรสั่ง  095-232-6296  bks steel   

 

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53

ราคาท่อสตีมไม่มีตะเข็บ Seamless SML

 
 

 

thaiflag small  Thailand