เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาท่อสตีมASTM A53A SCH40  ERW  


ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53A

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40  

 

ราคาท่อสตีม ASTM A53A ERW SCH40 Bks steel

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

............................................................................................................................................................................................

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ขนาด 1/2" ยาว 6 เมตร bks-steel.co.th

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1/2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา450บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด  3/4"x6000mm bks-steel.co.th ราคา510บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1"x6000mm bks-steel.co.th ราคา645บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/4"x6000mm bks-steel.co.th ราคา820บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1-1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา1,230บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(40) 48.3x3.68x6000มม BPE ISO9001 21/1203 ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 1-1/2"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 1,900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(50) 60.3x3.91x6000มม BPE ISO9001 22/0086 ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 2"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 1,200บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 2-1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2-1/2"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 1,990บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 3"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 2,450บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 4"x 6,000mm bks-steel.co.th ราคา 3,900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ข้องอเชื่อม 90องศา SCH 40 ขนาด 4" bks steel ราคา 450บาทต่อตัว

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(100) 114.3x6.02x6000มม BPE  ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 4"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 2,900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 
 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 5" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 5"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 4,500บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ   

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 6"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 6,900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 8" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 8"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 8,990บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 10" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 10"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 14,900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 12" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 12"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 19,800บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 14" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 14"x6000mm bks-steel.co.th ราคา26,500บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53B SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 16" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53B ERW SCH40ขนาด 16"x6000mm bks-steel.co.th ราคา 29,950บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร  bks-steel.co.th 

ราคาท่อ ASTM ที่ไม่ได้พ่นข้างท่อ ว่า SCH40  ERW

แต่จะพ่นแค่    มอก.276-2562 ERW A DN(40) 48.3x3.68x6000มม BPE ISO9001 21/1203 ASTM 

ราคาท่อ ขนาด 1-1/2"x6000mm ASTM bks-steel.co.th ขายทิ้งราคา 900บาท

โทร.095-232-6296 bks steel  ขอบคุณมากค่ะ

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM แต่ข้างท่อไม่พิมพ์ SCH40 ERW ใช้ได้หรือเปล่า ใช้ได้ก็ซื้อ

ใบเซอร์ก็ไม่ได้ระบุ SCH40 ERW A53A ระบุ แค่ ASTM แค่นี้

 

 กลุ่มลูกค้าของเราเริ่ม 19/2/59

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวาน424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4734
mod_vvisit_counterเดือนนี้744
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15312
mod_vvisit_counterทุกวัน350416

We have: 18 guests online
Your IP:: 34.204.169.230
 , 
Today: มี.ค. 03, 2024
 
 

 

thaiflag small  Thailand